Wyniki finansowe sieci Plus GSM na koniec 2001 r.

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 22

W 2001 roku sieć Plus GSM pozyskała 982.2 tysiące nowych użytkowników. Ich łączna liczba sięgnęła 3,443.6 tys., co oznacza przyrost o 40% w porównaniu z rokiem 2000 (2,461.4 tys.). Przychody** w 4 kwartale 2001 r. wyniosły 1,098.6 mln zł, o 15.5% więcej niż w czwartym kwartale 2000 roku (951.2 mln zł). Przychody w całym 2001 r. wyniosły 4.2 miliarda zł, o 20.3% więcej niż w roku 2000 (3.5 miliarda zł). Wzrost przychodów w 2001 r. spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą klientów, jak również imponującym wzrostem użycia usług nie-głosowych (transmisja danych) oferowanych klientom przez Spółkę. Znaczny wzrost odnotowano zwłaszcza w przypadku usług GPRS, które stanowią tzw. ofertę usług '2.5 G', które już w chwili obecnej mogą zaspokoić większość potrzeb klientów związanych z zaawansowanymi usługami teleinformatycznymi charakterystycznym dla nadchodzącej '3G'. Oferta produktowo - usługowa sieci Plus GSM została wydatnie poszerzona, w wyniku wprowadzanie serwisów informacyjnych i rozrywkowych, oraz usług wykorzystujących nowe możliwości szybkiej i pakietowej transmisji danych. Polkomtel S.A. osiągnął w czwartym kwartale 2001 roku zysk netto wynoszący 114.8 mln zł, ponad cztery razy więcej niż w tym samym okresie 2000 roku (28.7 mln PLN). Całoroczny zysk netto sięgnął 590.9 mln zł i był niemal trzy razy wyższy niż zysk w roku 2000 (205.9 mln zł).

Przez trzy kolejne lata Polkomtel osiągał zysk netto. Komentując te wyniki Marek Mroczkowski, Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Polkomtel SA, powiedział: "W roku 2001 naszym celem nadrzędnym stała się satysfakcja klienta i efektywne funkcjonowanie firmy. Temu podporządkowaliśmy nasze wysiłki. Efektem są wyniki, jakimi nie może pochwalić się żaden inny polski operator telefonii komórkowej. Nasza oferta produktowo-usługowa dokładnie trafia w potrzeby naszych klientów. Doceniamy zaufanie i lojalność, jaką naszej firmie okazują klienci - zobowiązuje nas to do jeszcze lepszej pracy w celu wprowadzenia najlepszych pomysłów na polski rynek. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi pracujemy systematycznie nad nowymi i atrakcyjnymi usługami dla abonentów indywidualnych i biznesowych. Tempo inwestowania jest wciąż wysokie, a rosnące przychody i zyski pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji zgodnie z oczekiwaniami klientów i Akcjonariuszy. Warto też podkreślić, że zysk netto osiągnięty w roku 2001 pozwala pokryć straty z lat ubiegłych."

Koszty sprzedaży i koszty pozostałe wyniosły w czwartym kwartale 2001 roku 729.5 mln zł, o 3.7% więcej, niż w tym samym okresie w roku 2000 (703.4 mln zł). W całym roku 2001 koszty sprzedaży i koszty pozostałe wyniosły 2,704.2 mln zł, o 10.8 proc więcej niż w roku 2000 (2,439.6 mln zł). Oznacza to, że dynamika wzrostu przychodów była wyższa od tempa wzrostu kosztów, co odzwierciedla poprawę efektywności w Spółce. Wyniki te były następstwem racjonalnej polityki finansowej i przeznaczenia odpowiednich środków na poprawę jakości obsługi klienta. 


EBITDA w czwartym kwartale wyniosła 369.1 mln zł, o 49.0% więcej, niż w tym samym okresie roku 2000 (247.8 mln zł). W ujęciu rocznym EBITDA wyniosła w 2001 roku 1,527.4 mln zł, o 41.6% więcej niż w roku 2000 (1,078.6 mln zł)

W czwartym kwartale sieć pozyskała 279.1 tys. użytkowników. Na koniec 2001 roku liczba użytkowników wyniosła 3.44 mln, czyli o 39.9% więcej niż na koniec poprzedniego roku. Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła 1.96 mln użytkowników, a usługi przedpłaconej 1.48 mln (wzrost odpowiednio o 21.8% i 74.2% w stosunku do roku poprzedniego). Usługi przedpłacone ponownie okazały się niezwykle popularne i prawie 60% naszych nowych klientów wybrało SIMPLUS, najpopularniejszą usługę telefonii komórkowej w Polsce. Wartość usług oferowanych przez Spółkę klientom abonamentowym wzrosła, dzięki dodatkowym minutom i wiadomościom tekstowym SMS wliczonym w abonament bez dodatkowych opłat. 

Wskaźnik rezygnacji (churn) wyniósł w 2001 roku 22.0%, o 5,6 punktu procentowego więcej niż w roku 2000. W czwartym kwartale 2001 roku osiągnął poziom 5,1%, o 1,0 punkt procentowy więcej niż w czwartym kwartale poprzedniego roku i o 0,7 punktu procentowego mniej niż w trzecim kwartale 2001 roku. Zahamowanie tempa wzrostu wskaźnika rezygnacji było wynikiem rosnącej atrakcyjności oferty sieci Plus GSM oraz szeregu programów lojalnościowych premiujących w różny sposób abonentów aktywniejszych i z dłuższym stażem (np. program wymiany aparatów, pakiety dodanych minut). 

"Trudna sytuacja makroekonomiczna w Polsce to dla Polkomtel ogromne wyzwanie - powiedział Jesper Helmuth Larsen, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Polkomtel S.A. - Efektywne zarządzanie sprawiło, że dynamika wzrostu przychodów w zeszłym roku znacznie przewyższała tempo wzrostu kosztów, co w efekcie przyczyniło się do wypracowania znaczącego zysku netto. Dobrze wykwalifikowana kadra i skuteczne zabezpieczanie się przed nieuczciwymi klientami zaowocowało znaczącym obniżeniem kosztów konsultingu i kosztów "złego długu". Pomimo bardzo dobrych wyników, Polkomtel w dalszym ciągu inwestuje więcej, niż zyskuje na działalności operacyjnej i wciąż potrzebuje finansowania nie tylko ze strony akcjonariuszy, ale także przy pomocy kredytów bankowych. Dodał jednak, że "w okresie kiedy niektóre firmy mają problemy z pożyczaniem pieniędzy na podobne przedsięwzięcia, Polkomtel ich nie ma, gdyż jako firma gospodarująca racjonalnie i oszczędnie cieszy się zaufaniem instytucji finansowych".

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na abonenta) w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosło 110.7 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2000 było niższe o 16.1% (132.0 zł). W ujęciu rocznym średnie miesięczne ARPU wyniosło 114.5 zł i było o 17.9% niższe niż w roku 2000 (139.5 zł). Spadek ARPU wynika przede wszystkim z faktu pozyskiwania klientów rzadziej korzystających z usług Plus GSM oraz niższych przychodów od klientów abonamentowych wynikających z wprowadzenia nowych, tańszych taryf, co jest zgodne z trendem występującym u wszystkich operatorów europejskich w miarę wzrostu wskaźnika penetracji. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w czwartym kwartale 2001 roku wyniosło 164.7 zł (dla użytkowników usług bezabonamentowych 37.3 zł) i spadło o 7.9% (dla użytkowników SIMPLUSA - wzrosło o 5.7%) w porównaniu z tym samym okresem roku 2000 (ABONAMENT 178.9 zł, SIMPLUS 35.3 zł). Średnie miesięczne ARPU w 2001 wyniosło 165.4 zł dla klientów abonamentowych i 36.6 zł dla SIMPLUSA - odpowiednio spadek o 11.4%, wzrost o 6.7% w porównaniu z rokiem 2000 (186.7 zł i 34.3 zł).

Całkowite zadłużenie firmy Polkomtel wyniosło na koniec 2001 roku 2,072.0 mln zł, o 7.0% więcej w porównaniu z końcem roku 2000 (1,936.2 mln zł). Ważnym elementem zadłużenia w 2001 roku była pożyczka udzielona przez akcjonariuszy Polkomtel w wysokości 500 mln zł na pokrycie opłat za licencję UMTS.

W czwartym kwartale 2001 roku Polkomtel zainwestował 305.5 mln zł, a w całym 2001 roku - 938.5 mln zł. Poziom inwestycji był więc praktycznie na takim samym poziomie jak w 2000 r. (948.0 mln zł). Od rozpoczęcia działalności firmy w 1996 roku nakłady inwestycyjne Polkomtel sięgnęły 4.4 mld zł (bez opłat koncesyjnych). 

Prognozy na rok 2002 są optymistyczne. Oczekiwana liczba klientów osiągnie poziom 4,5 mln przy łącznym wskaźniku penetracji telefonów komórkowych w Polsce na poziomie ok. 30% do końca roku. W przypadku Polkomtelu, pozwoli to na wzrost przychodów, które na koniec 2002 roku powinny osiągnąć poziom 5.0 miliarda zł. 

Struktura Akcjonariatu firmy Polkomtel S.A.
Akcjonariuszami Polkomtel S.A. są: KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., TeleDanmark A/S i Vodafone Americas Asia - po 19,61% akcji, PSE S.A. - 16,05% oraz Węglokoks S.A. - 4,0%, Tel-Energo S.A. - 1,01% i TelBank S.A. - 0,5%. Kapitał akcyjny spółki wynosi 2, 05 mld złotych. 
 

Wyniki za czwarty kwartał 
Statystyki 
  4 kw. 2000 4 kw. 2001 Zmiana (%)  
Churn - wskaźnik rezygnacji (%) 4.1 5.1 1.0  pkt. %
ARPU (PLN) 132.0 110.7 ( 16.1 )  
   
Wyniki finansowe Polskie standardy księgowości 
PLN mln. 4 kw. 2000 4 kw. 2001 Zmiana (%)   
Przychody  951.2 1,098.6 15.5  
Koszty sprzedaży i koszty pozostałe ( 703.4 ) ( 729.5 ) 3.7  
EBITDA* 247.8 369.1 49.0  
EBITDA - marża (%) 26.1 31.9 5.8  pkt. %
Zysk netto 28.7 114.8 300.2  
   
Wyniki narastająco od początku roku (YTD) 
Statystyki 
  2000  2001  Zmiana (%)  
Subskrybenci ('000) 2,461.4 3,443.6 39.9  
Churn - wskaźnik rezygnacji (%) 16.4 22.0 5.6 pkt. %  
ARPU (PLN) 139.5 114.5 ( 17.9 )   
  
Wyniki finansowe Polskie standardy księgowości 
PLN mln. 2000  2001 Zmiana (%)  
Przychody  3,518.2 4,231.6 20.3  
Koszty sprzedaży i koszty pozostałe ( 2,439.6 ) ( 2,704.2 ) 10.8  
EBITDA 1,078.6 1,527.4 41.6  
EBITDA - marża (%) 30.7 35.6 4.9  pkt. %
Zysk netto 205.9 590.9 187.0   
   
Wyniki finansowe- US GAAP 
PLN mln. 3 kw. 2001 YTD 4 kw. 2001 YTD    
Przychody 3,090.2 4,231.6    
Koszty sprzedaży i koszty pozostałe ( 1,928.8 ) ( 2,690.1 )    
EBITDA 1,161.4 1,541.5    
EBITDA - marża (%) 37.6 36.4    
Zysk netto 459.0 629.6     

 

* Średni przychód na abonenta
** Wyniki audytowane

Opinie:

Opinie archiwalne (22):

Komentuj

Komentarze / 22

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pajacek pisze: 2002-02-25 13:50
  moglo byc lepiej ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-25 14:08
  Tak względnie dość dobrze wypada w tym sprawozdaniu Plus GSM jezeli chodzi o sprawy pozyskania klientów i wzrost przychodów spowodowany również imponującym wzrostem użycia usług nie-głosowych (transmisja danych) oferowanych klientom przez Spółkę. Znaczny wzrost odnotowano zwłaszcza w przypadku usług GPRS, ale tak samo jak w całej Europie czkawką odbija się przetarg na UMTS,co znacznie powiększyło zadłużenie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gadek pisze: 2002-02-25 14:10
  moglo byc gorzej ...
  0
 • Users Avatars Mini
  j23 pisze: 2002-02-25 14:23
  Uwaga! PLUS stosuje różne liczenie wskaźników (Tak, by było nallepiej widać). Licząc tak samo ja inne wskaźniki (np.ARPU (PLN)) CHRUM WYNOSI OKOŁO 24,3%!. Brawo PLUS! Proponuję powertować trochę ststystyki!
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-02-25 15:08
  ARPU jest i tak b.niski w porownaniu z krajami UE. Ale churn jest znowu b.wysoki. Ma sie wrazenie, ze rynek sie powoli nasyca i wyrywanie sobie klientow promocjami jest najczestszym sposobem na "nowe" aktywacje.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-25 15:20
  Mr.Bond, raczej becna sytuacja gospodarcza powoduje, że stosunkowo mało ludzi decyduje sie na podpisanie umowy (aneksu) i większość stara sie dzwonić jak naj mniej
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2002-02-25 15:55
  No ladnie calkiem :-). Wzrostu churnu i spadku ARPU mozna sie bylo spodziewac. pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  robru pisze: 2002-02-25 16:01
  nie jest źle, a mogło być gorzej..
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-25 18:42
  Plus sie dobrze trzyma choc abonentow pozyskal najmniej ale za to moze placacych hahaha
  0
 • Users Avatars Mini
  log pisze: 2002-02-25 19:38
  Brawo Plus! Naprawde swietne wyniki!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  jason pisze: 2002-02-25 20:24
  Podstawowa zasada : mniej klientów, ale z kasą!!! Bravo PLUS
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-25 21:11
  Wychodzi na to ze plus sobie radzi calkiem calkiem, ale przydalo by sie dla porownania widziec wyniki konkurencji!
  0
 • Users Avatars Mini
  chris_ek pisze: 2002-02-25 21:26
  No wlasnie, pytanie jak inni zakonczyli ubiegly rok. Slyszalem, ze najwiecej osob pozyskala Idea ale jak z wynikiem finansowym?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-25 21:46
  Moze za kilka dni pokaze sie tez wynik Idei i Ery, bo jestem tego bardzo ciekawy jak wszyscy wygladaja razem!
  0
 • Users Avatars Mini
  chris_ek pisze: 2002-02-25 21:49
  Najlepiej gdyby podala te dane jakas niezalezna instytucja, zeby nie bylo zafalszowan
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-02-25 22:54
  grafitti: Ja bym najchetniej zadnego aneksu i abonamentu nie wykupowal. Zawsze mialem prepaida i WSZYSTKIE uslugi. I to ja kontrolowalem wydatki. A nie, ze czy uzyje jedna minute czy 300 to place ten sam abonament. Rozumiem, ze dla operatora jest to gwarancja regularnych wplywow. Ale dla mnie jest to wciaz nie wybor tego, co mi potrzeba, a tego co jest najlepsze z ofert. Ale niech sie chlopaki trzymaja - w koncu z nich zyje :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-26 00:18
  mr.bond czesciowo masz racje ale nie zmienia to faktu ze przy korzystaniu z telfonu przy jednej minucie na miesiac wybor jest jeden - Prepaid a przy 300 - Abonament i tu wolnosc mozna odstawic na bok, bo wchodzi ekonomia, proste i logiczne :))
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-26 00:23
  Co do wynikow finansowych Polkomtel jest firma ktora przynosi zyski, ktore wzrosly w porownaniu z ubieglym rokiem o 187%, a to oznacza ze firma przy panujacej recesji jest w bardzo dobrej kondycji finansowej co bardzo dobrze wrozy na przyszlosc. Nie zapominajcie ze wszyscy trzej operatorzy maja za soba olbrzymie inwestycje, ktore finansowali z kredytow ktore sie splaca, a im szybciej zostana splacone te najwieksze kredyty tym lepiej dla firmy no i w koncowym efekcie dla klienta. Wyraznie widac ze nie liczy sie ilosc klientow to jaki moga oni wygenerowac obrot i jak firma potrafi z tego obrotu wyciagnac zysk. Gratuluje Plusowi takich wyniko. Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-26 02:33
  Ciekawe jakie są wyniki Ery i Idei. Chętnie bym je porównał.
  0
 • Users Avatars Mini
  mszymaniuk pisze: 2002-02-26 06:01
  Brawo, oby tak trzymać
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-26 09:01
  No calkiem, calkiem. Szczegolowy ten raport. Ciekawe jakie raporty przedstawia Era i Idea?
  0
 • Users Avatars Mini
  waldus pisze: 2002-02-27 01:39
  Jest dobrze mam nadzieje ze jest tak w rzeczywistosci a nie tylko na papierze
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: