PLAY ma prawie 120 tys. użytkowników telewizji, ale tylko 7 tys. stacjonarnego broadbandu

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Grupa iliad opublikowała wyniki finansowe za rok 2020 uwzględniające wyniki finansowe Play.

Grupa iliad opublikowała wyniki finansowe za rok 2020 uwzględniające wyniki finansowe Play.

W całym roku 2020, Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, przy czym przychody z usług wzrosły o 4,9%, na co wpływ miał w szczególności wzrost ARPU z usług telefonii komórkowej przy równoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży towarów o 8,1% - co jest konsekwencją pandemii Covid-19 oraz kilkutygodniowego zamknięcia części sieci dystrybucyjnej.

Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych Play wzrosła do 15,4 mln (+1% r/r) a baza aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 0,3 mln do 12,2 mln (+2,5% r/r) z czego baza aktywnych klientów kontraktowych (z wyłączeniem technicznych kart SIM oraz kart M2M) wzrosła o 0,1 mln, do 8,4 mln. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych wzrosła o 5,6% do 3,8 mln, głównie w wyniku przejęcia Virgin Mobile Polska.

Baza klientów usługi telewizyjnej Play NOW TV BOX wzrosła o 268% r/r, do 118 tys., a baza klientów internetu stacjonarnego wzrosła do 7 tys.

W okresie 12 miesięcy wynik EBITDAaL Play wzrósł o 6,3% do 2,4 mld zł. Wzrost EBITDAaL wynika ze wzrostu marży brutto i jest częściowo kompensowany przez wyższe koszty sieci, wynikające z uruchomienia nowych stacji bazowych.

Play zainwestował 806 mln zł, przede wszystkim w rozwój sieci, czego wynikiem jest 8 800 stacji bazowych na koniec 2020 r.

Od dnia 18 listopada 2020 r. Grupa iliad ujmuje wyniki Play w Polsce w swoich sprawozdaniach finansowych.

 

Wyniki Play za 2020 r

Wyniki Play za 2020 r

Wyniki Play za 2020 r

Wyniki Play za 2020 r

Wyniki Play za 2020 r

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: