Wyniki finansowe Plus GSM za I kwartał 2000 roku - komunikat prasowy

Newsy
Opinie: 3
Polkomtel S.A., operator sieci cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM, w pierwszym kwartale 2000 r. uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 786,5 miliona PLN i zysk netto 145 milionów PLN. Dla analogicznego okresu w roku ubiegłym kwoty te wynosiły odpowiednio 560 i 22 miliony. Dobre wyniki finansowe są efektem strategii marketingowej polegającej na ciągłym poszerzaniu pakietu usług - w omawianym okresie były to m. in. SurfPlus, czyli dostęp do Internetu w oparciu o protokół WAP, szybka transmisja danych, usługi dla klientów korporacyjnych zbudowane w oparciu o sieć inteligentną i dostosowywaniu jej do zróżnicowanych potrzeb różnych grup użytkowników (Sami Swoi, Minuty na Plus, zmiany opłat i godzin szczytu dla użytkowników Simplusa) i in. Systematycznie rośnie też baza abonencka - w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. o 170 tysięcy. Polkomtel S.A. w pierwszym kwartale 2000 roku zainwestował 170,2 milionów PLN. Tegoroczne plany przewidują utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji, związanej przede wszystkim ze wprowadzaniem nowych usług i zwiększaniem pojemności sieci. Inne podstawowe wskaźniki finansowe (w nawiasie analogiczne dane za pierwszy kwartał 1999 r ): Rentowność netto: 18,4 % ( - 0,3%) Zysk z działalności operacyjnej - 186 mln PLN (81mln PLN) EBITDA (czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 264 mln (132,5 mln) Wskaźnik ARPU (średni miesięczny przychód na użytkownika) - 151,2 PLN (187,1 PLN)

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: