Usługa Direct Debit w PTK Centertel (komunikat prasowy)

Newsy
Opinie: 0
PTK Centertel wprowadził od 20 lipca 2000r. nową usługę Polecenie Zapłaty (Direct Debit) bezpłatnie dostępną dla wszystkich abonentów sieci Idea i Centertel. Każdy abonent może zgłosić do Biura Obsługi Klienta chęć korzystania z Polecenia Zapłaty. Przyjęte zgłoszenie spowoduje wysłanie do abonenta wraz z kolejną fakturą, materiałów dotyczących usługi Polecenie Zapłaty. Materiały składają się z dwóch ulotek formatu A4. Pierwsza ulotka, to rekomendacja usługi, informacja o sposobie korzystania z niej oraz lista wszystkich oddziałów bankowych realizujących usługę. Druga wysyłana ulotka to częściowo wypełnione upoważnienia (dane abonenta z systemu billingowego): dla banku wierzyciela i banku dłużnika. Upoważnienia powinny zostać wypełnione przez abonenta. Powinien on wpisać nazwę swojego banku, w którym posiada rachunek (konto) oraz numer rachunku bankowego. Na obu upoważnieniach wymagany jest także podpis abonenta, zgodny z podpisem złożonym w karcie wzoru podpisu, w oddziale bankowym abonenta. Począwszy od cyklu billingowego 23.07.2000 r., każdy nowo aktywowany abonent wraz z pierwszą fakturą otrzyma materiały Polecenia Zapłaty. Aby usługa została aktywowana w PTK Centertel oraz w banku Klienta, abonent musi przesłać oba wypełnione i podpisane upoważnienia do PTK Centertel na adres wymieniony w ulotce: Biuro Obsługi Klienta, PTK Centertel, Sekcja Korespondencji, Ul. Pańska 57/61, 00-830 Warszawa. Realizacja płatności w drodze Polecenia Zapłaty zacznie funkcjonować, gdy na kolejnej fakturze pojawi się sformułowanie "Płatność w drodze Polecenia Zapłaty". Do tego czasu należności należy regulować korzystając z druku polecenia przelewu, dołączonego do faktury. Druk Polecenia Przelewu będzie nadal dołączany do faktur abonentów rozliczających się w drodze Polecenia Zapłaty. Będzie on mógł być wykorzystany przez abonenta w przypadku niezrealizowania transakcji przez bank abonenta (m.in.: z powodu niewystarczających środków na rachunku bankowym, niezgodności w danych na upoważnieniu i danych w banku abonenta). W takim przypadku, BOK powiadomi abonenta o zaistniałym problemie. Usługa Polecenie Zapłaty nie będzie udostępniana abonentom podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zalety wynikające z rozliczeń w ramach Polecenia Zapłaty: * Łatwość aktywacji usługi w naszej firmie i banku abonenta bez konieczności wizyty w banku - wystarczy odesłać do nas obydwa upoważnienia. PTK Centertel załatwia pozostałe formalności w bankiem abonenta. * Upoważnienia, które abonent otrzymuje wraz z ulotką reklamową są częściowo wypełnione danymi abonenta z systemu billingowego, wobec czego, wypełnienie upoważnień ogranicza się do wpisania nazwy banku, numeru oddziału i złożenia podpisu. * Obciążenie rachunku bankowego (z tytułu wystawianych faktur) w banku Abonenta w drodze Polecenia Zapłaty, następuje zawsze nie wcześniej niż w terminie płatności faktury. Dzięki temu Abonent ma możliwość efektywnego gospodarowania środkami na swoim rachunku bankowym. * PTK Centertel świadczy bezpłatnie usługę Polecenia Zapłaty, * Nie trzeba pamiętać o terminach płatności ani stać w kolejkach na poczcie lub w banku, * Opłacanie rachunków w ramach najnowszej i nowocześniejszej formy rozliczeń bezgotówkowych działającej w PTK Centertel od stycznia 2000 r. - niezwykle popularnej w krajach Europy Zachodniej. W najbliższych miesiącach obsługę Polecenia Zapłaty zaoferują następujące banki: BPH, PKO BP oraz PBK. Sieć Idea rozwija się w rekordowym tempie, gdyż obecnie jest dostępna dla 90% Polaków, a na koniec br. zasięg obejmie do 95% populacji. Nowa, dwuzakresowa oferta Idei (POP, Idea Optima, Meritum) została tak dobrze przyjęta przez rynek, iż w ciągu tylko 100 dni nastąpiło podwojenie liczby abonentów i jest ich obecnie w obu sieciach znacznie ponad 1.200.000. PTK Centertel od kilku miesięcy prowadzi testy techniczne szybkiej transmisji danych GPRS, której wdrożenie komercyjne przewidziane jest w czwartym kwartale br. PTK Centertel, jako pierwszy operator z Polski został przyjęty do elitarnego grona UMTS Forum i uczestniczy w pracach nad systemami 3Generacji. Operator prowadzi ponadto prace nad specjalnymi projektami, które w niedalekiej przyszłości umożliwią konwergencję usług telekomunikacyjnych (komórkowych, internetowych, stacjonarnych), z korzyścią dla abonentów. Szczegółowe informacje nt. listy partnerów roamingowych Idei oraz cenniki opłat w roamingu znaleźć można po numerem bezpłatnej infolinii 0-800 123456 lub na stronie internetowej www.idea.pl

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: