Zmiany w obszarze regulacji T-Mobile Polska

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Piotr Kędzierski

1 lipca za działania z obszaru regulacji w T-Mobile będzie odpowiadał Piotr Kędzierski, dotychczasowy dyrektor departamentu Public Affairs.

Zmiana ta jest konsekwencją objęcia funkcji członka zarządu spółki ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością przez Cezarego Albrechta i przekazania przez niego dotychczasowych obowiązków w celu skupienia się na pracach zarządu.

Od 1 lipca Piotr Kędzierski pokieruje nowoutworzonym Departamentem Spraw Regulacyjnych i Public Affairs łączącym oba obszary.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: