Wyniki finansowe Netii

Newsy
Opinie: 2
Opinie: 2
New Page 1

Netia Holdings S.A.  ogłosiła dziś nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za okres styczeń-wrzesień 2000 roku.
Dane finansowe

  • Przychody ogółem wzrosły o 94,0% do 313,9 milionów PLN (69,1 milionów USD) z kwoty 161,8 milionów PLN za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego. Przychody ogółem za trzeci kwartał 2000 r. wyniosły 113,9 milionów PLN (25,1 milionów USD), co stanowi wzrost o 75,2% w porównaniu z trzecim kwartałem 1999 r. (65,0 milionów PLN) oraz o 8,7% w porównaniu z drugim kwartałem 2000 r. (104,8 milionów PLN).

  • Przychody z działalności telekomunikacyjnej za pierwsze dziewięć miesięcy 2000 r. wzrosły o 93,0% do kwoty 278,5 milionów PLN (61,3 milionów USD) z poziomu 144,3 milionów PLN za trzy kwartały 1999 roku. Przychody z działalności telekomunikacyjnej za trzeci kwartał 2000 r. wyniosły 101,0 milionów PLN (22,2 milionów USD), co stanowi wzrost o 74,2% w porównaniu z trzecim kwartałem 1999 r. (58,0 milionów PLN) oraz o 11,7% w porównaniu z drugim kwartałem 2000 r. (90,4 milionów PLN).

Dane operacyjne

  • Liczba linii abonenckich wzrosła o 43,4% do 307.160 na dzień 30 września 2000 r. z poziomu 214.242 linii abonenckich na dzień 30 czerwca 1999 r. i o 7,3% w porównaniu z 286.259 liniami abonenckimi na dzień 30 czerwca 2000 r. Powyższy przyrost linii abonenckich uwzględnia rezygnacje i wyłączenia abonentów.

  • Liczba linii instytucjonalnych, jako udział we wszystkich liniach abonenckich, wzrosła do poziomu 23,6% z 19,3% na dzień 30 września 1999 r. oraz 22,1% na dzień 30 czerwca 2000 r. Udział linii instytucjonalnych w stosunku do linii nowo uruchomionych w trzecim kwartale wynosi 43,8% oraz 37,6% dla pierwszych trzech kwartałów br.

  • Liczba linii instytucjonalnych wzrosła o 75,5% do 72.379 na dzień 30 września 2000 r. z poziomu 41.242 linii instytucjonalnych na dzień 30 września 1999 r. oraz o 14,5% w porównaniu z 63.217 liniami instytucjonalnymi na dzień 30 czerwca 2000 r.

  • Średni miesięczny przychód z jednej linii wzrósł o 36,3% do kwoty 109 PLN (24 USD) w trzecim kwartale 2000 r. z kwoty 80 PLN osiągniętej w trzecim kwartale 1999 r. i o 1,8 % w porównaniu do kwoty 107 PLN osiągniętej w drugim kwartale 2000 roku. W styczniu i lipcu 2000 r. Netia podniosła opłaty w związku ze wzrostem cennika opłat dokonanym przez TP S.A.

  • Budowa krajowej międzystrefowej sieci światłowodowej postępowała zgodnie z harmonogramem. Sieć szkieletowa pomiędzy dziesięcioma największymi miastami jest gotowa do działania; a budowa 80% własnej sieci światłowodowej zostanie ukończona do końca 2000 r.

  • Od dnia 15 listopada akcje Netii są włączone do portfelu indeksu WIG20 na warszawskiej GPW.

Szczegóły tutaj

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: