Usługi lokalizacyjne SMS w Plus GSM

Newsy
Opinie: 11

Plus GSM uruchomił 15 czerwca Serwis Pilot Plus. Usługa serwisów lokalizacyjnych jest dostępna komercyjnie dla wszystkich abonentów Plusa oraz użytkowników Simplus. Działa w oparciu o SMS.
Informację o położeniu:

  • najbliższych banków,

  • najbliższych bankomatów,

  • najbliższych kin,

  • najbliższych teatrów,

  • najbliższych stacji benzynowych,

  • najbliższych punktów sprzedaży Plus GSM.

można otrzymać w swoim telefonie w postaci krótkiego tekstu.
Dla kin i teatrów jest także możliwe uzyskanie informacji o położeniu najbliższego obiektu, w którym grany jest wskazany film lub spektakl. Ponadto klienci mają dostęp do stale aktualizowanego repertuaru wskazanego kina lub teatru.
Aby uzyskać potrzebne informacje wystarczy na klawiaturze telefonu wprowadzić stosowne zapytanie i wysłać je pod numer 7080. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się jedna, dwie lub trzy wiadomości zawierające dane adresowe poszukiwanego obiektu znajdującego się najbliżej wskazanego miejsca naszego pobytu. Liczba otrzymanych SMSów zależy od tego, jak dużo poszukiwanych obiektów znajduje się we wskazanym obszarze.
By zapewnić poprawne działanie usługi Pilot Plus w telefonie powinien być wpisany numer centrum wiadomości +48601000310.

Regulamin Promocji "Pilot Plus"

1. Promocja "Pilot Plus" jest organizowana przez Polkomtel S.A. i obejmuje wszystkich abonentów sieci Plus GSM i użytkowników Simplus (zwanych dalej "Klientami"), którzy w trakcie trwania promocji skorzystają z usług lokalizacyjnych (otrzymają informację o położeniu np. kin, teatrów, banków, bankomatów, stacji benzynowych) udostępnionych przez firmę Polkomtel.

2. W trakcie Promocji "Pilot Plus" możliwe będzie wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS na numer 7080.

3. Opłaty za wysłanie jednej wiadomości SMS są stałe, nie zależą od planu taryfowego Klienta i kształtują się następująco:

Numer

Cena wysłania jednej wiadomości SMS

7080

0,75 PLN


Wszystkie ceny podane zostały bez podatku VAT, podatek na usługi telekomunikacyjne wynosi 22%.

4. Szczegóły dotyczące treści i formatu wiadomości koniecznych do korzystania z usług w ramach promocji Pilot Plus są dostępne na stronach www.plusgsm.pl

5. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową treść wysyłanych przez Klientów wiadomości.

6. Opłata za wysłanie SMSa na numer, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu, pobierana jest niezależnie od treści wysłanej wiadomości. Opłata pobierana jest za każdorazowe wysłanie SMSa na numer, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

7. Dla użytkowników SIMPLUS opłaty za wysłane wiadomości SMS pod numery objęte Promocją "Pilot Plus" są sumowane na koncie użytkownika razem z innymi opłatami za wysłane wiadomości SMS. W momencie osiągnięcia lub przekroczenia przez sumę wartości 2,50 PLN, konto użytkownika SIMPLUS zostaje aktualizowane o koszt wysłanych wiadomości SMS.

8. Do wzięcia udziału w Promocji "Pilot Plus" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt. 2.
9. Promocja"Pilot Plus" trwa od 15 czerwca 2001roku do 6 lipca 2001 roku.
10. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub przedłużenia Promocji "Pilot Plus" bez podania przyczyn.
11. Polkomtel S.A., dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji w serwisie.
12. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu, nieścisłości treści informacji.

 

Pełen opis systemu znajduje się tutaj

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: