Witucki zarobił w zeszłym roku 2.1 mln zł

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 12

Telekomunikacja Polska podała zarobki zarządu Grupy TP:

Zarząd 12 miesięcy (w tysiącach złotych) 12 miesięcy (w tysiącach złotych)
do 31 grudnia 2007 do 31 grudnia 2006
Maciej Witucki 2.148 440
Benoit Merel 1.915 1.252
Pierre Hamon 2.339 2.433
Iwona Kossmann 726 nie dotyczy
Jacek Kałłaur 1.754 1.587
Konrad Kobylecki (1) 1.275 1.703
Jean-Marc Vignolles (1) - -
Marek Józefiak (1,2) 6.444 4.431
Alain Carlotti (1,2) 1.916 3.265
Bruno Duthoit (1) nie dotyczy 1.770
Roger de Bazelaire (1) nie dotyczy 923
Razem 18.517 17.804

(1) Osoby nie będące członkami zarządu spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku, ale pełniące te funkcje w poprzednich okresach.
(2) Kwoty wypłacone w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2007 zawierają 5.340 tysięcy złotych oraz 879 tysięcy złotych naliczone w 2006 roku i należne odpowiednio Markowi Józefiakowi i Alain Carlotti.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2007 roku oszacowane koszty programu motywacyjnego TP dotyczące zarządu wynosiły 0,3 miliona złotych. W 2006 roku nie rozpoznano żadnych kosztów z tego tytułu ponieważ program motywacyjny został wprowadzony w 2007 roku. Na dzień 31 grudnia 2007 i 2006 roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu premii dla Zzarządu wyniosła odpowiednio 0,9 miliona złotych oraz 1,1 miliona złotych.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: