WSA o roamingu krajowym

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1
Opinie: 1

12 kwietnia 2007 r. został ogłoszony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w sprawie ze skargi PTC na postanowienie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 listopada 2006 r. Polska Telefonia Cyfrowa wnioskowała o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt niewydania przez Prezesa UKE w stosunku do PTC decyzji w sprawie:

  • ustalenia znaczącej pozycji rynkowej PTC lub kolektywnej pozycji znaczącej (wraz z innymi operatorami sieci komórkowych) na krajowym rynku świadczenia usługi dostępu rzopoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych;

  • nałożenia obowiązków regulacyjnych na PTC, w tym obowiązku zapewnienia innym przedsiębiorcom dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (roaming krajowy).

Prezes UKE w drodze postanowienia odmówił wydania wnioskowanego zaświadczenia w części potwierdzającej stan prawny, z którego wynika brak zobowiązania po stronie PTC wykonywania obowiązku uwzględniania uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie zapewnienia usług roamingu w sieciach ruchomych. W pozostałej zaś części Prezes UKE przychylił się do żądania PTC i wydał zaświadczenie o żądanej treści.

PTC w skardze na to postanowienie zarzuciła Prezesowi UKE naruszenie przepisów art. 7, 8, 9, 10, 77, 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administacyjny na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2007 r. oddalił skargę PTC. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, iż Prezes UKE prawidłowo rozpatrzył wniosek i prawidłowo wydał postanowienie. Sąd podniósł, iż wydanie zaświadczenia o treści żądanej przez PTC nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, bowiem wydanie takiego zaświadczenia byłoby interpretacją prawa (obowiązki wynikają przecież z ustawy).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: