Zmiany w składzie Zarządu TP Internet

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

Walne Zgromadzenie Wspólników TP Internet Sp. z o.o. powołało z dniem dzisiejszym na stanowisko Prezesa Zarządu TP Internet Pana Yann Gontard, odwołując jednocześnie Sławomira Kulągowskiego ze sprawowanej dotychczas funkcji.

 - Jestem przekonany, że zgromadzony potencjał firmy stanowi solidny fundament do wypracowania sukcesów rynkowych na wielu płaszczyznach – powiedział Yann Gontard w pierwszym dniu pełnienia funkcji. 

 

Yann Gontard 

Od 9 lat związany z Polskapresse należącej do Grupy Passauer Verlags. W latach 93-94 pełnił funkcję wiceprezesa Filii Prasa Bałtycka, odpowiadając za działy produkcji i marketingu. W roku 1996 jako prezes Prasy Bałtyckiej doprowadził do połączenia wszystkich trzech firm grupy Polskapresse w regionie gdańskim. Od stycznia 1998, sprawując funkcję prezesa Filii Prasa Poznańska, przeprowadził restrukturyzację Gazety Poznańskiej, obejmującą m.in. fuzję z  Expresem Poznańskim. Doprowadził w ciągu dwóch lat do spektakularnego w branży 38% wzrostu sprzedaży, plasującego gazetę na drugim  miejscu pod względem sprzedaży w regionie poznańskim. Uzyskał dyplom najbardziej prestiżowej francuskiej uczelni ekonomicznej Hautes Etudes Commerciales (HEC). Biegle włada trzema językami, w tym także polskim.  Uprawia czynnie sport, brał udział w kilku rajdach Wielkopolski samochodów terenowych. Pasjonuje się fotografią. Ma 32 lata.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: