Wyniki T-Mobile Polska w I kw. 2019 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Są już znane wyniki polskiego oddziału T-Mobile za I kw. 2019 r.

W pierwszym kwartale 2019 r. T‑Mobile Polska zanotował:

  • 398 mln zł zysku EBITDA AL – wzrost o 0,5% w stosunku do analogicznego kwartału 2018 r.
  • Wzrost bazy klientów o 314 tysięcy (r/r)
  • Przychody w wysokości 1,496 mld zł
  • 2,8% (r/r) wzrostu przychodów z usług mobilnych

Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku T‑Mobile Polska obsługiwał bazę 10,82 mln klientów. Liczba ta oznacza wzrost o 314 tysięcy w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Operator zanotował wzrost przede wszystkim bazy abonamentowej, a więc tej grupy, na której koncentrował swoje działania w ostatnich miesiącach. W tym segmencie miesięczny średni wynik churn wyniósł 0,8%.

W tym czasie przychody z usług mobilnych wzrosły łącznie o 2,8% (r/r), a operator zanotował wzrosty przychodów z usług zarówno w sektorze prywatnym jak i biznesowym. Spółka wypracowała zysk EBITDA After Lease[1] w wysokości 398 mln zł, co stanowi wzrost o 0,5% w ujęciu rocznym[2]. Co ważne, rezultat ten udało się osiągnąć, mimo znaczącej presji, pod którą znalazły się przychody T‑Mobile na skutek: pożaru budynków sąsiadujących z data center w Annopolu oraz zmniejszenia zakresu działalności w obszarze nisko marżowej działalności hurtowej. Na skutek tych czynników przychody w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 1,496 mld zł.

  

W pierwszym kwartale bieżącego roku T‑Mobile kontynuował działania obliczone na dalsze dostosowanie oferty do oczekiwań i poprawę satysfakcji klientów, co zaowocowało wzrostem oceny jakości obsługi i kontynuacją pozytywnego trendu w obszarze utrzymania klienta. Operator poprawił wynik churn o 0,1p.p. w stosunku do ostatniego kwartału roku 2018 i wyrównał rekordowy wynik z trzeciego kwartału 2018 roku, notując rezultat 0,8, co znacząco wspierało wzrost bazy klientów postpaid.

Ze Smart Car korzysta od grudnia 2018 r. ponad 5000 klientów.

Od początku tego roku agregacja pasma działa na ponad 400 nowych stacjach co oznacza, że jest ich obecnie już 7500 mając w zasięgu blisko 65% populacji kraju. Blisko 1250 z nich oferuje agregację 4 pasm (800MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz).  Pierwszy kwartał tego roku to również kontynuacja zapoczątkowanego w 2018 roku projektu zmiany sposobu wykorzystania częstotliwości z zakresu 1800MHz. Do końca kwietnia proces ten został zamknięty na 69% stacji obsługujących tę technologię. Zakończenie całego projektu, którego efektem będzie samodzielne korzystanie przez T‑Mobile z częstotliwości 1800MHz na terenie całego kraju planowane jest jeszcze w tym roku.

Precyzyjne dane operacyjne i finansowe podało DT w swoich wynikach Grupy.

Dane finansowe (pełny widok tabeli tylko w widoku poziomym)

 

Q1
2018
millions of €

Q2
2018
millions of €

Q3
2018
millions of €

Q4
2018
millions of €

FY
2018
millions of €

Q1
2019
millions of €

Change

%

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL REVENUE

375

368

392

390

1 526

348

(7,2)

PRODUCT VIEW

375

368

392

390

1 526

348

(7,2)

 - Fixed network

27

27

28

38

120

30

11,1

 - Mobile communications

348

340

365

353

1 406

318

(8,6)

SEGMENT VIEW

375

368

392

390

1 526

348

(7,2)

 - of which Consumer

211

204

214

212

841

202

(4,3)

 - of which Business

127

122

125

145

520

123

(3,1)

EBITDA

96

101

97

96

390

110

14,6

EBITDA MARGIN

(EBITDA / TOTAL REVENUE)

25,6

27,4

24,8

24,6

25,6

31,6

6,0p

EBITDA AL

95

99

95

94

382

92

(3,2)

EBITDA AL MARGIN

(EBITDA AL / TOTAL REVENUE)

25,3

26,9

24,2

24,1

25,0

26,4

1,1p

CASH CAPEX (AS REPORTED)

59

50

50

60

219

65

10,2

Dane operacyjne (pełny widok tabeli tylko w widoku poziomym)

 

 

Q1
2018

Q2
2018

Q3
2018

Q4
2018

FY
2018

Q1
2019

Change
%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIXED NETWORK

(END OF PERIOD)

 

 

 

 

 

 

 

Fixed network Access

Lines

('000)

27

26

19

18

18

18

(33,3)

 - IP Accesslines

('000)

2

1

1

1

1

0

(100,0)

Broadband Customers

Retail

('000)

23

23

20

18

18

11

(52,2)

MOBILE COMMUNICATIONS

(END OF PERIOD)

 

 

 

 

 

 

 

Service revenue

(€)

223

220

234

233

910

222

(0,4)

CUSTOMERS

('000)

10 509

10 609

10 693

10 787

10 787

10 823

3,0

 - contract

('000)

6 990

7 068

7 152

7 243

7 243

7 298

4,4

 - prepaid

('000)

3 519

3 541

3 541

3 544

3 544

3 525

0,2

NET ADDS

('000)

56

100

84

94

333

36

(35,7)

 - contract

('000)

69

78

84

90

322

55

(20,3)

 - prepaid

('000)

(14)

22

0

3

12

(20)

(42,9)

AVERAGE MONTHLY

CHURN

(%)

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

1,3

(0,1p)

 - contract

(%)

1,0

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

(0,2p)

ARPU

7

7

8

7

7

7

0,0

 - contract

9

9

10

10

10

9

0,0

 - prepaid

3

3

3

3

3

3

0,0

MOU PER CUSTOMER

(min)

260

253

248

245

252

255

(1,9)

 - contract

(min)

344

333

327

323

332

337

(2,0)

Zdjęcia z konferencji:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: