Wyniki Cyfrowego Polsatu i Plusa - 3 kw. 2015 r.

Newsy
Opinie: 8

Grupa Cyfrowy Polsat podała swoje oficjalne wyniki za III kw. 2015 r.

W trzecim kwartale obserwowaliśmy wiele pozytywnych wydarzeń. Całkowita baza usług kontraktowych, dzięki bardzo dobrej sprzedaży Internetu LTE i usług płatnej telewizji, wzrosła o 42 tys. w stosunku do kwartału drugiego. Baza usług telefonii komórkowej stabilizuje się dzięki wyraźnie słabnącej presji cenowej, czego potwierdzeniem jest najkorzystniejszy od 6 lat bilans przenoszenia numerów MNP – podsumowuje Tobias Solorz, prezes zarządu Polkomtela i wiceprezes zarządu Cyfrowego Polsatu.

Dane operacyjne:

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM 

INDYWIDUALNYM I BIZNESOWYM1)

2014 2014 2015
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Łączna liczba RGU2) (kontraktowe+przedpłacone) 16 333 003 16 250 497 16 449 992 16 482 031 16 482 031 16 429 469 16 349 090 16 395 514
USŁUGI KONTRAKTOWE                
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 11 982 678 12 023 369 12 230 798 12 347 828 12 347 828 12 394 712 12 377 021 12 418 707
Płatna telewizja, w tym: 4 236 986 4 255 544 4 344 773 4 391 702 4 391 702 4 405 464 4 374 517 4 396 361
Multiroom 749 319 771 481 806 064 844 809 844 809 872 628 886 305 901 271
Telefonia komórkowa 6 713 629 6 644 687 6 617 382 6 587 915 6 587 915 6 552 365 6 519 311 6 505 016
Internet 1 032 063 1 123 138 1 268 643 1368211 1 368 211 1 436 883 1 483 193 1 517 330
Liczba klientów 6 260 662 6 221 111 6 184 775 6 137 531 6 137 531 6 068 839 5 990 051 5 937 768
ARPU na klienta3) [PLN] 84,8 85,3 86,5 87,2 85,9 85,8 87,0 88,1
Churn na klienta4) 9,1% 8,8% 8,8% 9,1% 9,1% 9,5% 10,1% 10,2%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  1,91 1,93 1,98 2,01 2,01 2,04 2,07 2,09
Średnia liczba RGU, w tym: 11 986 199 11 981 389 12 125 363 12 272 311 12 091 316 12 376 603 12 391 326 12 378 586
Płatna telewizja, w tym: 4 227 450 4 243 880 4 301 558 4 361 890 4 283 695 4 403 541 4 397 999 4 376 405
Multiroom 736 315 759 922 787 736 822 568 776 635 860 827 881 296 893 001
Telefonia komórkowa 6 749 396 6 670 820 6 628 199 6 597 742 6 661 539 6 570 344 6 532 488 6 508 391
Internet 1 009 353 1 066 689 1 195 606 1 312 679 1 146 082 1 402 718 1 460 839 1 493 790
Średnia liczba klientów 6 274 951 6 242 450 6 201 335 6 159 903 6 219 660 6 105 250 6 031 638 5 960 463
USŁUGI PRZEDPŁACONE                
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4 350 325 4 227 128 4 219 194 4 134 203 4 134 203 4 034 757 3 972 069 3 976 807
Płatna telewizja  81 619 66 578 98 136 122 787 122 787 66 163 41 517 60 471
Telefonia komórkowa 4 042 605 3 923 778 3 855 669 3 792 978 3 792 978 3 775 976 3 737 282 3 685 092
Internet  226 101 236 772 265 389 218 438 218 438 192 618 193 270 231 244
ARPU na RGU5) [PLN] 16,5 17,9 18,3 18,2 17,7 17,3 18,3 19,0
Średnia liczba RGU, w tym: 4 398 038 4 285 747 4 212 274 4 172 129 4 267 047 4 068 646 4 006 108 3 970 091
Płatna telewizja  77 779 79 253 69 522 129 021 88 894 67 972 61 165 41 313
Telefonia komórkowa 4 091 609 3 975 410 3 893 375 3 798 701 3 939 774 3 797 423 3 755 130 3 713 656
Internet  228 650 231 084 249 377 244 407 238 379 203 251 189 813 215 122

Dane finansowe:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

ZYSKÓW I STRAT

2014 2015
(w mln PLN) Q1 Q2 Q3 Q4 2014 Q1 Q2 Q3
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 723,3 1 745,9 2 419,6 2 521,1 7 409,9 2 329,0 2 469,2 2 414,9
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych 467,8 1 204,5 1 710,7 1 701,7 5 084,7 1 637,2 1 652,0 1 643,3
Przychody hurtowe 242,2 479,1 591,6 641,1 1 954,0 553,3 688,7 616,9
Przychody ze sprzedaży sprzętu 7,9 55,4 104,1 159,9 327,3 118,4 106,9 131,2
Pozostałe przychody ze sprzedaży 5,4 6,9 13,2 18,4 43,9 20,1 21,6 23,5
Koszty operacyjne (507,5) (1 351,8) (1 992,5) (2 125,4) (5 977,2) (1 909,0) (1 899,5) (1 900,1)
Koszty kontentu (210,7) (260,9) (262,4) (295,6) (1 029,6) (235,5) (274,0) (257,3)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta (75,3) (132,2) (186,8) (218,3) (612,6) (189,2) (193,2) (200,1)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (62,4) (311,3) (478,3) (443,8) (1 295,8) (467,9) (393,5) (401,2)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (71,4) (288,0) (495,9) (557,2) (1 412,5) (482,3) (522,4) (551,2)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (44,7) (108,2) (118,0) (150,9) (421,8) (129,1) (140,8) (122,3)
Koszt własny sprzedanego sprzętu (10,3) (189,7) (348,6) (376,6) (925,2) (332,5) (291,7) (314,9)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności (6,7) (18,1) (15,3) (27,5) (67,6) (18,7) (27,8) (8,5)
Inne koszty (26,0) (43,4) (87,2) (55,5) (212,1) (53,8) (56,1) (44,6)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 3,6 3,5 4,7 (2,2) 9,6 8,7 13,8 14,4
Zysk z działalności operacyjnej 219,4 397,6 431,8 393,5 1 442,3 428,7 583,5 529,2
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto  1,3 23,9 1,5 (11,4) 15,3 28,9 (11,9) (5,2)
Koszty finansowe  (108,8) (273,4) (384,7) (379,2) (1 146,1) (261,3) (222,1) 88,8
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 0,7 0,7 0,6 0,6 2,6 0,5 0,9 0,5
Zysk / (strata) brutto za okres 112,6 148,8 49,2 3,5 314,1 196,8 350,4 613,3
Podatek dochodowy (14,4) (16,7) (1,1) 10,5 (21,7) (26,0) (45,9) (110,8)
Zysk / (strata) netto za okres 98,2 132,1 48,1 14,0 292,4 170,8 304,5 502,5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 98,2 132,1 48,1 14,0 292,4 170,8 304,5 502,5
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,28 0,25 0,08 0,02 0,54 0,27 0,48 0,79
                 
EBITDA 281,8 708,9 910,1 837,3 2 738,1 896,6 977,0 930,4
marża EBITDA 39,0% 40,6% 37,6% 33,2% 37,0% 38,5% 39,6% 38,5%

Pełne informacje są dostępne w raportach i prezentacji do pobrania poniżej.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (8):

Komentuj

Komentarze / 8

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Piotr pisze: 2015-11-12 11:32
  A gdzie i ile płacą podatków ?
  0
 • Users Avatars Mini
  przemec pisze: 2015-11-12 11:44
  a pozostali to płaca podatki w Polsce Twoim zdaniem?
  0
 • Users Avatars Mini
  acel pisze: 2015-11-12 12:29
  @Piotr, a któryś z pozostałych operatorów podaje takie informacje?
  0
 • Users Avatars Mini
  LOL pisze: 2015-11-12 15:37
  Podatek dochodowy: 110mln zł płatny w Polsce. Ale jakie to ma znaczenie gdzie płaci? Niektóre firmy nawet się chwalą że nie płacą w Polsce podatku... np LPP.
  0
 • Users Avatars Mini
  wf pisze: 2015-11-12 19:26
  a play jest grecki, tmobile niemieckie, orange francuskie to tam płaca podatki a tu tylko zarabiają taki mamy kraj z rządami zdrajców z po+pis+sld=zdrajcy i nieroby!
  0
 • Users Avatars Mini
  Damian pisze: 2015-11-17 22:45
  Płacą, płacą. I to duże. Dużo klientów, duży zysk, bo klienci zadowoleni, więc jest z czego płacić te podatki. A Net mają bardzo dobry i to w tym momencie najwięcej klientów im przynosi.
  0
 • Users Avatars Mini
  Vertigo pisze: 2015-11-18 20:27
  Ta kooperacja obu firm przynosi im zyski i wzajemną wymianę usług i klientów. Plus zyskał strategicznego partnera, a polsat potencjalną bazę nowych abo.
  0
 • Users Avatars Mini
  Piotrek pisze: 2015-11-18 20:30
  fakt, netem mogą się, pochwalić. BArdzo dużo nowych klientów na to łapią, bo mają bardzo dobry. A to ludzi przyciąga, poza ceną oczywiście.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: