Grupa Play - są wyniki na koniec II kwartału

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Grupa Play - są wyniki na koniec II kwartału

Grupa Play podała swoje wyniki za I połowę 2022 roku (po przejęciu UPC). Całkowite przychody wzrosły o 26% r/r osiągając w drugim kwartale 2022 r. 2,3 mld PLN. Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,3% r/r, do poziomu 1,1 mld PLN w drugim kwartale 2022 r. Przychody z usług wzrosły o 30% r/r osiągając w drugim kwartale 2022 r. 1,9 mld PLN. EBITDAaL wzrosła o 79% r/r przekraczając w drugim kwartale 2022 r. poziom 1 mld PLN

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 7,8% r/r osiągając liczbę 16,5 mln.

Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% r/r osiągając 12,7 mln.

Liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu osiągnęła 1,9 mln.

Baza klientów UPC wzrosła o 4% r/r do 1,6 mln.

Przez rok PLAY uruchomił 936 nowych stacji, co łącznie dało 10 031 stacji na koniec drugiego kwartału 2022 r.

PLAY

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: