W Polsce po I kw. działało ponad 3.6 mln łączy szerokopasmowych

Newsy
Żródło: Point Topic
Opinie: 0

Według raportu World Broadband Statistics firmy POINT topic, po I kw. 2008 r. na świecie działało 367.7 mln łączy broadband. Oznacza to przyrost o 4.7% w porównaniu do końca 2007 r. (351.12 mln łączy). W I kw. podłączono 16.59 mln nowych klientów szerokopasmowego Internetu. Ostatnio mniej klientów niż w 1Q2008 dodano w II kw. 2006 r. Z technologii DSL korzysta obecnie około 65% wszystkich klientów (238 mln), z technologii kablowej 21.66% (79.6 mln), a z technologii światłowodowej FTTx 11.45% (7.93 mln). Najszybciej rozwija się technologia FTTx (11.45% przyrostu). Najwięcej użytkowników broadbandu jest w USA, najwięcej nowych aktywacji w Chinach, a najszybszy rozwój notuje Pakistan. Największą penetrację broadbandu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców  ma Monako i Dania, a w przeliczeniu na na liczbę gospodarstw Monako i Południowa Korea.

  Użytkownicy broadband - suma Użytkownicy "non-DSL" Użytkownicy DSL
Państwo Q407 Q108 Q407-Q108, przyrost Q407 Q108 Q407-Q108, przyrost Q407 Q108 Q407-Q108, przyrost
Polska 3,448 3,627 5.20 1,068 1,144 7.20 2,380 2,482 4.30

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: