Wyniki PLAY w II kw. - przychody bez zmian, ale spadek zysku

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Wyniki PLAY w II kw.

PLAY podał swoje wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 r.

 

Najważniejsze dane operacyjne:

  • 15,0 mln raportowanych klientów i 12,45 mln aktywnych klientów (odpowiednio -0,1% i -0,5% r/r);
  • Na koniec czerwca 2020 r. udział klientów kontraktowych wzrósł do 66,5% (+0,2pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się w II kw. do poziomu 0,66%, osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,70%;
  • Średnie ARPU wzrosło w II kw. do poziomu 34,7 zł (+3,8% r/r) oraz do 34,3 zł (+4,1% r/r) w pierwszej połowie 2020 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 40%;
  • 59,2 tys. klientów usługi PLAY NOW TV BOX na koniec II kw. 2020 r., ponad trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
  • 5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.
     

Najważniejsze dane finansowe:

  • W II kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 755 mln zł (-0,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 1,9% i wzrostowi przychodów z połączeń międzyoperatorskich o 11,9%, które z nadwyżką skompensował spadek sprzedaży towarów o 14,4%. W rezultacie w pierwszych sześciu miesiącach roku przychody wyniosły 3 499 mln zł (+1,6% r/r).
  • Zysk netto w II kw. spadł do 238 mln zł (-6,4% r/r) oraz do 445 mln zł w pierwszej połowie roku (-4,7% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim wyższą amortyzację.
  • Gotówkowe nakłady inwestycyjne w II kw. wyniosły 145 mln zł (-26,3% r/r) oraz 302 mln zł w pierwszej połowie roku (-30,6% r/r), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji 5G w tym paśmie.

 

 

Jean Marc Harion, Prezes P4, komentuje: "Po okresie, w którym nasza uwaga skupiała się na zabezpieczeniu ciągłości działania i zapewnieniu wsparcia klientom w związku z pandemią COVID-19, w drugiej połowie drugiego kwartału stopniowo powróciliśmy do normalnego działania. 4 maja ponownie otworzyliśmy nasze punkty sprzedaży w centrach handlowych, a obecnie w naszej siedzibie pracuje blisko jedna trzecia pracowników.

Wraz z zawieszeniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona w tym roku, ponownie koncentrujemy nasze inwestycje na szybszej budowie stacji bazowych oraz na zwiększeniu przepustowości naszej sieci, w tym na zwiększeniu zasięgu technologii 5G z wykorzystaniem już posiadanych przez nas częstotliwości.

Ponadto, z powodzeniem uruchomiliśmy nowe plany mobilnego i domowego Internetu oferujące dostęp do 5G. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na proste rozwiązania komunikacyjne uruchomiliśmy pierwszą w Polsce własną usługę czatu RCS. Kontynuujemy również rozbudowę naszej oferty telewizyjnej o kanały informacyjne TVN dodane do naszych pakietów telewizyjnych, natomiast podpisanie umowy z Canal+ wkrótce wzbogaci ofertę PLAY NOW TV BOX o dostęp online do liniowych kanałów TV i bibliotek VOD Canal+.

Nasze wyniki za pierwszą połowę roku świadczą o odporności naszego modelu biznesowego na sytuację związaną z pandemią. Generowanie gotówki pozostaje na dobrym poziomie pomimo spowolnienia przychodów operacyjnych i skorygowanej EBITDA z powodu niższej sprzedaży telefonów podczas lockdownu. Oczekujemy teraz na powrót ekonomicznego zaufania konsumentów w drugiej połowie 2020 r. Ponieważ trudno będzie całkowicie skompensować sytuację z pierwszej połowy roku, przewidujemy niższy wzrost przychodów operacyjnych w całym roku 2020. Jednocześnie skorygowana EBITDA powinna nadal mieścić się w przedziale 2,5-2,6 mld zł. Bez zmian w naszych planach dotyczących gotówkowych nakładów inwestycyjnych, nasza perspektywa w zakresie generowania wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego i w zakresie polityki dywidendowej pozostaje niezmieniona.

 

Podsumowanie finansowe i operacyjne (w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej):

Trzy miesiące zakończone
30 czerwca
Zmiana Sześć miesięcy zakończonych
30 czerwca
Zmiana
2019 2020 2019 2020  
             
Przychody operacyjne 1 759 1 755 (0,2%) 3 445 3 499 1,6%
Zysk EBITDA 640 623 (2,7%) 1 214 1 227 1,1%
Skorygowana EBITDA 644 630 (2,2%) 1 221 1 237 1,4%
Zysk netto 254 238 (6,4%) 467 445 (4,7%)
Gotówkowe nakłady inwestycyjne (197) (145) (26,3%) (435) (302) (30,6%)
FCFE 170 181 6,6% 350 522 48,9%
 
Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.) 15 006 14 984 (0,1%) 15 006 14 984 (0,1%)
Liczba raportowanych klientów kontraktowych (w tys.) 9 942 9 957 0,2% 9 942 9 957 0,2%
Aktywni klienci ogółem (w tys.) 12 510 12 446 (0,5%) 12 510 12 446 (0,5%)
Aktywni klienci kontraktowi (w tys.) 8 895 8 995 1,1% 8 895 8 995 1,1%
Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.) 24 (15) (162,3%) 76 (34) (145,0%)
Odpływ kontraktów (%) 0,71% 0,66% (0,05) pp 0,73% 0,70% (0,03) pp
ARPU kontraktowe (PLN) 38,8 40,1 3,6% 38,4 39,7 3,5%
Wykorzystanie danych na klienta kontraktowego (MB) 7 861 10 562 34,4% 7 693 10 435 35,6%
             
Stacje bazowe wybudowane w okresie (netto) 258 260 0,8% 379 357 (5,8%)

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: