W tym roku na pewno nie będzie darmowych laptopów

Newsy
Opinie: 0
W tym roku nie będzie darmowych laptopów

Ministerstwa Cyfryzacji i Edukacji twierdzą, że flagowy program PIS Laptop dla ucznia nie miał zabezpieczonego finansowania.

W 2023 roku uczniowie IV klas otrzymali od rządu PIS laptopy na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wedle założeń program „Laptop dla ucznia” miał być kontynuowany w kolejnych latach.

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego nie zabezpieczył jednak finansowania na realizację programu i nie wpisał tego wydatku do projektu ustawy budżetowej, mimo że Komisja Europejska kwestionowała sfinansowanie zakupu laptopów w ramach KPO.

Ostatecznie pod koniec listopada 2023 roku Komisja Europejska wskazała, że wydatek nie będzie kwalifikowany do refinansowania.

Cały program został przygotowany na szybko, bez kompleksowej strategii, bez konsultacji, nie przygotowano także żadnej edukacyjnej aplikacji, która miałaby realnie wspierać rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, bądź wspierać rodziców.

Nowy rząd zamierza uzdrowić ten program, tak, aby dawał on realne wsparcie dla uczniów. Jego założenia będą konsultowane – zarówno w zakresie doboru sprzętu, jak i narzędzi edukacyjnych dostarczonych uczniom.

Założeniem jest, aby uczniowie otrzymali urządzenia mobilne w 2025 roku.

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami.

Problemy formalne programu „Laptop dla ucznia”

1. Brak zabezpieczenia finansowego (zarówno ze środków Budżetu Państwa jak i KPO) do realizacji przetargu w roku 2024.
2. Brak zgody Komisji Europejskiej na realizację KPO w zakresie zakupu komputerów dla klas IV.
3. Brak przygotowanej w poprzedniej kadencji dokumentacji przez MEiN wskazanych jako kamienie milowe KPO – strategia cyfryzacji edukacji oraz ram dystrybucji sprzętu do szkół.
4. Brak jasności co do podstawy prawnej ogłoszenia przetargu, ze względu na brak źródeł finansowania.
5. Konieczność zmiany ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych i terminu realizacji zadań z ustawy.

Problemy merytoryczne programu „Laptop dla ucznia”

1. Brak przygotowania systemowego do wykorzystywania urządzeń przez dzieci w szkole oraz w domu – brak strategii cyfryzacji edukacji przygotowanej przez poprzednie kierownictwo MEiN. Brak wytycznych dla nauczycieli i szkół jak wykorzystywać komputery przez dzieci.
2. Brak przygotowania szkół do włączenia komputerów w działania edukacyjne – brak infrastruktury LAN, infrastruktury przyłączy elektrycznych, brak bezpiecznego systemu przechowywania laptopów, które stanowią własność rodziców.
3. Brak wsparcia uczniów w zakresie higieny cyfrowej.

Koszty programu „Laptop dla ucznia” w roku 2023 i szacunek kosztów na rok 2024

  • 1,15 mld zł - wydano na zakup laptopów dla uczniów w 2023 – z KPO (prefinansowanie) 
  • 1,3 mld - potrzebne jest na realizację programu w 2024 – z Budżetu Państwa (poprzedni rząd nie wpisał tych środków do projektu ustawy budżetowej).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: