Współpraca badawcza FT z TP S.A. - komunikat

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 24

Telekomunikacja Polska S.A. podpisała porozumienie dotyczące współpracy badawczej z France Telecom. Zarządy FT i TP S.A. postanowiły zintegrować swoje możliwości unowocześniania sieci i usług.
Podstawą skutecznego działania operatora telekomunikacyjnego na rynku otwartym dla konkurencji jest innowacyjność, wynikająca z wdrażania rezultatów prac badawczo- rozwojowych. Biorąc pod uwagę, że w ramach FT istnieje organizacja naukowo-badawcza FT Badania i Rozwój (R&D), a w TP S.A. taka działalność prowadzona jest i koordynowana przez TP S.A. Centrum Badawczo Rozwojowe, strony postanowiły zintegrować swój potencjał badawczy.
Współpraca zmierzać będzie do rozwijania synergii w dziedzinie badawczej pomiędzy FT i TP S.A. i wymiany know-how w obu kierunkach. TP S.A. będzie mogła korzystać z potencjału FT R&D dla wzmocnienia rozwoju sieci i usług, a w wybranych dziedzinach pełnić rolę wiodącą dla całej Grupy FT.
Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w zakresie:

  • systemów komutacyjnych, dostępowych, transmisyjnych,

  • utworzenia i wdrożenia w CBR Centrum Integracji Systemów,

  • rozwoju sieci IP i ATM,

  • rozwoju narzędzi planowania i optymalizacji architektury sieci i gospodarki ruchowej,

  • rozwoju technologii i usług związanych z dostępem szerokopasmowym xDSL,

  • standardów międzynarodowych, współpracy europejskiej i badań naukowych,

  • rozwoju usług dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Współpracę koordynować będzie powołany do tego celu Komitet Sterujący.
Porozumienie podpisali: z ramienia FT R&D - Jean Jacques Damlamian, Dyrektor Pionu  Rozwoju, ze strony TP S.A. - Bertrand Le Guern, Członek Zarządu ds. Techniki.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: