UKE zrobiło kontrolę wzmacniaczy GSM

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
UKE zrobiło kontrolę wzmacniaczy GSM

UKE przeprowadziło kontrolę 8 modeli wzmacniaczy GSM. Skontrolowane 5 modeli urządzeń nie spełniło stawianych im wymagań.

Kontrola polegała na sprawdzeniu czy producent załączył informacje o ograniczeniach w użytkowaniu wzmacniaczy GSM na terenie Polski oraz czy wystawił i dołączył deklarację zgodności oraz instrukcję dla oferowanego wyrobu, a także czy na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE jak również czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych a także dane identyfikujące urządzenie. Pięć modeli urządzeń nie spełniło tych wymagań, z czego w 2 przypadkach brak było informacji o ograniczeniach w ich użytkowaniu.

Połowa modeli wyrobów została dodatkowo poddana badaniom laboratoryjnym, z czego jeden nie spełnił wymagań technicznych. Mogło to narazić innych użytkowników na pogorszenie jakości odbioru sygnału GSM lub zakłócać pracę innych urządzeń radiowych.

Prawo do instalowania i użytkowania tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy telekomunikacyjni.

Szczegółowe informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli zostały umieszczone w załączeniu poniżej.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: