Wyniki Grupy Polsat Plus - urosły przychody, ale bardzo szybko spada płatna telewizja

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Wyniki Grupy Polsat Plus - urosły przychody, ale bardzo szybko spada płatna telewizja

Przychody Grupy Polsat Plus w II kw. 2022 r. wzrosły 2,2% r/r, osiągając poziom 3.228 mln PLN.

Koszty Grupy w 2Q’22 wyniosły 2.815 mln PLN i wzrosły r/r o 14,1%. Na ich wysokość miały wpływ:

  • Wyższe koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich przede wszystkim na skutek rozpoznania kosztów wynikających z zawarcia umowy dotyczącej użytkowania infrastruktury mobilnej sprzedanej na rzecz Cellnex Poland, jak również istotnie wyższych kosztów energii elektrycznej. Wzrost tej pozycji kosztowej został częściowo zniwelowany przez spadek kosztów rozliczeń międzyoperatorskich, związany z regulacyjnymi obniżkami stawek MTR/FTR.
  • Wzrost kosztu własnego sprzedanego sprzętu w efekcie wyższego wolumenu sprzedanego sprzętu i wzrostu udziału droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym, co koresponduje z wyższymi przychodami ze sprzedaży sprzętu.
  • Wzrost kosztów kontentu
  • Wzrost kosztów dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

Zysk operacyjny Grupy Polsat Plus (EBIT) wyniósł 426 mln PLN.

Zysk netto Grupy spadł o 47,8% r/r, osiągając poziom 283 mln PLN. Spadek zysku netto wynika przede wszystkim z rosnących kosztów finansowych (efekt podwyżek stóp procentowych) oraz faktu, iż w 2021 roku Grupa nie rozpoznawała kosztów amortyzacji aktywów przeznaczonych do sprzedaży (komponenty sieci mobilnej sprzedane następnie do Cellnex).

Łączna liczba klientów kontraktowych B2C wyniosła 5.990 tys. na koniec 2Q’22 (+1,0% r/r), rosnąc przede wszystkim na skutek konsolidacji wyników spółki Premium Mobile, nabytej z początkiem lipca 2021 r. Jednocześnie nadal postępował proces konsolidacji klientów kontraktowych pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 0,5% r/r do poziomu 2,23 usługi na klienta).

Liczba świadczonych przez nas usług kontraktowych B2C wzrosła o 161 tys. do 13.349 tys. na koniec 2Q’22 (+1,2% r/r).

Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 366 tys. (+6,2%), osiągając poziom 6.230 tys. na koniec 2Q’22.

Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 5.117 tys. na koniec 2Q’22 notując spadek o 215 tys. (-4,0% r/r).

Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu na koniec 2Q’22 wyniosła 2.002 tys.

W 2Q’22 średni miesięczny przychód na klienta kontraktowego B2C wzrósł r/r o 3,5% do 70,2 zł.

Wskaźnik odpływu klientów B2C (churn) pozostał na niskim poziomie 6,8% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca 2022 r.

Na koniec 2Q’22 z oferty usług łączonych korzystało już 2.460 tys. klientów, co stanowi wzrost o 45 tys. klientów, czyli o 1,8% r/r. Oznacza to, że na koniec 2Q’22 nasycenie bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi kształtowało się na poziomie 41,1%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 2Q’22 łącznie 7.375 tys. usług (RGU) – o 177 tys., czyli 2,5%, więcej niż rok wcześniej.

Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych wzrosła r/r o 176 tys. (+6,8%), osiągając poziom 2.772 tys. na koniec 2Q’22. W 2Q’22 ARPU prepaid wzrosło r/r o 8,7% do 17,4 zł.

Łączna liczba klientów kontraktowych B2B wyniosła 68,8 tys. na koniec 2Q’22 (+0,7% r/r). ARPU klientów B2B ma poziom 1.378 PLN średniomiesięcznie (-0,6% r/r).

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 26,9 mln zł (+5,8%) r/r, głównie w efekcie konsolidacji spółek nabytych w minionych 12 miesiącach. Średnie zatrudnienie w Grupie spadło o 114 etatów (-1,5%) r/r, co było przede wszystkim efektem netto zbycia udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura.

W pierwszym półroczu 2022 roku klienci detaliczni przetransferowali 966 PB danych w porównaniu do 873 PB przetransferowanych w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost na poziomie 11% r/r.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: