Polska obiecała USA sprawdzać, czy dostawca 5G jest kontrolowany przez obcy rząd i czy ma przejrzystą strukturę własności

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Wspólna Deklaracja Polski i USA na temat 5G

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas wizyty wiceprezydenta USA w Polsce, został podpisany dokument pod tytułem Wspólna Deklaracja USA i Polski na temat 5G.

Oto treść tej deklaracji 5G:

Wspólna Deklaracja Polski i USA na temat 5G

Biorąc pod uwagę, że bezpieczna technologia mobilna piątej generacji (5G) będzie miała fundamentalne znaczenie zarówno dla dobrobytu jak i bezpieczeństwa narodowego w niedalekiej przyszłości, Polska i Stany Zjednoczone deklarują pragnienie wzmocnienia współpracy w zakresie 5G. 5G zaoferuje ogromny wachlarz nowych zastosowań, w tym kluczowych usług publicznych, które przyniosą korzyść naszym obywatelom i gospodarkom.

Zwiększona ilość danych w sieciach 5G jeszcze bardziej sprzęgnie gospodarki wszystkich krajów, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych oraz ułatwi transgraniczne usługi i handel.

Ochrona tych sieci łączności następnej generacji przed zakłóceniami czy manipulacją oraz zapewnienie prywatności i indywidualnych swobód obywatelom Polski, Stanów Zjednoczonych i innych krajów ma zasadnicze znaczenie.

W związku z powyższym Polska i Stany Zjednoczone opowiadają się za Propozycjami Praskimi (w załączeniu), za oświadczeniem przewodniczącego Praskiej Konferencji nt. Bezpieczeństwa 5G, które są ważnym krokiem w kierunku wypracowania wspólnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G oraz zapewnienia bezpiecznego i dynamicznego rozwoju ekosystemu 5G.

Propozycje Praskie podkreślają potrzebę tworzenia sieci 5G na bazie wolnej i uczciwej konkurencji, przejrzystości i rządów prawa. Polska i Stany Zjednoczone zaznaczają, że w ramach tego zdecydowanego i wszechstronnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G niezbędna jest uważna i kompletna ocena komponentów i producentów oprogramowania.

Wierzymy, że wszystkie kraje muszą dopilnować tego, żeby w naszych sieciach uczestniczyli jedynie zaufani i niezawodni dostawcy, co uchroni je przed nieuprawnionym dostępem lub zakłócaniem.

Wnikliwa ocena dostawców powinna obejmować następujące elementy:

1) Czy dostawca jest kontrolowany przez obcy rząd bez możliwości odwołania się do niezawisłego sądu;

2) Czy dostawca ma przejrzystą strukturę własności; oraz

3) Czy dostawca, w swojej historii, wykazywał się etycznym postępowaniem korporacyjnym oraz, czy podlega on porządkowi prawnemu, w który zapewnia przejrzystość działalności firm.

 

 

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: