Znów można doładowywać POP-a i Idea WAPARK przez Internet

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 10

Z dniem 23.09.br została ponownie uruchomiona możliwość dokonywania doładowania konta Idea POP oraz doładowania konta Idea WAPARK SMS (wirtualna karta Idea WAPARK SMS) przez Internet.

Zakupu należy dokonać z wykorzystaniem karty kredytowej, która umożliwia dokonywanie zakupów bez fizycznego udziału karty (tj karty MasterCard oraz Visa, a także niektóre typy kart Visa Electron np. karty wydawane przez Inteligo z udostępnioną opcją Internet), w większości przypadków oznacza to, że karta powinna posiadać wypukłą datę ważności i numer. Można również dokonywać zakupów z użyciem karty Citiconnect, która to karta służy do zakupów wyłącznie w Internecie. Szczegółów dot. karty Citiconnect można dowiedzieć się pod adresem http://www.citibank.pl/poland/citiconnect/ lub pod numerem 0-801 302 649. Powyższe transakcje są autoryzowane przez centrum autoryzacyjne Bank Handlowego.

Doładowanie konta POP.
W celu wyświetlenia strony umożliwiającej doładowanie konta POP należy wybrać zakładkę IDEA POP, oraz wybrać z menu po lewej stronie ekranu menu "Doładowania" odnośnik "Doładuj konto POP przez Internet" następnie po przeczytaniu podstawowych informacji można wybrać odnośnik do strony doładowania POP. Następnie należy wybrać żądany nominał POPkarty (25 zł, 50zł lub 100 zł + 10zł gratis, 150 zł + 30 zł gratis). Należy podać również numer telefonu POP który ma zostać doładowany. Po dokonaniu tych operacji należy kliknąć guzik "Dalej". Wyświetli się jeszcze raz informacja o numerze telefonu oraz żądanej kwocie. Po dokonaniu potwierdzenia połączenie zostanie przekazane do serwera autoryzującego. Po wypełnieniu formatki autoryzacyjnej zostanie wyświetlone potwierdzenie transakcji oraz na doładowany numer zostanie wysłany SMS z informacją o nowej wartości konta. Należy zwrócić uwagę na poprawne wpisanie numeru telefonu, oraz danych dotyczących karty płatniczej tj. w przy korzystaniu z karty kredytowej trzeba wpisać numer karty, datę ważności oraz kody zawarte na odwrocie karty kredytowej (szczegółowy opis znajduje się na stronie autoryzacyjnej Banku Handlowego).

Doładowanie konta Idea WAPARK SMS.
W celu doładowania konta WAPARK abonent musi posiadać aktywne konto WAPARK (tzn. konto musi być wcześniej aktywowane komenda aktywacyjna: A ). Aby wyświetlić stronę dot. doładowania należy wejść do Strefy Zakupów i kliknąć na odpowiednią sekcję lub klikając na odnośnik dostępny na stronie opisu usługi WAPARK. Podobnie jak przy doładowaniu konta POP należy wpisać numer telefonu oraz kwotę doładowania (20 zł, 50zł lub 100zł). Autoryzacja odbywa się w sposób analogiczny do autoryzacji zakupu wirtualnej kary POP. Po pozytywnej autoryzacji zostanie przesłany SMS z aktualnym saldem konta WAPARK.
UWAGA: W związku z nowymi możliwościami doładowania usługa IDEA WAPARK SMS dostępna jest także dla użytkowników oferty abonamentowej, którzy nie posiadają przydzielonego limitu kredytowego oraz użytkownikom IDEA POP. Użytkownicy POP muszą aktywować konto WAPARK, zasilać konto poprzez Internet lub z wykorzystaniem bankomatów BZ WBK.
Bank Handlowy rości sobie prawo do udzielenia odmowy autoryzacji transakcji bez podania przyczyny. Podobnie jak przy innych zakupach przez Internet lub w bankomatach Sprzedawca - PTK Centertel oraz Bank Handlowy nie obciążają właściciela karty kredytowej prowizją za dokonanie zakupu. Jednakże prowizja za dokonanie zakupu może wynikać z umowy pomiędzy klientem, a bankiem wydającym kartę kredytową.

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: