920 pracowników Orange do zwolnienia

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Zwolnienia w Orange

8 grudnia br. Orange podpisał porozumienie z organizacjami związkowymi ws. realizacji Umowy Społecznej w roku 2021.

 

Porozumienie określa szczegółowo zasady postępowania przy zwolnieniach grupowych. W roku 2021 pracodawca zakłada odejście 920 pracowników. Ustalono kwoty odszkodowań przewidzianych dla zwalnianych pracowników.

Pracownicy, w zależności od stażu pracy, otrzymają odszkodowania w kwocie od 5 do 20 tysięcy zł.

Osoby, które w kolejnych latach (2022-2025) osiągną wiek emerytalny mogą liczyć przy zwolnieniu na odszkodowania przedemerytalne od 10 do 40 tys. zł (w pierwszej połowie roku) oraz od 5 do 20 tys. zł (w drugiej połowie roku).

Gdy pracownik rozwiąże umowę i osiąga wiek emerytalny w przyszłym roku to może liczyć na dodatkowe 100 lub 200% swojego wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od stażu pracy).

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: