Według UKE stagnacja w LLU to wina TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

UKE opublikowało analizę rozwoju rynku uwalniania pętli abonenckich.

Celem niniejszego opracowania jest ocena funkcjonowania usługi LLU (LLU - ang. Local Loop Unbundling) w Polsce pod względem tempa jej rozwoju, występujących barier, a także określenia możliwego dalszego scenariusza rozwoju tego produktu. Z punktu widzenia celów regulacyjnych znaczenie LLU wzrasta w relacji do innych usług hurtowych, gdyż rozwój tych właśnie usług powoduje inwestycje w sieć telekomunikacyjną. Aby korzystać z dostępu do abonentów poprzez usługi świadczone na bazie LLU operatorzy alternatywni muszą inwestować, czego nie musieli robić w takim zakresie w przypadku korzystania z usług BSA i WLR. Wzrost liczby uwalnianych pętli lokalnych jest także jednym z założeń Porozumienia TP-UKE.

Celem tej analizy jest również odpowiedź na pytanie czy dotychczasowe działania regulacyjne UKE przyczyniły się do rozwoju usługi LLU, czy też należy użyć jeszcze innych środków, aby dorównać innym krajom pod względem rozwoju tej usługi.

Kluczowa dla polepszenia wyników rozwoju rynku LLU jest wysoka motywacja operatora zasiedziałego do sprawnego oferowania nowoczesnych usług hurtowych. Prorynkowe nastawienie do oferowania usług hurtowych może pokonać nawet z pozoru niemożliwe do pokonania bariery rozwoju rynku, takie jak niska jakość infrastruktury dostępowej TP czy bariery dostępu do obiektów centralowych.

Rozwój rynków BSA i WLR zbliża się do osiągnięcia poziomu dojrzałości. Usługi te były dotychczas chętniej kupowane przez operatorów alternatywnych niż LLU, ponieważ ich zakup nie wiązał się z ryzykiem inwestycyjnym wynikającym z konieczności ponoszenia kosztów elementów sieci. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost popularności usługi LLU. W perspektywie najbliższych lat istnieje szansa znaczącego wzrostu wykorzystania usług dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i przejścia na kolejny szczebel drabiny inwestycyjnej. Przełoży się to na większe zróżnicowanie ofert detalicznych w Polsce, na czym zyskają przede wszystkim konsumenci.

Rozwój i popularność usługi LLU zależy jednak między innymi od możliwości stworzenia konkurencyjnych ofert poprzez ich innowacyjność, liczbę i zakres usług. Brak możliwości oferowania nowoczesnych usług (np. HDTV, VOD) z powodu niewielkiej penetracji i długich odcinków miedzianej sieci dostępowej jest istotną barierą przy zakupach usługi LLU. Atrakcyjność usługi LLU powinna zatem wzrosnąć po zakończeniu inwestycji TP, zmierzających do zwiększenia penetracji i poszerzenia oferty o szybsze łącza. Systematyczna modernizacja sieci TP to szansa na zaoferowanie nowocześniejszych usług własnym klientom oraz klientom hurtowym w ramach usługi LLU.

Motywacja do rozwoju infrastruktury przez TP jest hamowana przez obawę jej utraty na rzecz operatorów alternatywnych. Jednak TP musi inwestować w infrastrukturę światłowodową, żeby konkurować na rynku. Teraz nadszedł moment konstruktywnej decyzji o własnych lub wspólnych z innymi operatorami inwestycjach, jeśli TP SA nie chce zostać usunięta na margines rynku.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: