Z oferty ubezpieczeń Orange korzysta ponad 250 tys. klientów

Newsy
Żródło: Orange
Opinie: 0

Orange w ramach programu Orange Care rozwija oferty ubezpieczeniowe dla swoich klientów. Do wyboru jest 13 usług ubezpieczeniowych, w tym trzy najnowsze: Pakiety Medyczne, Program Ewa oraz Bezpieczne Rachunki. Z oferty ubezpieczeń Orange korzysta ponad 250 tys. klientów z aktywnymi polisami.

Pakiety Medyczne - to 6 wariantów abonamentu, umożliwiających korzystanie z usług lekarzy 12 specjalności, podstawowe badania diagnostyczne oraz świadczenia opiekuńcze. Cena pakietu zależy od liczby objętych nim osób oraz wyboru placówek medycznych. Produkt został przygotowany we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Cardif ARD. Pakiety są już dostępne w ramach pilotażu.

Pakiet Medyczny

Objęty ochroną

Cena

Placówki medyczne

Łączna liczba placówek do wyboru

Solo

Abonent

45 zł/ m-c

Placówki partnerskie
Promedis
Medycyna Rodzinna

ok. 700 placówek

Duet

Abonent 
+ Współmałżonek 
lub 1 Dziecko

89 zł/ m-c

Placówki partnerskie
Promedis
Medycyna Rodzinna

ok. 700 placówek

Multi

Abonent 
+ Współmałżonek 
+ max. dwoje Dzieci

114 zł/ m-c

Placówki partnerskie
Promedis
Medycyna Rodzinna

ok. 700 placówek

Solo Plus

Abonent

68 zł/ m-c

Placówki partnerskie
Promedis
Medycyna Rodzinna
LUX MED.

ok. 800 placówek

Duet Plus

Abonent 
+ Współmałżonek
lub 1 Dziecko

111 zł/ m-c

Placówki partnerskie
Promedis
Medycyna Rodzinna
LUX MED.

ok. 800 placówek

Multi Plus

Abonent 
+ Współmałżonek 
+ max. dwoje Dzieci

133 zł/ m-c

Placówki partnerskie
Promedis
Medycyna Rodzinna
LUX MED.

ok. 800 placówek

Program Ewa – to ubezpieczenie dla kobiet w wieku 18-57 lat, korzystających ofert Postpaid lub MIX. Obejmuje świadczenie finansowe dla osoby ubezpieczonej i jej najbliższych,
na wypadek: śmierci lub zdiagnozowania chorób nowotworowych występujących tylko u kobiet oraz zwrotu kosztów konsultacji medycznych ubezpieczonej, organizowanych przez WorldCare. Cena - 17 złotych miesięcznie, doliczana jest do rachunku za usługi telekomunikacyjne. Ubezpieczenie prowadzone jest we współpracy z firmą MetLife Amplico.

Program EWA

Śmierć Ubezpieczonej

204 zł

Zdiagnozowanie choroby nowotworowej: jednorazowe świadczenie

12 000 zł

Zdiagnozowanie choroby nowotworowej: miesięczne świadczenie

750 zł miesięcznie, maksymalnie 9 000 zł

Konsultacja medyczna

Do 2 konsultacji w każdym roku ochrony ubezpieczeniowej (maksymalnie 6 w okresie objęcia ochroną ubezpieczeniową)

Bezpieczne Rachunki - to zabezpieczenie opłacenia rachunku telefonicznego na wypadek: utraty pracy, czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* oraz utraty życia. To oferta dla klientów Postpaid lub MIX, dostępna
w dwóch pakietach: Standard lub Plus.

Sumy ubezpieczenia:

Pakiet Standard 12 zł

Pakiet Plus 15 zł

Śmierć ubezpieczonego

144 zł

180 zł

Czasowa niezdolność do pracy

50 zł miesięcznie, maksymalnie 450 zł

75 zł miesięcznie, maksymalnie 675 zł

Trwała niezdolność do pracy

450 zł

675 zł

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

1000 zł miesięcznie, maksymalnie 60 000 zł

1500 zł miesięcznie, maksymalnie 90 000 zł

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

1000 zł miesięcznie, maksymalnie 60 000 zł

1500 zł miesięcznie, maksymalnie 90 000 zł*

Utrata pracy

50 zł miesięcznie, maksymalnie 450 zł

75 zł miesięcznie, maksymalnie 675 zł

* Świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego sumuje się ze świadczeniem z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Sprzedaż ubezpieczeń jest prowadzona telefoniczne w ramach ofert adresowanych do poszczególnych grup klientów Orange.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: