Zarejestrowano Pracownicze Towarzystwo Emerytalne TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1
Opinie: 1

W dniu dzisiejszym TP S.A. otrzymała informację o rejestracji w dniu 2.04.2001 roku Spółki Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A. (PTE). Kapitał zakładowy PTE wynosi 500.000 zł. TP S.A. objęła w kapitale zakładowym PTE 500 akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Akcje PTE objęte przez TP S.A. stanowią 100 % kapitału zakładowego PTE oraz uprawniają do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. Akcje zostały objęte przez TP S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 500.000 zł. Inwestycja w akcje PTE została sfinansowana środkami własnymi TP S.A. Wartość ewidencyjna akcji Spółki w księgach rachunkowych TP S.A. zostanie ujawniona według ich wartości nominalnej tj. 500.000 zł. Akcje PTE stanowią długoterminową lokatę kapitałową. PTE zostało powołane do zarządzania Pracowniczym Funduszem Emerytalnym.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: