W wakacje będzie można zbudować sobie prywatną sieć 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Sieci prywatne w paśmie 3,8-4,2 GHz już od wakacji

UKE twierdzi, że sieci prywatne 5G w dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz będą mogły komercyjnie ruszać już w te wakacje. Teraz startują konsultacje dotyczące przekazania tego zakresu na sieci prywatne.

Do tej pory dla sieci prywatnych urząd planował tzw. blok „0”, czyli zakres 3410-3480 MHz, ale częstotliwości przypisywane do bloku „0” zostaną wystawione w nadchodzącej aukcji na 4 rezerwacje z pasma 3,6 GHz.

Najważniejsze założenia dotyczące zagospodarowania pasma 3800-4200 MHz:

  • każdy podmiot może wnioskować o bloki o szerokości stanowiące wielokrotność 10 MHz, ale w sumie nie więcej niż o 100 MHz;
  • jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin;
  • zakres 3800-3900 MHz wyłącznie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i tylko na realizację ich własnych potrzeb;
  • zakres 3900-4200 MHz dla innych podmiotów nie będących Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
  • użytkowanie pasma będzie możliwe na podstawie pozwoleń radiowych na zasadzie „first come, first served”;
  • pozwolenia będą wydawane na wykorzystywanie urządzeń małej lub średniej mocy
  • pozwolenia dla stacji małej mocy będą pozwalały na lokowanie dowolnej liczby stacji w promieniu 50 metrów od wyznaczonego punktu. Pozwolenia dla stacji średniej będą obejmowały pojedynczą stację bazową;
  • ze względu na ochronę pasma powyżej 4200 MHz, w którym pracują radiowysokościomierze wykorzystywane szeroko w lotnictwie, wykorzystanie urządzeń średniej mocy (outdoor) nie będzie możliwe w zakresie 4000-4200 MHz;
  • jeżeli podmiot będzie wykorzystywał sieć tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, to zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej każde pozwolenie kosztować go będzie jednorazowo 82 zł; jeżeli będzie świadczył publiczne usługi telekomunikacyjne – 1939 zł;

Pierwsze 100 MHz przeznaczone jest tylko dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Kolejne 300 MHz przeznaczone jest dla pozostałych podmiotów, na przykład lokalnych operatorów bezprzewodowego dostępu do Internetu (FWA) lub fabryk, które chcą się automatyzować w oparciu o prywatne sieci 5G.

Obowiązywanie pozwoleń będzie w pierwszej fazie ograniczone do 31 grudnia 2028 r.

Roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości przedstawia poniższa tabela:

gmina
wiejska

gmina
miejsko-wiejska

gmina
miejska

miasto
na prawach powiatu

10 MHz

100 zł

250 zł

1 250 zł

2 500 zł

20 MHz

200 zł

500 zł

2 500 zł

5 000 zł

30 MHz

300 zł

750 zł

3 750 zł

7 500 zł

40 MHz

400 zł

1 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

50 MHz

500 zł

1 250 zł

6 250 zł

12 500 zł

60 MHz

600 zł

1 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

70 MHz

700 zł

1 750 zł

8 750 zł

17 500 zł

80 MHz

800 zł

2 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

90 MHz

900 zł

2 250 zł

11 250 zł

22 500 zł

100 MHz

1 000 zł

2 500 zł

12 500 zł

25 000 zł

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: