W 2023 r. w polskim mobilnym internecie przesłano i odebrano 8,8 mln TB danych – ogromny wzrost

Newsy
Opinie: 0
W 2023 r. w polskim mobilnym internecie przesłano i odebrano 8,8 mln TB danych – ogromny wzrost

Na koniec 2023 r. na polskim rynku telekomunikacyjnym usługę mobilnego dostępu do internetu świadczyło 102 przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Spośród nich czterech posiadało własną infrastrukturę (operatorzy MNO), zaś pozostali korzystali z sieci wybranego partnera technologicznego (operatorzy MVNO).

Do kategorii mobilnego dostępu do internetu zaliczyć należy:

  • faktycznie używane aktywne karty SIM w sieciach ruchomych w ramach usług głosowych;
  • dedykowane oferty transmisji danych na dodatkowe pakiety do usługi głosowej, wymagające dodatkowej opłaty;
  • dedykowane oferty transmisji danych dla usług sprzedawanych odrębnie i świadczonych wyłącznie za pośrednictwem kart/modemów/kluczy (np. modemy USB, karty PCMCIA i ExpressCard).

Biorąc pod uwagę dedykowany dostęp mobilny nasycenie usługą w 2023 r. wyniosło 23,6% (wzrost o 0,4 pp.).

W 2023 r. liczba klientów mobilnego dostępu do internetu, świadczonego za pomocą kart SIM wykorzystywanych w dedykowanych urządzeniach, wzrosła o 1,6% wobec poprzedniego roku i wyniosła 8,9 mln.

W 2023 r. liderem na rynku dostępu do internetu mobilnego za pomocą kart SIM wykorzystywanych w dedykowanych urządzeniach był Orange, który świadczył usługi dla 38,8% użytkowników tej technologii (wzrost o 4 pp. wobec 2022 r.).

Drugie miejsce, podobnie jak w poprzednim roku, zajął Polkomtel. W 2023 r. operator świadczył usługi dla 22,3% klientów korzystających z tego typu dostępu do internetu. Udział operatora zmniejszył się o 0,7 pp. w stosunku do 2022 r.

W przypadku przychodów z usług dostępu mobilnego do sieci internet pod uwagę wzięto dostęp za pomocą kart SIM w dedykowanych urządzeniach. W 2023 r. przychody z usług mobilnego dostępu do internetu wyniosły 2,2 mld zł i były mniejsze o 1,3% niż w roku poprzednim.

Średni przychód na użytkownika w dostępie mobilnym również uległ zmniejszeniu. W 2023 r. wyniósł 20,9 zł i był niższy o 2,8% w porównaniu do poprzedniego roku.

Największy udział w 2023 r. w strukturze przychodów pochodzących od użytkowników korzystających z dostępu za pomocą kart SIM w dedykowanych urządzeniach, podobnie jak w poprzednich latach, posiadał T-Mobile (26,2%).

Na drugim miejscu znalazł się Orange z udziałem zbliżonym do roku poprzedniego i wynoszącym 24,2% udziału w strukturze przychodów z tego segmentu usług.

W 2023 r. za pomocą wszystkich usług mobilnego dostępu do internetu przesłano i odebrano 8,8 mln TB danych. Odnotowano znaczący wzrost, na poziomie 22,1,%, względem poprzedniego roku.

 

 

 

 

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: