WLR dla E-Telko

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1
Opinie: 1

6 czerwca 2007 r. prezes UKE wydał decyzję w sprawie zmiany postanowień umowy o połączeniu sieci E–Telko oraz Telekomunikacji Polskiej zawartej w dniu 26 czerwca 2003 r., w zakresie implementacji usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP (usługa WLR - Wholesale Line Rental).

Podobne decyzje w zakresie wprowadzenia usługi WLR zostały już wydane dla następujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych: Tele2 Polska Sp. z o.o., GTS Energis Sp. z o.o., Telefonia Dialog S.A., Premium Internet S.A., Polkomtel S.A., eTel Polska Sp. z o.o., EXATEL S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Dla abonenta Telekomunikacji Polskiej S.A. usługa WLR oznacza możliwość zmiany dotychczasowego operatora bez konieczności zmiany lokalizacji zakończenia linii telefonicznej. Rozwiązanie umowy z TP następuje w wyniku złożenia do E-Telko zamówienia wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia całej procedury w imieniu abonenta. Zamówienie usługi WLR powinno także zawierać zlecenie preselekcji na numer dostępu do sieci NDS (tzw. prefiks) E-Telko, o ile wcześniej abonent nie ustanowił takiej preselekcji.

Usługa Podstawowa i Usługa Pełna

Prezes UKE zobowiązał TP do świadczenia na rzecz E-Telko usług dla dostępu analogowego oraz dla dostępu cyfrowego ISDN. Usługa WLR będzie realizowana w dwóch etapach: Usługi Podstawowej - wdrożonej w ciągu 2 miesięcy oraz Usługi Pełnej – wdrożonej w ciągu 18 miesięcy. Zdaniem Prezesa UKE terminy te są wystarczające dla wprowadzenia wszystkich, niezbędnych czynności po stronie TP i E-Telko pozwalających na korzystanie przez abonentów z Usługi Podstawowej i Pełnej.

Po uruchomieniu Usługi Pełnej, abonentom E-Telko korzystającym z Usługi Podstawowej zostanie umożliwiony dostęp do zakresu Usługi Pełnej. Za przekroczenie przez TP terminów wskazanych w decyzji naliczane będą kary umowne na rzecz E-Telko.

W ramach Usługi Podstawowej pakiet usług WLR obejmuje m.in.:

utrzymanie łącza abonenckiego w celu umożliwienia abonentom E-Telko korzystania z usług telekomunikacyjnych,
udostępnienie numeru abonenckiego z posiadanego zakresu numeracji,
konserwację i usuwanie uszkodzeń oraz awarii w urządzeniach końcowych,
Biuro Numerów,
połączenia na numery alarmowe, 0-80x, 118xxx, AUS, do usług przywoławczych,
przekazywanie danych billingowych dotyczących połączeń do usług związanych z ruchem telefonicznym.
W przypadku, gdy abonent E-Telko jest podłączony do sieci ISDN TP, zakres usług dostępnych w Usłudze Podstawowej rozszerzony jest o usługi: przekierowania połączeń, połączeń oczekujących, prezentacji numeru (CLIP), budzenia, pod-adresowania, kosztu połączenia, zawieszenia połączenia, przenośności terminala, prezentacji numeru abonenta dołączonego, wiadomości tekstowych.

W ramach Usługi Pełnej pakiet WLR dla abonenta E-Telko obejmuje m.in.:

utrzymanie łącza telefonicznego w celu umożliwienia abonentom E-Telko korzystania z usług telekomunikacyjnych,
udostępnienie numeru abonenckiego z posiadanego zakresu numeracji,
konserwację i usuwanie uszkodzeń oraz awarii w urządzeniach końcowych,
przekazywanie danych umożliwiających E-Telko wystawienie faktury oraz billingu za zrealizowane przez abonenta E-Telko połączenia,
Biuro Numerów,
połączenie na numery alarmowe, 0-20x (usługi dial-up), 0-30x, 0-40x, 0-70x, 0-80x, 118xxx, numery AUS i numery CPP, usługi przywoławcze,
przekierowanie połączeń, blokady przekierowania połączeń, połączenia oczekujące,
prezentację numeru (CLIP), blokady prezentacji numeru (CLIR), blokady połączeń anonimowych,
budzenie, automatyczne połączenie, połączenie trójstronne, blokada połączeń,
ograniczenie rachunku dla abonentów E-Telko.
Gdzie składać reklamacje

E-Telko jest zobowiązana do wystawiania, na podstawie danych otrzymanych od TP, faktur i billingów związanych z usługami świadczonymi na rzecz abonenta E-Telko. Spółka ponosi również odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju roszczenia abonentów związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług.

Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych oraz reklamacje dotyczące opłat E-Telko rozpatruje i załatwia we własnym zakresie. W żadnym wypadku E-Telko nie może odsyłać swoich abonentów bezpośrednio do TP.

Opłaty za WLR

Podstawą do rozliczeń za abonament telefoniczny pomiędzy E-Telko i TP będzie cena referencyjna obliczona w wysokości 37,83 PLN dla łącza analogowego oraz 55 PLN dla łącza cyfrowego (ISDN). Od ceny referencyjnej przysługuje E-Telko upust hurtowy w wysokości 46,99%.


Miesięczne opłaty za abonament telefoniczny w ramach usługi WLR ponoszone przez E-Telko na rzecz TP:

 

Cena referencyjna

Upust hurtowy

Opłata hurtowa (netto)
 

Łącze analogowe

37,83 PLN

46,99%

20,05 PLN

Łącze cyfrowe ISDN

55,00 PLN

46,99%

29,16 PLN

Decyzja Prezesa UKE z 6 czerwca 2007 r. podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    johnyk pisze: 2007-06-08 02:55
    Podoba mi się tekst: "Za przekroczenie przez TP terminów wskazanych w decyzji naliczane będą kary umowne na rzecz E-Telko". Czyli jak tepsa zawali to płaci a jak E-Telko to luzik. Nie ma to jak równe traktowanie podmiotow gospodarczych.
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: