Visa - nowe rozwiązania wspierające wdrożenie rozwiązań Visa Mobile

Newsy
Żródło: Visa Europe
Opinie: 0

Visa Europe wprowadza bezpieczny Mobile Gateway oraz usługi Key Management, wspomagające komercyjne wdrażanie komórkowych płatności zbliżeniowych. Nowa usługa umożliwia niezwykle bezpieczne zarządzanie aplikacjami dla „mobilnych kart” umieszczonych wewnątrz telefonu komórkowego. Przy świadczeniu usługi wykorzystuje się istniejące połączenia banków-wydawców kart Visa z systemami autoryzacji i przetwarzania danych transakcji Visa. Celem inicjatywy jest zmniejszenie kosztów związanych z wprowadzaniem nowych usług mobilnych płatności zbliżeniowych i stworzenie dającej się rozbudowywać platformy umożliwiającej komercyjne wdrożenia.

Celem systemów Visa Mobile Gateway oraz Key Management Service jest zaoferowanie wydawcom kart Visa bezpiecznego połączenia ich systemów wydawniczych już współpracujących z systemami autoryzacyjnymi Visa (Visa Authorisation Systems) – a aplikacją płatniczą Visa Mobile (Visa Mobile Payment Application) umieszczoną w mikroprocesorze wewnątrz aparatu komórkowego. System Visa Mobile Gateway jest zintegrowany z systemami autoryzacyjnymi Visa, corocznie przetwarzającymi w Europie dane dotyczące ponad 9 miliardów transakcji. Wydawcy kart Visa mogą wykorzystać system w celu zabezpieczonej interakcji z aplikacją płatności mobilnych Visa umieszczoną w tzw. elemencie bezpiecznym lub w mikroprocesorze znajdującym się wewnątrz aparatu komórkowego. Może to być mikroprocesor zintegrowany z urządzeniem, wymienna karta pamięci lub karta SIM. Nowo wprowadzona usługa umożliwia podstawowe zarządzanie aplikacjami i rachunkiem, m.in. zmianę kodu dostępu lub kodu „PIN”, okresowe aktualizacje aplikacji Visa (dla takich operacji jak np. wyzerowanie licznika transakcji offline czy zapytanie o saldo rachunku). System umożliwia również doładowanie przedpłaconych aplikacji mobilnych.

Organizacja Visa Europe oferować będzie usługę do wykorzystania w nowych zastosowaniach komórkowych płatności zbliżeniowych podejmowanych w krajach, w których banki członkowskie Visa realizowały bądź rozpoczęły realizację programów kart zbliżeniowych. Do tej pory, programy kart zbliżeniowych Visa wprowadzono w następujących krajach: Francja, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Przedsięwzięcia obejmujące płatności zbliżeniowe z użyciem telefonów komórkowych zostały uruchomione w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: