Rosną przychody sieci PLAY - dobre wyniki za III kw.

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Rosną przychody sieci PLAY - dobre wyniki za III kw.

Grupa Iliad podała wyniki sieci PLAY za III kw. 2021 r. PLAY zwiększył liczbę klientów postpaid o 41 tys. i klientów na kartę o 27 tys. (porównanie Q3 vs Q2). Segment HOME (telewizja i internet stacjonarny) urósł o 37 tys. nowych klientów. Przychody w III kw. urosły do 1.83 mld zł. Przychody z usług mobilnych urosły o 7.7% do 1.05 mld zł. Przychody z interconnectu spadły o 12.8% do 347 mln zł. Sprzedaż urządzeń nie zmieniła się i wyniosła 422 mln zł.

W trzecim kwartale 2021 r. PLAY notował szczególnie wysoki poziom aktywności kart prepaid wywołanej masowymi połączeniami przychodzącymi (głównie telemarketing). PLAY dokonał więc retrospektywnej korekty definicji aktywności kart przedpłaconych eliminując aktywność wywołaną podobnymi zdarzeniami o znikomym wpływie na poziom generowanych przychodów. Umożliwi to prezentowanie bardziej precyzyjnych wskaźników operacyjnych dotyczących bazy klientów i ARPU. Zmiana nie wpływa na poziom nominalnej bazy RGU.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: