Zmiany w internetowej bramce SMS sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 146

Era poinformowała o planowanym zamknięciu dotychczasowej internetowej bramki SMS. W zamian oferowane będą trzy rozwiązania:

 • Bramka Omnix - ma najpełniejszą funkcjonalność, udaje telefon GSM; przeznaczona tylko dla zarejestrowanych użytkowników Era Omnix;

 • Bramka Płatna - przeznaczona głównie dla osób nie mających telefonu GSM;

 • Bramka Podstawowa - bramka umożliwia wysyłanie SMS tylko do osób w sieci Era, które zgodziły się na otrzymywanie wiadomości z tej bramki; serwis zawiera dołączanie komunikatu dodatkowego do wysyłanej wiadomości; dzienna ilość SMS z tej bramki jest ograniczona;

Aby korzystać z Bramki Omnix oraz z Bramki Płatnej, należy posiadać żetony. Możne je wygrać w konkursach sieci Era. Można je także nabyć wysyłając SMS pod numery dedykowane.

Opis Bramki Omnix

Bramka Omnix umożliwia wysyłanie SMS do odbiorców w sieci Era, w sieciach Plus GSM oraz IDEA, a także w zagranicznych sieciach GSM. Aby korzystać z Bramki Omnix klient musi mieć telefon GSM w sieci Era albo w sieciach Plus GSM lub IDEA, bądź w zagranicznej sieci GSM, w której można SMSować z odbiorcą w sieci Era.

Dostęp do Bramki Omnix użytkownik otrzyma po zarejestrowaniu się w Era Omnix. Nazwą konta w Bramce Omnix jest numer telefonu GSM.

Aby korzystać z Bramki Omnix klient musi posiadać żetony. Żetony można wygrać w konkursach sieci Era lub można je nabyć.

Aby nabyć żetony, należy pod numer dedykowany wysłać SMS o składni nazwakonta (czyli Twój numer telefonu GSM w formacie kodkraju_numertelefonu, np. 48602602602). Jeśli wysłany SMS jest niezgodny z tą składnią:

 • a klient ma konto w Bramce Omnix, w reakcji zostanie doładowane jego konto w Bramce Omnix,

 • a klient nie ma konta w Bramce Omnix, w reakcji zostanie założone konto SMS na Bramce Płatnej, którego nazwę i hasło użytkownik otrzyma SMSem.

Numery dedykowane dla doładowania konta Bramki Omnix są przedstawione w poniższej tabeli.

numer ilość żetonów
7154 4
7554 20
7954 40

Numery są dostępne wyłącznie dla klientów sieci Era.

Wysłanie jednego SMS kosztuje zgodnie z poniższym cennikiem:

 • SMS do odbiorcy w sieci Era - 1 żeton,

 • SMS do odbiorcy w sieci Plus GSM albo IDEA - 1 żeton,

 • SMS do odbiorcy w zagranicznej sieci GSM - 2 żetony.

Przy wysyłaniu każdej wiadomości klient widzi, ile żetonów ma kosztować go dana wysyłka.

SMS wysłane z Bramki Omnix wyglądają tak, jakby zostały wysłane z telefonu GSM: jako numer nadawcy SMS pojawia się numer telefonu GSM. W ten sposób odbiorca SMS może odpowiedzieć prosto i bezpośrednio przez wybranie opcji ODPOWIEDZ w swoim telefonie. Jeśli klient chce ukryć swój numer telefonu i wysłać SMS z numeru Bramki Omnix 6654, powinien zaznaczyć opcję Wysłać z numeru bramki (6654).

Korzystając z Bramki Omnix można wysłać jedną wiadomość do wielu odbiorców na raz. Listę odbiorców możesz wpisać z klawiatury, skopiować z innego pliku, bądź zaimportować plik tekstowy; importowany plik tekstowy musi być kolumną numerów, umieszczonych w wierszach jeden pod drugim bez spacji. Jednocześnie można wysłać wiadomość do 2000 odbiorców. Jeśli ilość żetonów nie umożliwia wysyłki SMS do całej listy dystrybucyjnej, klient otrzyma komunikat o błędzie. W takim przypadku aby zrealizować wysyłkę, należy nabyć żetony albo ograniczyć listę odbiorców.

Numery odbiorców muszą być pisane bez spacji wedle składni kodkraju_numerodbiorcy, np. 48602602602. Przy wysyłce do polskich sieci GSM, kod kraju może zostać pominięty, np. 602602602. UWAGA: przed kodem kraju nie należy stawiać znaku +.

Aby nie powtarzać wpisywania numerów, można skorzystać z Książki Kontaktów. W książce możesz zawrzeć do 50 wpisów, każdemu przydając numer telefonu GSM oraz adres e-mail.

Wpisy w Książce Kontaktów można połączyć w grupy kontaktów. Można utworzyć do 50 grup. Każda grupa ma swój numer. W danej grupie dla każdego kontaktu określasz medium doręczenia wiadomości: SMS albo e-mail. Utworzywszy grupę, klient może do niej wysyłać wiadomości z internetu, bądź ze swojego telefonu GSM (dostępne tylko dla klientów sieci Era).

Aby wysłać wiadomość ze swojego telefonu GSM do grupy, należy wysłać SMS pod 6654 o składni Gnumergrupy#treśćwiadomości, np. G1#cześć wszystkim. Wiadomości zostaną doręczone do członków grupy jako SMS albo e-mail, zgodnie z określeniem medium doręczenia. Wiadomość wysłana w ten sposób będzie identyfikowana numerem telefonu GSM. Wysłanie SMS do Bramki Omnix pod numer 6654 kosztuje zgodnie z wybraną taryfą. Dystrybucja SMS z Bramki Omnix do członków grupy kosztuje zgodnie z normalnymi stawkami Bramki Omnix. Doręczenie na adres e-mail jest gratis.

W Bramce Omnix do dyspozycji są dwa adresowe pola specjalne:

 • pole kontakt zwrotny - tu należy wpisać swój numer telefonu albo adres e-mail,

 • pole podpis - tu należy wpisać swój podpis. Treść adresowych pól specjalnych zostanie wkomponowana w SMS wedle składni następującej: /kontaktzwrotny#podpis:treśćwiadomości

Jeśli klient wysłał wiadomość z numeru Bramki Omnix 6654, odbiorca SMS w sieci Era może odpowiedzieć mu w następujący sposób:

 • po przeczytaniu SMS w telefonie należy wybrać opcję ODPOWIEDZ + ZAŁĄCZ TĘ WIADOMOŚĆ,

 • w trybie edycji wiadomości należy wykasować treść wiadomości oraz podpis pozostawiając /kontaktzwrotny#,
  następnie należy dopisać treść odpowiedzi po znaku # i wysłać wiadomość; zostaje wysłany SMS pod numer Bramki Omnix, którego treść wiadomości trafia do skrzynki e-mail, określonej w polu kontakt zwrotny. Jeśli w polu kontakt zwrotny został wpisany polski numer telefonu GSM, odpowiedź trafi pod ten numer.

Wiadomości wysyłane z Bramki Omnix mogą mieć do 1600 znaków. System automatycznie podzieli wiadomość i zapakuje ją do poszczególnych SMSów. Można wybrać, czy przy podziale należy dzielić słowa czy pozostawić je w całości.

Korzystając z Bramki Omnix można skomponować wiadomość w standardzie EMS. W ten sposób można wysłać treść o długości ponad 160 znaków bez dzielenia jej na osobne SMS. Można także stworzyć wiadomość z własną grafiką (zaimportować plik w formacie BMP, czarno-biały 1 bit, o rozmiarach 16*16 pixeli). UWAGA: nie każdy telefon odbiera wiadomości w standardzie EMS.

Dodatkowo w Bramce Omnix użytkownik może znaleźć zbiór piktogramów oraz dowcipów, które można wkleić do komponowanej wiadomości.

SMS z Bramki Omnix może zostać doręczony w trybie alertowym, czyli bezpośrednio na wyświetlacz telefonu.

Możena także ustawić okres ważności SMS.

Skomponowanej wiadomości nie trzeba wysyłać natychmiast. Można ustalić jej emisję w dowolnym czasie w nadchodzących trzech miesiącach, także cyklicznie. Po zaprogramowaniu emisji w kalendarzu użytkownik będzie mógł zmienić treść wiadomości, jej czas wysyłki, tudzież ją odwołać. Po odwołaniu emisji klient odzyska żetony pobrane na poczet kalendarzowej wysyłki.

Po wysłaniu wiadomości z Bramki Omnix można otrzymać raport wysyłki do skrzynki e-mail (opcja Status na e-mail). Pierwszy raport jest dostarczany 5 minut po wysyłce. Jeśli do momentu tworzenia pierwszego raportu wiadomość nie została doręczona, ostateczny raport zostanie wysłany 5 minut po terminie ważności SMS. Raport stanowią:

 • nazwa nadawcy,

 • IP komputera nadawcy,

 • lista numerów odbiorców,

 • treść SMS,

 • tryb doręczenia,

 • moment wysyłki,

 • moment doręczenia albo wiadomość o niedoręczeniu z powodu terminu ważności SMS,

 • stan konta po wysyłce.

Na żądanie klient może także otrzymać rachunek szczegółowy za okres ostatnich 3 miesięcy. Rachunek stanowią:

rejestr wysyłki, na wpis w którym składają się:

 • data i godzina wysyłki,

 • numer telefonu odbiorcy,

 • adres IP nadawcy,

rejestr zasileń konta, na wpis w którym składają się:

 • data i godzina zasilenia,

 • numer telefonu sponsora,

 • kwota zasilenia.

Opis Bramki Płatnej

Bramka Płatna umożliwia wysyłanie SMS do odbiorców w sieci Era, w sieciach Plus GSM oraz IDEA, a także w zagranicznych sieciach GSM.

Dostęp do Bramki Płatnej użytkownik otrzyma po założeniu konta. Aby założyć konto, należy pod numer dedykowany wysłać SMS z pożądaną nazwą konta. Nazwa musi:

 • być złożona z symboli alfanumerycznych bez polskich znaków, w ciągu bez spacji,

 • nie zaczynać się od znaku #,

 • mieć długość co najmniej 6 a co najwięcej 15 znaków.

Jeśli podana nazwa nie spełnia powyższych warunków albo jest już zajęta, klient otrzyma nazwę systemową. W odpowiedzi na SMS z nazwą użytkownik otrzyma SMS z hasłem oraz z informacją o ilości żetonów na koncie. Nazwę oraz hasło można zmienić w stosownym oknie w Bramce Płatnej.

Jeśli klient zapomni hasło, może przypomnieć je sobie. Aby to uczynić, na stronie wejściowej należy podać nazwę konta i wcisnąć guzik Przypomnieć hasło. Hasło zostanie dostarczone przez SMS lub e-mail na adres ustawiony w stosownym polu Bramki Płatnej.

Aby uzupełnić istniejące konto, należy pod numer dedykowany wysłać SMS o formacie #nazwakonta. Każdy SMS niezgodny z taką składnią zostanie przyjęty jako próba założenia nowego konta.

Konto Bramki Płatnej pozostaje ważne 1 miesiąc od momentu ostatniego uzupełnienia, niezależnie od stanu. Tydzień przed terminem przedłużenia ważności użytkownik otrzyma przypomnienie o doładowaniu. SMS przypominający zostaje wysłany pod numer określony w specjalnym okienku w bramce płatnej. Jeśli w okienku numer nie został określony, przypomnienie zostanie wysłane pod numer, z którego konto zostało uzupełnione ostatnio.

Numery dedykowane dla założenia / doładowania konta bramki płatnej są przedstawione w poniższej tabeli.

numer ilość żetonów
7153 4
7553 20
7953 40

Numery są dostępne wyłącznie dla klientów sieci Era.

Wysłanie jednego SMS kosztuje zgodnie z poniższym cennikiem:

SMS do odbiorcy w sieci Era - 1 żeton,
SMS do odbiorcy w sieci Plus GSM albo IDEA - 1 żeton,
SMS do odbiorcy w zagranicznej sieci GSM - 2 żetony.
Przy wysyłaniu każdej wiadomości klient widzi, ile żetonów ma kosztować go dana wysyłka.
Korzystając z Bramki Płatnej można wysłać jedną wiadomość do wielu odbiorców na raz. Listę odbiorców można wpisać z klawiatury, skopiować z innego pliku, bądź zaimportować plik tekstowy; importowany plik tekstowy musi być kolumną numerów, umieszczonych w wierszach jeden pod drugim bez spacji. Jednocześnie można wysłać wiadomość do 2000 odbiorców. Jeśli ilość żetonów nie umożliwia wysyłki SMS do całej listy dystrybucyjnej, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie. W takim przypadku aby zrealizować wysyłkę, należy nabyć żetony albo ograniczyć listę odbiorców.

Numery odbiorców muszą być pisane bez spacji wedle składni kodkraju_numerodbiorcy, np. 48602602602. Przy wysyłce do polskich sieci GSM, kod kraju może zostać pominięty, np. 602602602. UWAGA: przed kodem kraju nie należy stawiać znaku +.

W Bramce Płatnej klient ma do dyspozycji dwa adresowe pola specjalne:

 • pole kontakt zwrotny - tu należy wpisać swój numer telefonu albo adres e-mail,

 • pole podpis - tu należy wpisać swój podpis.

Treść adresowych pól specjalnych zostanie wkomponowana w SMS wedle składni następującej. /kontaktzwrotny#podpis:treśćwiadomości
Odbiorca SMS z Bramki Płatnej w sieci Era może odpowiedzieć Ci w następujący sposób:

 • po przeczytaniu SMS w telefonie należy wybrać opcję ODPOWIEDZ + ZAŁĄCZ TĘ WIADOMOŚĆ,

 • w trybie edycji wiadomości należy wykasować treść wiadomości oraz podpis pozostawiając /kontaktzwrotny#,
  następnie należy dopisać treść odpowiedzi po znaku # i wysłać wiadomość; zostaje wysłany SMS pod numer Bramki Płatnej, którego treść wiadomości trafia do skrzynki e-mail, określonej w polu kontakt zwrotny. Jeśli w polu kontakt zwrotny został wpisany polski numer telefonu GSM, odpowiedź trafi pod ten numer.

Wiadomości wysyłane z Bramki Płatnej mogą mieć do 1600 znaków. System automatycznie podzieli wiadomość i zapakuje ją do poszczególnych SMSów. Można wybrać, czy przy podziale należy dzielić słowa czy pozostawić je w całości.

Korzystając z Bramki Płatnej można skomponować wiadomość w standardzie EMS. W ten sposób można wysłać treść o długości ponad 160 znaków bez dzielenia jej na osobne SMS. Można także stworzyć wiadomość z własną grafiką (zaimportować plik w formacie BMP, czarno-biały 1 bit, o rozmiarach 16*16 pixeli). UWAGA: nie każdy telefon odbiera wiadomości w standardzie EMS.

Dodatkowo w Bramce Płatnej klient ma do wyboru zbiór piktogramów oraz dowcipów, które możesz wkleić do komponowanej wiadomości.

SMS z Bramki Płatnej może zostać doręczony w trybie alertowym, czyli bezpośrednio na wyświetlacz telefonu.

Można także ustawić okres ważności SMS.

Skomponowanej wiadomości nie trzeba wysyłać natychmiast. Można ustalić jej emisję w dowolnym czasie w nadchodzących trzech miesiącach, także cyklicznie. Po zaprogramowaniu emisji w kalendarzu użytkownik będzie mógł zmienić treść wiadomości, jej czas wysyłki, tudzież ją odwołać. Po odwołaniu emisji odzyska żetony pobrane na poczet kalendarzowej wysyłki.

Po wysłaniu wiadomości z Bramki Płatnej można otrzymać raport wysyłki do skrzynki e-mail (opcja Status na e-mail). Pierwszy raport jest dostarczany 5 minut po wysyłce. Jeśli do momentu tworzenia pierwszego raportu wiadomość nie została doręczona, ostateczny raport zostanie wysłany 5 minut po terminie ważności SMS. Raport stanowią:

 • nazwa nadawcy,

 • IP komputera nadawcy,

 • lista numerów odbiorców,

 • treść SMS,

 • tryb doręczenia,

 • moment wysyłki,

 • moment doręczenia albo wiadomość o niedoręczeniu z powodu terminu ważności SMS,

 • stan konta po wysyłce.

Na żądanie można także otrzymać rachunek szczegółowy za okres ostatnich 45 dni. Rachunek stanowią:

rejestr wysyłki, na wpis w którym składają się:

 • data i godzina wysyłki,

 • numer telefonu odbiorcy,

 • adres IP nadawcy,

rejestr zasileń konta, na wpis w którym składają się:

 • data i godzina zasilenia,

 • numer telefonu sponsora,

 • kwota zasilenia.

SMS bramki płatnej są wysyłane z numeru 6653.

Opis Bramki Podstawowej

Bramka Podstawowa umożliwia wysyłanie SMS do odbiorców w sieci Era. Za korzystanie z Bramki Podstawowej nie jest pobierana opłata.

Dostęp do Bramki Podstawowej klient otrzyma po zarejestrowaniu się w Era Omnix (użytkownik typu GSM). Jeśli klient nie może zarejestrować się w Era Omnix, z bramki możesz korzystać w oparciu o swój adres e-mail (użytkownik typu e-mail). Przy rejestracji musi podać kilka informacji o sobie wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celach marketingowych oraz elektronicznej reklamy.

Jako użytkownik typu GSM klient może wysłać dziennie 10 wiadomości z Bramki Podstawowej. Dla użytkowników typu e-mail ten limit wynosi 5.

Wiadomości wysyłane z Bramki Podstawowej mogą mieć do 160 znaków. W tym nadawca czyni częścią wysyłanej wiadomości komunikat dodatkowy, dostarczany przez operatora bramki.

W Bramce Podstawowej użytkownik ma do dyspozycji dwa adresowe pola specjalne:

 • pole kontakt zwrotny - tu wpisz Twój numer telefonu albo Twój adres e-mail,

 • pole podpis - tu wpisz Twój podpis. Treść adresowych pól specjalnych zostanie wkomponowana w SMS wedle składni następującej. /kontaktzwrotny#podpis:treśćwiadomości

Odbiorca SMS z Bramki Podstawowej w sieci Era może odpowiedzieć Ci w następujący sposób:

 • po przeczytaniu SMS w telefonie należy wybrać opcję ODPOWIEDZ + ZAŁĄCZ TĘ WIADOMOŚĆ,

 • w trybie edycji wiadomości należy wykasować treść wiadomości oraz podpis pozostawiając /kontaktzwrotny#,

 • następnie należy dopisać treść odpowiedzi po znaku # i wysłać wiadomość; zostaje wysłany SMS pod numer Bramki Podstawowej, którego treść wiadomości trafia do skrzynki e-mail, określonej w polu kontakt zwrotny. Jeśli w polu kontakt zwrotny został wpisany polski numer telefonu GSM, odpowiedź trafi pod ten numer.

Dodatkowo w Bramce Podstawowej klient ma do wyboru kilka piktogramów, które może wkleić do komponowanej wiadomości.

Okres ważności SMS z Bramki Podstawowej wynosi 12 godzin.

SMS Bramki Podstawowej są wysyłane z numeru 6652.

SMS z Bramki Podstawowej mogą być wysyłane tylko do osób w sieci Era, które zgodziły się na otrzymywanie wiadomości z tej bramki. Jeśli odbiorca zablokował otrzymywanie wiadomości z Bramki Podstawowej, użytkownik otrzyma o tym informację. Próba wysłania wiadomości do osoby z wyłączonym odbiorem nie powoduje zmniejszenia dziennego limitu.

Odbiorca internetowych SMS w sieci Era może:

 • zablokować odbiór SMS z bramki podstawowej,

 • zamówić kopiowanie SMS z internetowych bramek do skrzynki e-mail,

 • odpowiedzieć na SMS z internetu do skrzynki e-mail.

Kopiowanie SMS z internetu do skrzynki e-mail

Użytkownik może otrzymywać kopie wiadomości, wysyłanych z internetowych bramek SMS, do swojej skrzynki e-mail. Kopia wiadomości zawiera:

 • nazwę konta, z którego została nadana wiadomość,

 • IP komputera nadawcy,

 • numer telefonu odbiorcy,

 • treść wiadomości,

 • tryb doręczenia,

 • moment wysyłki,

 • moment doręczenia.

Aby otrzymywać kopie internetowych SMS do skrzynki e-mail, należy wysłać SMS z adresem skrzynki e-mail pod numer 7251, np. era@era.pl. Jeśli wysłany SMS miał inny format, użytkownik otrzyma konto w Bramce Płatnej. Jeśli wysłany SMS będzie miał poprawny format, klient będzie otrzymywał kopie SMS do podanej skrzynki e-mail przez 1 miesiąc od dnia wysłania. Na trzy dni przed terminem kopiowania otrzyma SMS z przypomnieniem o przedłużeniu kopiowania na kolejny miesiąc. Jeśli chcesz od razu zamówić kopiowanie na np. 3 miesiące, wyślij 3 razy SMS pod 7251 z adresem e-mail.

Aby zmienić adres e-mail dla kopii, należy wysłać SMS z nowym adresem e-mail pod 7251. W takim przypadku:

 • od zaraz klient będzie otrzymywał kopie na nowo podany adres e-mail,

 • będzie otrzymywał kopie o miesiąc dłużej.

Aby usunąć kopiowanie, należy wysłać SMS o treści NIE pod 7051. Aby sprawdzić, czy kopiowanie jest aktywne, należy wysłać SMS o treści STATUS pod 7051.

Odpowiadanie na SMS z internetu

Można odpowiedzieć na SMS z internetu SMSem z telefonu. Odpowiedź będzie skuteczna, jeśli przy wysyłce w polu kontakt zwrotny został umieszczony adres e-mail bądź polski numer telefonu GSM.

Aby odpowiedzieć, należy:

 • po przeczytaniu SMS w telefonie należy wybrać opcję ODPOWIEDZ + ZAŁĄCZ TĘ WIADOMOŚĆ,

 • w trybie edycji wiadomości należy wykasować treść wiadomości oraz podpis pozostawiając /kontaktzwrotny#,

 • następnie należy dopisać treść odpowiedzi po znaku # i wysłać wiadomość pod numer jednej z bramek SMS (6652 / 6653 / 6654);

 • zostaje wysłany SMS pod numer bramki SMS, którego treść wiadomości trafia do skrzynki e-mail, określonej w polu kontakt zwrotny. Jeśli w polu kontakt zwrotny został wpisany polski numer telefonu GSM, odpowiedź trafi pod ten numer.

Blokowanie SMS z bramki podstawowej

Można zablokować otrzymywanie SMS z Bramki Podstawowej.

Aby zablokować, należy wysłać SMS o treści TAK pod numer 7052. Aby usunąć blokadę, należy wysłać SMS o treści NIE pod 7052. Aby sprawdzić obecność blokady, należy wysłać SMS o treści STATUS pod 7052. Blokada wygasa po trzech miesiącach od dnia jej założenia.

Opinie:

Opinie archiwalne (146):

Komentuj

Komentarze / 146

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  beny74 pisze: 2003-03-19 08:30
  Ale wymyślili. Ciekawe dlaczego to zrobili?
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-03-19 08:40
  Ja piernicze !!! Wczoraj jak byl news o reklamach w czeskiej sieci duzo osob przeczuwalo ze moze nas spotkac cos zlego !! Widze ze spotkalo nas cos jeszcze gorszego
  0
 • Users Avatars Mini
  JarekM pisze: 2003-03-19 08:41
  Nie cierpię tych nachalnych reklam jak otwieram tę stronę. Czy ktoś wie jak się tego gó..a pozbyć?
  0
 • Users Avatars Mini
  Jack pisze: 2003-03-19 08:46
  Ale kicha - mam nadzieję , że moja super sieć PLUS GSM tego błędu nie zrobi !!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  gajowy pisze: 2003-03-19 08:52
  Do Benego! A któż o zdrowych zmysłach chciał płacić za SMS 60 gr. jeżeli ma się PC-ta podłączonego do sieci. Poprostu ci "pazerniacy" wyciągają z naszeych kiszeni tzw. "śmieszne pieniądze", tylko, że one zbierają się w nieśmieszne miliony. Teraz Era mnie dobiła.
  0
 • Users Avatars Mini
  Sumik pisze: 2003-03-19 08:57
  Cicho... nic nie gadać bo jak widać zamykanie bramek www-sms jest zaraźliwe :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatek pisze: 2003-03-19 08:58
  to teraz dolozyli do pieca!! zamiast liczyc sie z dobrem klijeta to oni tylko utrudniaja nam zycie!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Gucław pisze: 2003-03-19 08:59
  I po co to wszystko??? To tylko utrudnia życie normalnym użytkownikom!
  0
 • Users Avatars Mini
  pk pisze: 2003-03-19 09:11
  Jak nie wiadamo o co chodzi - to niestety chodzi o pieniądze.
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-03-19 09:14
  Nie chce byc zlym prognostykiem ale jesli Idea i Era zamknely to Plus tez to zrobi . A moze nie zrobi ?? i tym przyciagnie nowych klientow
  0
 • Users Avatars Mini
  Alfonso2002 pisze: 2003-03-19 09:14
  może by tak mały proteścik i wstrzymanie sie z wysyłaniem smsów przez 1 dzień...szkoda, ale pamietam że kiedys wprowadzili idiotyczna prowizje 4zł za płacenie u nich rachunków, a potem sie wycofali.
  0
 • Users Avatars Mini
  Galaktyczny Edek pisze: 2003-03-19 09:19
  Dla mnie jest to chore ale z innego powodu niz wszyscy (chyba) mysla. No bo ja rozumiem, ze Era jest wlascicielem bramki i moze robic z nia co sie jej zywnie podoba, ale kto mi zagwarantuje prywatnosc, niewysylanie "zaprzyjaznionych ofert reklamowych" i podobnego smiecia? Jakies trzy lata temu bylem chyba w Plusie i przez jakis miesiac bylem bombardowany SMSami ktorych sobie nie zyczylem. Dopiero moje pisemne interwencje pomogly. Po prostu mysle, ze skojarzyli wysokie rachynki, czeste logowania za granicami PL i juz potencjalna ofiara reklamowego spamu namierzona :-(. A moze zrobic na lamach GOLu maly plebiscyt na najfajniejsza usluge niezaleznych uslugodawcow? ja przyznam sie ze lubie www.excell.to
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2003-03-19 09:42
  obrońcy +!!! bramka tej sieci już od dawna jest "spaprana" - z jednego IP można wysłać tylko 10 sms-ów! a era faktycznie się nie popisała.
  0
 • Users Avatars Mini
  mw209421 pisze: 2003-03-19 09:48
  A ja wogole nie moge wysylac SMSow z bramki Plusa. Co i rusz wyskakuje informacja, ze z tego IP juz przekroczono liczbe mozliwych do wyslania SMSow. Jest to o tyle dziwne, ze moj komp ma wlasny IP i nikt poza mna z tego komputera nie korzysta.
  0
 • Users Avatars Mini
  mikemikovic pisze: 2003-03-19 09:56
  W newsie podana jest informacja o planowanych zmianach w bramce SMS ERA, czy znana jest wam data wprowadzenia "ulepszen"? Pozdrawiam !
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-03-19 09:58
  Czyżby Era znalazła wreszcie sposób spopularyzowania Omnixa? no i na logikę biorąc to jakoś drogo wychodzą te smsy, bo za 1,22 złmożna wysłać 4 a to wychodzi drozej niż z komórki w Erze o kilka groszy
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-03-19 10:04
  hmmm ostatnio era zaskakiwała mnie bardzo pozytywnie , wiec musialo sie to wyrównać :((( dla mnie to wielka szkoda bo 80%sms wysyłałem przez kompa, a po za tym to wykrakaliście to wczoraj przy czeskim opie:((((
  0
 • Users Avatars Mini
  christopher pisze: 2003-03-19 10:11
  a tyle krzyczeliście przy tokenie Idei, teraz Era całkiem zamyka bezpłatną bramkę, a Wy na to szkoda...
  0
 • Users Avatars Mini
  bigi pisze: 2003-03-19 10:22
  a tak śmiali się z idei teraz mają za swoje
  0
 • Users Avatars Mini
  Monka pisze: 2003-03-19 10:31
  Zaczynajcie sie przyzwyczajac ze niedlugo w necie niczego nie bedzie za free!
  0
 • Users Avatars Mini
  martynka pisze: 2003-03-19 10:36
  Do użytkowników PLUSA. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z bramka Plusa. to polecam bramke miastaplusa. Jest w sumie niezawodna, nigdy nie mialem z nią żadnych problemów. Trochę denerwujący jest login pojawiający się wraz z numerem bramki przy każdej wiadomości, ale to nie stanowi większego problemu. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-19 10:43
  mw209421 - lokalny adres - tu chodzi o publiczny :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-19 10:50
  martynka - ja na szczęście mam tak mało kontaktów w sieciach innych niż Plus (może to dla niektórych nieprawdopodobne, ale ok. 70% moich kontaktów w książce to telefony w Plusie, a w większości są to kontakty służbowe - prowadzę własną firmę), że jeśli nawet nie będę mógł wysłać esemesa z internetu, to łatwiej i taniej mi będzie zadzwonić. A do Plusa wysyłam esemesy via e-mail... żadnego problemu z limitami :-) (klienta pocztowego noszę na dyskietce i gdzie bym nie był mogę bez problemu korzystać, a jeśli nie mam dostępu do stacjonarnego komputera - to jednak prostsze - korzystam z PlusNetu i GPRSu - esemesy też za "darmo" - 5 zł abonament :-))
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-03-19 10:51
  Nieprawda, wlo. Ograniczenia na bramce plusa pojawily sie jakis rok-poltora temu (wtedy kiedy znikla opcja "przeslij potwierdzenie dostarczenia". Przedtem bylo tylko ograniczenie ze maksymalny sms mogl miec 1600 znakow (dzielil na maks. 10 smsow). To bylo dobre, bo ktos moglby totalnie zaspamowac Ci komorke. Innych ograniczen wtedy nie bylo. Teraz, ZTCW sa. A miastoplusa.pl polecam szczerze-bardzo dobra bramka na wszystkie polskie sieci, bez reklam, bez durnych tekscikow odczytywanych z obrazkow. Bramka tylko dla abonentow i uzykownikow plusa, sorry ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-19 11:01
  jarpol - rzeczywiście - masz rację, przypominam sobie... ale tak rzadko korzystam ... :-) W mieście Plusa jestem jednym z pierwszych mieszkańców... rzadko korzystam, bo rzadko korzystam z esemesowania z komputera w sumie, więc to nie jest dla mnie jakiś kłopot te ograniczenia :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  trybik pisze: 2003-03-19 11:20
  A mnie Era zawiodła już po raz kolejny w tym miesiącu :( Ale z bramką to przesadzili...
  0
 • Users Avatars Mini
  Sumik pisze: 2003-03-19 11:22
  hmmm... nic nie poprawia mi humoru jak głupie zagrywki mojej ex sieci :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  set68 pisze: 2003-03-19 11:58
  era robi wszystko ab y pozbyc sie swoich klientow...bravo...robcie tak dlej!!
  0
 • Users Avatars Mini
  bodzio pisze: 2003-03-19 12:04
  heh, co za rozdziwie. dobrze, ze jestem uzytkownikiem plusa i w Miescie Plusa moge sobie bez problemow wyslac smsa na wszystkie sieci za darmo. pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-03-19 12:04
  zawsze wiedziałem że to łobuzy, najpierw wpieprzali jakieś denne reklamy a teraz takie klocki :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  Morfeusz pisze: 2003-03-19 12:09
  Walić Ere i walić Idee! na h.... wprowadzają tekie debilne rozwiazania?!?! pewniejakiś pajac siedzi w pracy i się nudzi więc wymyśla takie bzdury utrudniające życie użytkownikór których rachunki dają mi pęsję. Pajace zapominają ze ich pęsje to kasa klienta, i zamiast przyciągać klienta to jak się już ktoś złapie na haczyt to zostaje totalnie zlany i ma na maxa utrudniane życie. Róbcie tak dalej ....
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-03-19 12:10
  porazka. trzeba poszukac innych alternatywnych bramek.
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-03-19 12:12
  hmm.. a wlasnie chcialem kupowac aparat w erze. przeszkadzalo mi w idei ograniczanie klienta metoda "BO TAK!!!!". a tu widze taki numer :) wiec w obliczu ogolnie panujacego cwaniactwa, idea jest troche tansza. nie wiem ile era zyska na takich gierkach, ale wiem ile straci. to tak, jak kiedys wprowadzili dodatkowe oplaty w kasach w salonach ery, zeby pozbyc sie ludzi i wypchnac ich do okienek na poczcie :] pokretna polsko-cwaniacka logika.
  0
 • Users Avatars Mini
  simon pisze: 2003-03-19 12:19
  wielka burza, ale mysle ze i tak za wiele sie nie zmieni, moze nawet wprowadzi kilka udogodnien
  0
 • Users Avatars Mini
  Jack the Ripper pisze: 2003-03-19 12:23
  nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale bramka podstawowa nadal będzie bezpłatna (zgodnie z opisem) więc po co tyle hałasu?
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-03-19 12:26
  no mozna jeszcze do plusa. ale jak znamy nasze polskie WIELKIE SIECI GSM, to dziwne pomysly zaraz dzielone sa na 3 (co by to bylo, gdybysmy mieli np. 7 operatorow??? :). wlasciwie istnieja bramki alternatywne. tylko przeszkadza mi fakt, ze na calym swiecie istnieja darmowe bramki GSM operatorow, a z racji faktu, ze u nas oplaty gsm sa na chorym poziomie, to jeszcze bramki sms poobcinaja. czego sie nie robi dla klienta...
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 12:51
  mam obawy że ten wirus fiskalizacji moze dotknąć również pozostałe nasze sieci
  0
 • Users Avatars Mini
  533535 pisze: 2003-03-19 12:54
  tak? a nie bulwersowało was gdy zniesiono w ERZE 5 sekundówki? Za każdą usługę trzeba płacić! Podejscie- szkoda mi 25 groszy na smsa jest tylko objawem polskiej biedy. A jak wam nie pasuje to załóżcie własną firmę, zostańcie operatorem wirtualnym i dawajcie ludziom wszystko za darmo- jestem pewien, że zgarniecie wszystkich klientów! A ja tam byłem, jestem i będę w ERZE, no chyba, ze wyskoczą z opłatami za samą inicjalizację połączenia. PS: Jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził
  0
 • Users Avatars Mini
  PAQL pisze: 2003-03-19 12:54
  *** Jack the Ripper - jak nie wiesz to nie mow.. bedzie bramka, ale trzeba bedzie sie zarejestrowac najpierw (kom lub e-m) co wiaze sie z otrzymywaniem reklam (czyt. przetwarzaniem danych osobowych / teleadresowych w celach marketingowych) na w/w i limitem, odpowiednio 10 / 5 sztuk / dzien.. no ladnie to sie ustawe obchodzi - niecaly tydzien dziala a tu juz zdzi(ERA) znalazla sposob.. a teraz najlepsze - chlopaki z bulwar.pl znow zrobili opa w czlonka (zeby nie pisac ze w **uja :P) - bramka na wapie znow wysyla na ere (po wczorajszych, wieczornych malych klopotach).. gratulacje dla bulwar crew.. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  smichal pisze: 2003-03-19 12:55
  w nowej Ideii przynajmniej co miesiac jest darmowa pula sms-ow a tutaj niczego takiego sie nie doczytalem czyli Era na prawde sie popisala :((
  0
 • Users Avatars Mini
  umek pisze: 2003-03-19 12:55
  właśnie wysłałem z bramki podstawowej 2 smsy pod 2 różne numery i żaden nie doszedł! :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Dmin pisze: 2003-03-19 12:59
  Era za niskie ceny telefonów w promo dorabia sobie teraz na usługach. Nic za darmo. A szkoda, bo Era miała ostatnio u mnie dużego +
  0
 • Users Avatars Mini
  K.K. pisze: 2003-03-19 13:02
  to teraz ERA zaczyna sobie odbijac koszty poniesione na dofinansowanie telefonow wyzszej klasy, np 6310 za 99 zloty w tanich prywatnych abonamentach, nałapali klientów i teraz przez 2 lata chcac czy niechcac i tak bedziemy musieli korzystac z ich usluch. a darmowe smsy z internetu byly dla wielu szczegolnie najmniej placacych sporą oszczednoscią. Wg. mnie to duże przegięcie ze sms z internetu ma kosztowac tyle co z komorki, gdyby kosztowały dajmy na to po 5 groszy za internetowego sms'a to powiedzmy ze moglbym to przełknąć. no i przeciez spora część polski nadal łączy sie modemem i dochodzi wtedy koszt impulsu dla TEPSy, i cala zabawa przestaje sie oplacac.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 13:13
  na szczęście Era nazbierała ostatnimi promocjami sporo klientów i umocniła sie na pozycji lider. Ale w przyszłosci wielu mniej zasobnych przy wyborze operatora może sie kierować dostępnoscią do bramki sms.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-03-19 13:13
  tak szacowna sieć - do której nigdy sie nie czepiałem - i prosze - schodzimy na psy... Ero - qvo vadis?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-03-19 13:16
  poza tym - mam bezpłatną bramkę na innych opów w Polsce (w miescie plusa) - zamiast z g-g bede musiał z tamtąd.... era poleciała w kulki
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 13:39
  jak to dobrze ze mam jeden aonament Moja 25 Extra z 25 darmowymi smsami. Trzeba jedynie mieć nadzieję że po zakończeniu cyra nie każą mi zamienić na jakis aktualnie obowiazujęcy (bo chyba takie zastrzeżenie Era sobie zrobiła w umowie). Trzyma to jedynie dla ryczałtu na GPRS i tychsms-ów (na razie i tak ich nie wykorzystuje bo 95% smsów wysyłam z netu)
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 13:41
  już wczoraj nie udało mi się wysłać żadnego smsa na Erę z gg - czyżby to były pierwsze przymiarki
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-03-19 13:48
  CIepliX**: a ja mam nadzieje że goście z www.gg3d.com wymyślą szybko jakąs nakładkę na gg przez którą bedzie można okrężną drogą jednak wysyłac sms
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 13:53
  "Bramka Płatna - przeznaczona głównie dla osób nie mających telefonu GSM;" ach ta Era... a później w tekście że aby aktywować trzeba wysłać smsa :(( Jak wysłać smsa premium nie mając fona?? To pytanie do specjalistów z Ery, bo oni są jako źródło niniejszego newsa. A może ogłosimy nowy konkurs dla wszystkich GOLowiczów jak to zrobić ?!
  0
 • Users Avatars Mini
  raku5 pisze: 2003-03-19 13:55
  Nie przesadzacie troszke??? Przeciez bramka podstawowa to bedzie to samo co dotychczasowa bramka SMS.
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-03-19 13:57
  To kolejny dowód na to, że w Polsce rażąco brakuje konkurencji na rynku GSM. 3 operatorów podzieliło między siebie rynek, a walka między nimi jest najbardziej wytworem medialnym. Należy otworzyc rynek na nowych operatorow, 'realnych' czy 'wirtualnych' - im więcej tym lepiej. Ale mowienie o wolnym rynku w Polsce to tak jak o demokracji w Korei Północnej...
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 13:58
  A teraz konstruktywnie. Podobnie jak wlo korzystam od samego początku z SMSC MiastaPlusa. Jak napisano powyżej jest to przywilej userów Plusa. Osoby zainteresowane wysyłaniem darmowych smsów muszą sobie odpowiedzieć czy warto zapłacić ok.25,00 za kartę startową simplusa, aby wysłać sms aktywacyjny pod nr 2000?? Dzięki takiej inwestycji zyskacie możliwość wysyłania 60 smsów na dobę!!! (max.30 smsów w ciągu godziny) Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sam. Jak powyżej potwierdzam niezawodność tej bramki, jej szybkość i łatwość obsługi.
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-03-19 13:59
  raku5: poczytaj sobie dokładnie a zobaczysz, ze pewne "nieznaczne" różnice są
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 14:00
  raku5: czy konieczność podania swoich danych oraz 5 (10 jeśli masz tel. w Erze) zamiast 12 smsów to jest to samo????
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-03-19 14:01
  Lajkonik, jest jeden problem: jaką masz gwarancję, że Plus np. jutro albo za tydzień nie wprowadzi takich samych zasad jak Era?
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 14:07
  BassPlayer: gwarancji brak.... ale chyba warto spróbować ?
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-03-19 14:13
  Na razie wysyłanie do Idei działa (co mnie najbardziej interesuje), jak przestanie może się nad tym zastanowię...
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 14:19
  Zarejestrowanych użytkowaników MiastaPlusa jest obecnie blisko 80.000 więc w stosunku do 4,5 mln numerów w Plusie to niewiele. Wypada mieć nadzieję, że Polkomtel utrzyma tą usługę jako bonus dla swoich klientów.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 14:20
  Lajkonik*** przecież już wkrótce smsy bedzie mozna wysyłać z tepsy
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 14:22
  czy ktoś korzystał z działającej na WAP-ie bramki obsługującej gg - może to zamieni te płatne smsy Ery
  0
 • Users Avatars Mini
  Zniesmaczony pisze: 2003-03-19 14:27
  Wiec tak.Po pierwsze:zawsze uwazlalem ze bramka Ery jest najllepsza ,poniewaz zwsze w przeciagu kilku sekund dochodzil sms z netu do drugiej osoby!ide np.nie byla taka ,poniewaz czasem 3ba bylo czekac kilkanascie godzin i sms dopiero dochodzil!Ale jak sie pozniej okazalo na-prawili ta usterke i Idea zaczela dziajac poprawnie(tylko tyle ze 3ba wpisywac jakis wyraz z obrazka)ale poza tym jest OK!I nigdy nie pomyslalbym ze bedea jakies problemy z ERA ,wiec nie walcie w chu** i nie przesadzajcie ,poniewaz to juz jest EWIDENTNE przegiecie!Mam nadzieje ze bramka ERY ebdzie spowrotem(jak najszybciej)funkcjonowac poprawnie,czyli tak jak dawniej!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 14:28
  bodopl: jasne, ale za kasę! więc rozmawiamy o możliwości bezpłatnego czy płatnego wysyłania smsów??? Jesli płatnego to chyba najprościej użyć komórki... i nie ma tematu. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-03-19 14:35
  Swoją drogą to ciekawe rozwiązania wprowadza Era. Obecnie wysłanie smsa z komórki (Polska i zagranica) kosztuje tyle samo. Przeliczając że za 4 żetony (1,22zł) można będzie wysłać 2 smsy za granicę wychodzi po 61 gr czyli na ogół drożej niż z komórki... Kuriozum!!!! Więcej takich "udanych" posunięć a Idea spokojnie spełni swoje buńczuczne zapowiedzi, że do 2005 będzie liderem na rynku w Polsce
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 14:39
  Era i tak miała wg. mnie najgorszą bramke internetową - przynajmniej ja miałem zawsze z nia najwięcej problemów. Pierwsi też wprowadzili do niej dołączane reklamy które ograniczały długość przesyłanej wiadomości
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 14:53
  wlo*** napisz mi jeszcze raz maila dam ci namiary na czlowieka którego możesz zgłosić do 5+
  0
 • Users Avatars Mini
  ah pisze: 2003-03-19 15:35
  szkoda, że te informacje i regulamin nie są jeszcze dłuższe
  0
 • Users Avatars Mini
  ah pisze: 2003-03-19 15:36
  pytanie po co to? czy era chce zniechęcić do wysyłania sms'ów
  0
 • Users Avatars Mini
  filippoz pisze: 2003-03-19 15:40
  jak dla mnie idiotyczny pomysł!! już wpisywanie słów w idei jest głupie!! ale co zrobić!!
  0
 • Users Avatars Mini
  nickt pisze: 2003-03-19 15:49
  Co za %#$@$%
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-03-19 15:52
  ah: po to aby zarabić troszkę więcej kasiorki. Napewno im nie zależy aby zniechęcać ludzi do czegoś co przynosi im dochód. Pomysł jest napewno idiotyczny
  0
 • Users Avatars Mini
  Mauy pisze: 2003-03-19 16:11
  no to domino poleciało... teraz już można się powoli szykować, że za kilka miesięcy nie da się wysłać za free esemesa z neta w żaden sposób :( to jest wieeeelki minus tej sieci. ale znając życie zaraz inni pójdą w ślady. :(
  0
 • Users Avatars Mini
  kazzek pisze: 2003-03-19 16:12
  Hm.... Mieszkam w UK i tu mam komorke. Oplata za wyslanie smsa to 10p (bez rabatow) co przy zarobkach rzedu £5 na godzine jest smiesznie niska cena. Jesli chodzi o internet... operatorzy nie maja swoich bramek sms. Mozna wysylac smsy poprzez niezalezne strony (np lycos.co.uk), ale najpierw sie trzeba zarejestrowac (wlacznie z nr telefonu, na ktory przysylany jest kod). Limit 5 wiadomosci dziennie. Jakos idzie sie przyzwyczaic :) (No i jeszcze rozmowy z Polska za 20p z komorki - miodzio ;P)
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2003-03-19 16:26
  kazzek - powiedz mi dlaczego jedna minuta rozmowy z telefonu gsm w roamingu z Wlk Brytani do Polski kosztuje coś około 8-10 złotych netto skoro ty masz za 20 penny?
  0
 • Users Avatars Mini
  Mattle pisze: 2003-03-19 16:28
  HEH!! Moze SMS z tej bramki Erowej będa wreezcie dochodzić!! Bo na wysłane wczoraj 3 tylko jedna doszła!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2003-03-19 16:29
  tyle zapłaciłem jak pojechałem tam z telefonem ery i troche porozmawiałem sobie z Polską. Wychodzi cos ok 2 euro za minutke.
  0
 • Users Avatars Mini
  raku5 pisze: 2003-03-19 17:01
  lajkonik: roznica miedzy 10 a 12 smsow to dla mnie zadna roznica. miedzy 5 a 12 to zgadzam sie - istotna zmiana na gorsze. a co do danych to naprawde tak ubolewacie nad ich podaniem????
  0
 • Users Avatars Mini
  LoRD pisze: 2003-03-19 17:08
  poj... ich z lekka :( ale coz. kiedys to musialo nastapic
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-19 17:23
  To jest odzew dla bramki sieci Eurotel.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kwiatuszek pisze: 2003-03-19 17:28
  Mam nadzieje, ze jesli dana osoba zrezygnuje po 2 latach z Plusa, to nie wplynie to negatywnie na wymeldowanie z Miasta Plusa. Czy ktos wie cos na ten temat? Z gory dziekuje za udzielenie konkretnych informacji :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-19 17:35
  Nie ma nic głupszego niż płatna bramka internetowa. Tylko ciekawe, dlaczego Era nie dodaje reklam do sms-ów tak jak jest to w Eyrotelu.
  0
 • Users Avatars Mini
  korbel pisze: 2003-03-19 17:59
  jeszcze tego brakowalo...
  0
 • Users Avatars Mini
  mw209421 pisze: 2003-03-19 18:39
  wlo - Moj IP jest z klasy publicznej, nie prywatnej. Natomiast niestety bramka Plusa wychwytuje adres mojego serwera proxy. I w tym caly problem.
  0
 • Users Avatars Mini
  SZuiram pisze: 2003-03-19 18:52
  słowa nie powiem era to jest dno.
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-19 19:02
  No cóz można się było spodziewać, że taki ruch kiedyś nastąpi. Era może, ale nie musi udostępniać bramki - złote czasy się skończyły. Kiedyś bramka miała zachęcić do tej usługi i napędzić ruch w sieci - w końcu jakoś ta osoba musi odpowiedzieć na sms. Ale od czasu gdy gprs stal sie coraz bardziej popularny wystarczylo wejsc na wap-ową bramkę sms i wysyłać do woli za wiele niższe pieniądze. Myślę, że właśnie to spowodowało, że Era zdecydowała się na likwidację obecnej bramki.
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-19 19:02
  SZuiram: korzystam z tt i nie narzekam.
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-19 19:07
  Ale ceny jakie sobie zażyczyli za żetony to przesada - są nawet większe od sms-a wysłanego z fona. To nienormalne. A co do bramki podstawowej - właściwie jest to ograniczenie do 5 sms-ów, bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie będzie podawać nr swojego fona aby móc wysyłać 10 sms-ow dziennie, ale też dostawać smsowy spam. Tak więc szybciutko zakładamy konto mailowe, na które nigdy nie będziemy zaglądać i rejestrujemy się w Erze ;) Ew. kupujemy pre-paida startowego - którego też nigdy nie użyjemy i rejestrujemy się na 10 sms-ów - ale to chyba całkiem bez sensu ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-19 19:10
  Ale po za cenami żetonów oferta płatnej bramki podoba mi się, jest ciekawa. No właśnie oprócz CENY!!! pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  smigly1 pisze: 2003-03-19 19:50
  chyba ich pogieło,cuda wymyślaja i po co to? a było tak dobrze!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kwiatuszek pisze: 2003-03-19 20:51
  Teraz to chyba bedzie nawet lepiej. Mozna zarejestrowac sie np na 10 roznych darmowych emaili i mozna wyslac 50, a nie 5 smsow :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  DanielT pisze: 2003-03-19 21:12
  To wszystko nic! Najgorsze, ze nie mozna wyslac SMSa do ERY przez bramki WAP!!! Jak to do tej pory bylo np. na wap.smsbox.pl!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  raku5 pisze: 2003-03-19 22:44
  Kwiatuszek: niezle kombinujesz :))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  doriandz pisze: 2003-03-19 23:08
  ALE WIECE CO? JESLI MAJA TAK POPIEPRZYC TE SMSY, TO SIE ZGODZE, ALE POD WARUNKIEM, ZE ZOSTAWIA MMSY ZA 50 GROSZY! Pzdr/doriandz
  0
 • Users Avatars Mini
  bodzio pisze: 2003-03-19 23:20
  paranoja, na dodatek krotki czas waznosci dla bramki podstawowej - tylko 12 godz. ta cala szopka zapewne sie niekorzystnie odbije na opinii uzytkownikow na temat ery.
  0
 • Users Avatars Mini
  grzesiek pisze: 2003-03-19 23:27
  Wszystkich pogiętych tą wiadomością odsyłam na www.icq.com !!!! Komunikatorek całkiem całkiem ale możliwosć wysyłania SMS-ów na cały świat (w tym Polska oczywiście :) ) jest porażająca Sprawdzone przed sekundą DZIAŁA !!!!!! 145 znaków można wysłać (mi taką ilość wysłało)
  0
 • Users Avatars Mini
  Inwiligator pisze: 2003-03-19 23:56
  No tak w końcu wchodzi ustawa o podsłuchu to operator musi za coś kupić sprzęt!!!!!!! Tylko dlaczego znowu abonenci maja płacić za durne wymysły czyjeś(czyt. rządu)!!!!! Niech ich szlak trafi wszystkich!!!!!!!!!!!!!!! jego mać!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  zeper pisze: 2003-03-20 00:06
  PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST PLUS IS THE BEST WWW.MIASTOPLUSA.PL 60 SMSOW NA DOBE ZA FREE Z NUMERU 2000(A NIE Z BRAMKI) DO WSZYTKICH SIECI!!! POWTARZAM ZA FREE !!! ERA I IDEA SA DO D...
  0
 • Users Avatars Mini
  mw209421 pisze: 2003-03-20 00:07
  A kto inny ma za to zapłacić? 80% Polaków już wie, że płaci za podsłuch, nie za rozmowy;)
  0
 • Users Avatars Mini
  kaosone pisze: 2003-03-20 00:23
  ERA RULEZ!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  bumbum pisze: 2003-03-20 00:56
  W Erze atrakcyjne sa tylko ceny telefonow,a potem radzcie sobie biedni klienci:))) uwiazani na 2 latka, ta bramka to paranoja ale sami sie doigraja, ale na szczescie mozna wykorzystac inne bramki i miec ich w d...., jednak IDEA jest OK, SMSki ida tam jak burza a na ERE wlasnie probuje wyslac setny raz i nic, chyba mnie szlag trafi, zadzwonie zaraz do nich i ich opiorkam. Ich BOK nie jest przyzwyczajony do awarii (tak jak w IDEI) wiec sie beda pewnie platac w odpowiedziach. Nie wiem po co ERA robi takie zabiegi chyba tylko po to aby juz teraz sie do niej zniechecic. Nie potrafia wymyslic nic bardziej ambitnego, a co z marketingiem, nie urastaja w tym Idei do piet, cieniasy jedne.
  0
 • Users Avatars Mini
  mSet pisze: 2003-03-20 01:17
  Walic SMS'y. Teraz przychodzi era MMS'a. A moze ktos zna adres jakies darmowej brami MMS?
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-20 03:28
  Dzisiaj nawet strona Ery nie chciała się otwierać (piszą że w przebudowie) o bramce SMS już nie wspomnę - po prostu wyparowała
  0
 • Users Avatars Mini
  mSet pisze: 2003-03-20 04:13
  No co ty. Dziala wszystko, nawet stara bramka SMS.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-20 06:16
  we srodę próbowałem przynajmniej z 8 razy i ani razu nic z tego nie wyszlo (początkowo próbowałem przez gg a potem chciałem wejść na strone Ery)
  0
 • Users Avatars Mini
  mw209421 pisze: 2003-03-20 08:08
  Mi też przez GG ostatnio nie chcą się wysyłać SMSy do telefonów Ery. Jednak wciąż działa tlen.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jerry pisze: 2003-03-20 08:55
  Zgodnie z zasadą, że jak się nie wie o co chodzi to chodzi o pieniądze!!! Nowy właściciel znowu chce wydoić klienta. Widać coraz wyraźniej, że zasady ekonomii rynkowej niektórym są obce. Prawdopodobnie nie znają zasady, iż niskie ceny to wysoki obrót, a wysoki obrót to wyższe dochody. No, ale to trzeba wiedzieć. A skąd to mają wiedzieć Ci którzy opanowali "ZASADĘ GRABII". :) Zdaje się, że trzeba jak u czrchów zrobić coś w rodzaju strajku wobec operatora. Na początek może kilka dni bez SMS? Choć szczerze wątpię w działanie takich operacji, można spróbować. Może AROGANCI zrozumieją? !!! Jerry
  0
 • Users Avatars Mini
  Jerry pisze: 2003-03-20 08:57
  Nie chodziło o czrchów a o Czechów. Przepraszam za literówkę.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jerry pisze: 2003-03-20 08:59
  BumBum masz rację co do Plusa. Przynajmniej w zakresie SMSów. Rada jest jedna skończyć cyrograf u innych i przejść do Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2003-03-20 11:25
  Na szczescie z Miasta Plusa dochodza. wlo***, nie koniecznie trzeba byc abonentem/uzytkownikem Plusa. Wstarczy poprosic kogos kto ma Plusa i z tego nie korzysta (ktos wyzej napisal ze Plus ma 4,5 mln abonentow/uzytkownikow, a z tego 80 tys. jest tylko zrejestrowanych w Miesie), a u kazdego w rodzinei na pewno sie taki znajdzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzigit pisze: 2003-03-20 11:51
  Era bardzo dużo straciła !! Myślałem że tylko Idea dąży tylko do zysku nie dbając o klienta !! Okazuje się że w ślad poszła Era i po co tak kąplikoważ życie !!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-20 14:21
  grzesiek: czy Ty wierzysz, że po wprowadzeniu płatnych sms-ów inne bramki np. icq będzie działać? Sądzę, że będzie szlaban dla takich bramek :((
  0
 • Users Avatars Mini
  grzesiek pisze: 2003-03-20 15:26
  coś mi się wydaje że masz rację :( wczoraj wieczorem szło jak z nut, ale dzisiaj juz kiszka
  0
 • Users Avatars Mini
  grzesiek pisze: 2003-03-20 16:24
  nie rozumiem ICQ??? raz wysyła raz nie przed sekundą ok 40 SMS powysyłałem 40 potwierdzen od ludzi że dostali
  0
 • Users Avatars Mini
  qras3 pisze: 2003-03-20 16:33
  a wszystko to po to aby bylo wesolo i tak wszyscy przejda do IDEA
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzycho pisze: 2003-03-20 17:26
  a ze strony bramka.info sms-y dochodzą - przed chwilą sprawdzałem :)
  0
 • Users Avatars Mini
  mSet pisze: 2003-03-20 19:59
  Juz Wy sie nie bojcie. Era na pewno da sobie rade i zadnych wielkich ruchow w strone Plusa nie bedzie. Poza tym wiekszosc ludzi wysylajacych SMS z Internetu to mlodziez, a oni nie sa najlepszymi klientami bo placa stosunkowo niskie rachunki. I prosze sie tu nie obrazac. Po prostu tak jest. Zreszta jesli oceniac opow tylko po tym czy mozna slac SMS z Internetu za darmo to chyba troche bez sensu. Jak ktos sie za wzgledu na te darmowe Internetowe SMS przeniesie z Ery do Plusa to mu gratuluje wyboru - za pol roku juz bedzie chcial uciekac od Plusa bo dostanie w d... z innymi uslugami.
  0
 • Users Avatars Mini
  poli pisze: 2003-03-20 22:24
  no to era zrobila mi prezent %#$*&^$ mam w polsce aktywacje od 4 lat i place giga rachunki sle tez z bramki era na tego fona mase sms no ale jak oni taki mi utrudniaja zycie to bede myslal o zmianie sieci ( nie chodzi mi o $$$ ale o zwykla uczciwosc i wygode sla uzytkownikow)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-20 23:47
  mSet z którymi tak dostanie w d...? BTW. Odsetek esemesów wysyłanych z sieci jest niewielki - tych "normalnych". Problem zrobił się ze spamem i wykorzystywaniem bramek publicznych w celach komercyjnych. Myślę, że Plus ze swoimi limitami na bramce, pozostawi ją jaka jest. Gdyby miał coś zmienić, już by to zrobili. Co do GG - myślę, że właściciele GG mogli by przy swoich możliwościach posiadać własne SMSC - jak Miasto Plusa. Wystarczyłoby zrobić wersję programu pozwalającą na wysyłanie esemesów przez takie centrum - mogłaby to być nawet płatna "lifetime" wersja. Ja z chęcią bym skorzystał jako pamiętający czasy tego omunikatora, kiedy jeszcze się inaczej nazywał i służył wyłącznie do wysyłania esemesów :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-21 12:02
  poli: dlaczego uwazasz, ze postepowanie ery jest nie uczciwe. Nie bronie jej, ale przeciez zaden op nie ma obowiazku utrzymywania bezplatnej bramki tak jak tepsa teoretycznie nie ma obowiazku oferowac pakietow internetowych :( Jesli to rozwiazanie uchroni fony od spamu to ok (choc ja nigdy nie dostalem na tt sms-a reklamowego) Na pewno przegieciem sa ceny - platna bramka niech bedzie, z jej mozliwosciami jest fajna, ale skoro wysylam z bramki to cena powinna byc maks. 10 gr Ja z netu niewile wysylam dziennie sms-ow wiec bramke podstawowa przezyje - zreszta mozna przeciez tam zarejestrowac sie kilka razy i juz masz wiekszy limit. pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-21 12:04
  Dobrze, ze aby nie dostawac z bramki podstawowej sms-ow trzeba wyslac sms - czyli domyslnie na kazdy numer w tt mozna wysylac z bramki. w ideii jest odwrotnie - aby dostawac sms-y z ich bramki trzeba wyrazic zgode, malo kto na to zwraca uwage i zdazalo sie, ze przez to nie moglem wyslac komus sms-a na idee. Teraz juz mnie to nie dotyczy, bo nie mam NIKOGO ze znajomych w idei :)
  0
 • Users Avatars Mini
  borysj pisze: 2003-03-21 14:08
  sam nie wiem z tymi sms-ami lipa zreszta ostatnio znalazlem w necie smsbombera, wysyla 150 za jednym razem nie chce byc jego ofiara
  0
 • Users Avatars Mini
  borysj pisze: 2003-03-21 14:11
  trzeba sie bedzie na ICQ przerzucic spowrotem
  0
 • Users Avatars Mini
  kacha pisze: 2003-03-21 15:10
  juz z gg na Ere mozna wysłać sms\'ki..........sprawdziłam
  0
 • Users Avatars Mini
  bohdan300 pisze: 2003-03-22 19:29
  tak juz mozna
  0
 • Users Avatars Mini
  Mungo pisze: 2003-03-23 17:16
  Będzie jak było... przecież nadal będzie można wysyłać darmowe smsy do Ery z "bramki podstawowej". Wy zanim przeczytacie arytkuł to już piszecie komentarze o niczym. Ale wiem SAGEMY czekają...
  0
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-03-23 22:37
  I znowu będę musiał poprawiać skrypt wysyłający SMSy... hamstwo....
  0
 • Users Avatars Mini
  khalon pisze: 2003-03-24 08:57
  A nie można było zostawić tak jak było wcześniej? Widzę, że Era po prostu próbuje dodatkowo sobię zarobić....
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-24 13:41
  wspólczuje erowcom, chociaż sam musze wpisywac jakieś hasła w idei
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-24 13:42
  ale te reklamy to porzesada - jestem na nie za taką usługe , nio alejak to mówią nic za darmo
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-24 13:44
  trzeba ich zrozumieć że muszą jakoś zarabiać,także niedługo i plus sie dołączydo ery i idei i też coś załatwi jakąś niespodzianeczke z bajerem ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Szefu pisze: 2003-03-25 01:05
  Zna ktoś może jakiś adres jakiejś zagranicznej bramki do wysyłania smsów do polski???
  0
 • Users Avatars Mini
  mikowhy pisze: 2003-03-25 03:50
  **www.1rstwap.com ** i do tego mozliwosc wysylania smsow alertowych prosto na ekran. trzeba tylko uwazac przy wpisywaniu danych, zeby zaznaczyc, ze sie NIE chce dostawac reklam itp (zaznaczyć Opt-out to use services without sponsorship ). jakby co mozna potem zmienic w ustawieniach. milej zabawy
  0
 • Users Avatars Mini
  nell pisze: 2003-03-25 10:43
  masakra.Co wy najlepszego zrobiliscie.Jarku co my teraz zrobimy?Wymysl cos
  0
 • Users Avatars Mini
  polkmn pisze: 2003-03-25 22:22
  i już się zaczeły zmiany w bramkach sms.Dziś w erze jutro w plusie i idei.
  0
 • Users Avatars Mini
  ja pisze: 2003-03-26 03:31
  bylem abonentem ery.skonczyla mi sie umowa i sie ciesze z tego powodu bardzo mocno!!! zawsze bronilem ery!!! byli najlepsi,ale teraz przesli samych siebie!!! straca mase abonentow!!! ja bede odradzal kazdemu wstapienia do ery. TO SA STRASZNI ZDZIERUSY!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  MISIEKZZ pisze: 2003-03-26 11:32
  brawo era nigdy nie kupie tam aparatu to wszytko to sciema
  0
 • Users Avatars Mini
  ryba01 pisze: 2003-03-27 10:02
  No i po co tak ludziom życie utrudniać. Ja także polecam miasto plusa - super bramka.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-03-27 20:07
  Podoba mi się ta wstawka w raporcie z numerem IP nadawcy. Koniec z anonimowymi smsami z Internetu. Dowcipnisiom utrudni to życie.
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-28 10:00
  a niemyślicie ze za jakiś czas to całkowicie znikną darmowe sesemesy z bramek operatorów? bo mi się wydaje że to kwestia czasu ...
  0
 • Users Avatars Mini
  kolo pisze: 2003-03-29 10:02
  no kicha, ale cóż zrobić??? plus ma ograniczenia - ip - 11 smsów - ja mam stałkę wiec moze ze dwa rano sie uda wysłać, idea jakieś powalone obrazki, a era dodaje komunikaty, no i teraz to :(
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-03-30 21:49
  Hehehe no to teraz klienci Ery maja lipe z bramka netowa.No ale w sumiemy troche tez bo nie mozemy wysylac im smsow!No coz oby idea i plus na to nie poszli!
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-31 01:39
  chłopakisłuchajcie taka jest polityka, naprawde w życiu nic nie jest za darmo. era wprowadzatakie akcje tylko dlatego że ma w tym interes bw postaci dodatkowych dochodów - z czegoś muszą żyć :))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Konto usunięte pisze: 2003-03-31 21:46
  Co za BETON!!!!!GORZEJ W ERE JUZ NIE MOŻE BYĆ.Dajcie spokuj z taką siecią w której smsy,a wysyłałem wczoraj z sieci dochodziły dziś w nocy lub rano BUDZĄĆ POŁOWE MOICH ZNAJOMYCH,którzy potem mieli pretensje,że "KURNA NIE MAM CO ROBIĆ tylko wysyłam smsy o 6:20 lub wczesniej smsy!".DZIĘKI ZA UMOWE Z TĄ MEGA KIEPSKĄ SIECIĄ....
  0
 • Users Avatars Mini
  greywolf pisze: 2003-04-01 17:39
  Nie wiem , czy jest to wymysl ktoregos z miejscowych kretynów ,czy jakiegos debila z zachodu - powiem jedno - jest mi przykro , ze mam telefon w takiej sieci Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  misiekdenim pisze: 2004-02-13 16:41
  Fajna
  0
 • Users Avatars Mini
  e2rd pisze: 2004-12-10 23:27
  Moja Kochana Myszko. Pozdrawiam serdecznie z pieknej i cieplej Kaliforni. E2rd
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: