Tyle zarabia zarząd Grupy Polsat Plus - bardzo dobre premie

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Wynagrodzenia Członków Zarządu

Oto łączne kwoty wynagrodzenia podstawowego członków zarządu firmy Cyfrowy Polsat S.A. z tytułu pełnienia funkcji zarządczych w jednostce dominującej oraz spółkach zależnych Grupy Polsat Plus.

Imię i nazwisko Funkcja 2021 2020
Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu 1 1
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu 0,8 0,8
Jacek Felczykowski Członek Zarządu 1 1
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 0,9 0,9
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu 0,6 0,6
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu 1 1
Razem   5,3 5,3

Wartości premii należnych członkom zarządu za rok 2021 i 2020 kształtowały się następująco:

Imię i nazwisko Funkcja 2021 2020
Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu 2,5 2,5
Maciej Stec Wiceprezes Zarządu 3,5 2,5
Jacek Felczykowski Członek Zarządu 1 1,5
Aneta Jaskólska Członek Zarządu 1,8 1,7
Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu 0,8 0,8
Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu 2,2 2
Razem   11,8 11

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: