Wyniki Grupy CP w III kw. 2018 r.

Newsy
Opinie: 0

Grupa Cyfrowy Polsat ogłosiła swoje wyniki finansowe i operacyjne za III kw. 2018 r.

Dane operacyjne za III kwartał 2018 roku

 • Już 30% klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
  • Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 284 tys. (20%) r/r do 1,73 mln (co stanowi 30% bazy klientów kontraktowych).
  • Do 5,17 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  • Miało to wpływ na obniżenie wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,9% w skali roku.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 527 tys. r/r – do 14,06 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
  • Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 344 tys. r/r, do 7,2 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów nowymi prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym br. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
  • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom HD i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 156 tys., przekraczając poziom 5 mln.
  • Baza usług Internetu zwiększyła się o 27 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W trzech pierwszych kwartałach tego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 699 PB danych.
 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
  • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,1% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,46 usługi z portfolio Grupy.
  • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 4,3% r/r do poziomu 84 zł.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi:
  • Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,8 zł.
 • Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i pierwszych 9 miesiącach, osiągając w pierwszym okresie wynik 25,1% (11,3% kanału głównego oraz 13,7% kanałów tematycznych) – pomimo nadal odzwierciedlającego się przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy – oraz 24,4% za 3 kwartały (11,5% dla anteny głównej i 12,9% dla kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 4,1% r/r i wyniosły 241 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 27,6%, a we wszystkich 3 kwartałach zanotowały wzrost o 7,6% do 831 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie ok. 27%.

– To kolejny kwartał dający nam wiele powodów do zadowolenia. Doskonałe efekty przynosi konsekwentna realizacja strategii multiplay. Świadczymy już ponad 14 mln usług kontraktowych, 30% klientów Grupy korzysta z ofert łączonych, a dzięki temu odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik churn, który w skali roku wyniósł zaledwie 7,9%. Widać już także pierwsze efekty strategicznych działań zainicjonowanych po dołączeniu do naszej Grupy spółki Netia − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Rozpoczęliśmy wielopłaszczyznową monetyzację praw do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, a sprzedaż pakietu z kanałami Polsat Sport Premium jest na bardzo dobrym poziomie. Już tradycyjnie przygotowaliśmy atrakcyjne oferty na okres świąteczny, z których wszyscy nasi klienci mogą korzystać od wczoraj.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

III kwartał

2018

2017

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16 851 153

16 410 325

2,7%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

14 057 045

13 530 164

3,9%

Płatna telewizja, w tym:

5 038 210

4 882 505

3,2%

Multiroom

1 141 820

1 072 513

6,5%

Telefonia komórkowa

7 209 240

6 864 787

5,0%

Internet

1 809 595

1 782 872

1,5%

Liczba klientów kontraktowych w tym:

5 712 151

5 791 841

-1,4%

klienci ofert multiplay

1 727 928

1 443 581

19,7 %

 

 

 

 

ARPU na klienta1) [PLN]

84,0

80,5

4,3%

Churn na klienta

7,9%

8,8%

-0,9 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,46

2,34

5,1%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2 794 108

2 880 161

-3,0%

Płatna telewizja

91 261

63 627

43,4%

Telefonia komórkowa

2 550 355

2 623 950

-2,8%

Internet

152 492

192 584

-20,8%

ARPU na RGU prepaid1) [PLN]

20,8

20,2

3,0%

1) ARPU skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15.

- Wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat w grupie komercyjnej w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach roku są zgodne z naszą długoterminową strategią, pomimo silnego wpływu rynkowego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Dynamiczny wzrost naszych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu został wsparty szybką realizacją synergii zapowiedzianych w momencie nabycia nowych kanałów telewizyjnych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Nasze inwestycje w transmisje sportowe premium stanowią dodatkowe silne wzmocnienie przychodów Grupy Telewizji Polsat. Wzbogaciliśmy portfolio kanałów Grupy Polsat nowymi płatnymi kanałami sportowymi Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zbudowaliśmy najnowocześniejsze studio sportowe w Polsce dedykowane Lidze Mistrzów i Lidze Europy UEFA, przygotowaliśmy atrakcyjne oferty z tymi rozgrywkami dla klientów Cyfrowego Polsatu, Plusa, IPLI i Netii oraz byliśmy otwarci na współpracę z innymi operatorami TV. A to wszystko po to, by zapewnić najlepsze treści i oprawę meczów dla wszystkich fanów rozgrywek piłkarskich.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

III kwartał

9 miesięcy

2018

2017

 Zmiana

p.p./%

2018

2017

 Zmiana

p.p./%

Udział w oglądalności1,
w tym:

25,05%

23,81%

1,24 p.p.

24,35%

23,87%

0,48 p.p.

POLSAT (kanał główny)

11,33%

11,96%

-0,63 p.p.

11,47%

12,45%

-0,98 p.p.

Kanały tematyczne

13,73%

11,85%

1,88 p.p.

12,88%

11,42%

1,46 p.p.

Przychody z reklamy
i sponsoringu2

(mln PLN)

241

231

4, 1%

831

772

7,6%

Udział w rynku reklamy3

27,6%

28,1%

-0,5 p.p.

27%

27,1%

-0,1 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

873

823

6%

3 077

2 850

8%

1) NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing), z uwzględnieniem kanałów Eleven (od czerwca 2018), z wyłączeniem kanałów partnerskich: Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History, JimJam, CI Polsat;

2) Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;

3) Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;

4) Starcom, dane wstępne, reklama sportowa i sponsoring;

Najważniejsze dane finansowe za III kwartał 2018 r.

 • Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
  • przychody: 2,735 mld zł (wzrost o 16,3% r/r),
  • EBITDA: 920 mln zł (wzrost o 13,4% r/r),
  • marża EBITDA: 33,6%,
  • zysk netto: 227,1 mln zł,
  • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,509 mld zł,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,83x.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat1)

mln PLN

III kwartał 2018

III kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody

2 735

2 351

16,3%

EBITDA

920

811

13,4%

Marża EBITDA

33,6%

34,5%

-0,9 p.p.

1)Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. oraz szacunki własne w odniesieniu do III kwartału 2017.

 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):
  • przychody: 2,430 mld zł,
  • EBITDA: 826 mln zł,
  • marża EBITDA: 34%.
 • Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):
  • przychody: 375 mln zł,
  • EBITDA: 94 mln zł,
  • marża EBITDA: 25,1%.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej 1)

mln PLN

III kwartał 2018

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

375

23%

Koszty operacyjne2)

281

31%

EBITDA

94

3%

Marża EBITDA

25,1%

-4,7 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15

2) Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

– Trzeci kwartał tego roku to zarazem pierwszy kwartał pełnej konsolidacji wyników finansowych Netii i Eleven Sports Network. Osiągnęliśmy silne wyniki finansowe, które są odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesowej Grupy i przewyższają średnią prognoz analityków. To zasługa bardzo dobrych wyników sprzedażowych w obydwu segmentach i konsekwentnej realizacji strategii multiplay. Jednocześnie na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w tym kwartale pozytywny wpływ miało włączenie do oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym sportowych stacji premium. Wysokie wolne przepływy pieniężne zapewniają nam z kolei komfort, jeżeli chodzi o bieżące realizowanie założeń strategii biznesowej, planów inwestycyjnych i regularną spłatę zadłużenia − mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM 
INDYWIDUALNYM I BIZNESOWYM
2017 2017 2018
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q6 3Q
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16 216 128 16 273 840 16 410 325 16 522 597 16 522 597 16 579 337 16 698 622 16 851 153
USŁUGI KONTRAKTOWE                
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 13 337 038 13 419 539 13 530 164 13 685 044 13 685 044 13 796 153 13 929 804 14 057 045
Płatna telewizja, w tym: 4 785 947 4 835 534 4 882 505 4 942 640 4 942 640 4 984 391 5 027 520 5 038 210
Multiroom 1 031 294 1 058 982 1 072 513 1 099 582 1 099 582 1 114 833 1 127 285 1 141 820
Telefonia komórkowa 6 785 002 6 810 999 6 864 787 6 932 676 6 932 676 6 997 850 7 098 239 7 209 240
Internet 1 766 089 1 773 006 1 782 872 1 809 728 1 809 728 1 813 912 1 804 045 1 809 595
Liczba klientów 5 847 401 5 819 386 5 791 841 5 776 598 5 776 598 5 743 832 5 724 492 5 712 151
ARPU na klienta według MSSF 15 [PLN] 80,3 81,2 80,5 81,9   81,9 82,9 84,0
ARPU na klienta według MSR 18 [PLN] 89,1 89,6 88,4 89,0 89,0 88,7 89,6 90,1
Churn na klienta 8,5% 8,6% 8,8% 8,8% 8,8% 8,5% 8,3% 7,9%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,28 2,31 2,34 2,37 2,37 2,40 2,43 2,46
Średnia liczba RGU, w tym: 13 313 971 13 379 081 13 467 835 13 596 202 13 439 272 13 741 811 13 858 205 13 995 952
Płatna telewizja, w tym: 4 781 680 4 817 543 4 856 979 4 905 839 4 840 510 4 963 830 5 013 604 5 029 344
Multiroom 1 029 294 1 051 692 1 064 544 1 082 951 1 057 120 1 108 316 1 121 333 1 134 327
Telefonia komórkowa 6 769 379 6 790 804 6 836 282 6 894 295 6 822 690 6 963 584 7 036 346 7 161 022
Internet 1 762 912 1 770 734 1 774 574 1 796 068 1 776 072 1 814 397 1 808 255 1 805 586
Średnia liczba klientów 5 872 517 5 828 405 5 803 517 5 781 207 5 821 411 5 760 338 5 732 091 5 717 882
USŁUGI PRZEDPŁACONE                
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2 879 090 2 854 301 2 880 161 2 837 553 2 837 553 2 783 184 2 768 818 2 794 108
Płatna telewizja  48 224 57 183 63 627 79 561 79 561 75 159 59 722 91 261
Telefonia komórkowa 2 646 477 2 616 592 2 623 950 2 579 613 2 579 613 2 539 402 2 545 749 2 550 355
Internet  184 389 180 526 192 584 178 379 178 379 168 623 163 347 152 492
ARPU na RGU [PLN] 18,7 20,5 20,2 20,1 19,9 20,1 20,4 20,8
Średnia liczba RGU, w tym: 3 050 604 2 882 155 2 863 783 2 851 766 2 912 076 2 789 695 2 771 707 2 774 199
Płatna telewizja  48 659 69 132 54 950 65 088 59 457 58 222 69 503 58 358
Telefonia komórkowa 2 800 366 2 631 773 2 620 575 2 601 552 2 663 566 2 558 174 2 536 844 2 555 414
Internet  201 579 181 250 188 258 185 126 189 053 173 299 165 360 160 427

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: