Ważny przetarg na 900 MHz dla PLAY

Newsy
Żródło: PLAY
Opinie: 0

26 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił unieważnienia przetargu na częstotliwości 900 MHz dla P4. W wyniku tego przetargu P4 otrzymała w grudniu 2008 roku rezerwację częstotliwości w paśmie 900 MHz (drugą rezerwację, na mocy tej samej decyzji, prezes UKE przyznał Aero2 Sp. z o.o.). Decyzja Prezesa UKE odmawiająca unieważnienia przetargu 900 MHz została zaskarżona przez Polkomtel, Polską Telefonię Cyfrową i PTK Centertel. Sąd oddalił skargi i wszystkie zarzuty skarżących. Tym samym, sąd potwierdził prawidłowość procedury przetargowej przeprowadzonej przez prezesa UKE. Wcześniej, wyrokiem z dnia 24 czerwca 2011 roku, WSA odmówił również uchylenia rezerwacji częstotliwości 900 MHz dla P4.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: