Huawei Mate 10 Pro w Plusie (ceny)

Promocje
Opinie: 8
Huawei Mate 10 Pro

W cennikach telefonów sieci Plus pojawił się smartfon Huawei Mate 10 pro.

Ceny smartfonu w promocjach:

  • dla klientów indywidualnych:
Nazwa telefonu Model ratalny 25 rat
(opłata początkowa + 24 raty miesięczne)
37 rat
(opłata początkowa + 36 rat miesięczne)
49 rat
(opłata początkowa + 48 rat miesięczne)
JA+ Rodzina 3 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ JA+ Rodzina 79,99 JA+ Rodzina 109,99 JA+ Rodzina 139,99 JA+ Rodzina 79,99 JA+ Rodzina 109,99 JA+ Rodzina 139,99 JA+ Rodzina 79,99 JA+ Rodzina 109,99 JA+ Rodzina 139,99
DUET 2 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ JA+ DUET 54,99 JA+ DUET 69,99 JA+ DUET 99,99 JA+ DUET 54,99 JA+ DUET 69,99 JA+ DUET 99,99 JA+ DUET 54,99 JA+ DUET 69,99 JA+ DUET 99,99
JA+ do wszystkich bez końca VI – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ - - -
Huawei Mate 10 Pro + 360 Panoramic Camera-CV60 Opłata początkowa 1 799,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 1 799,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 1 798,00 zł 398,00 zł 398,00 zł
Rata 71,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 47,00 zł 86,00 zł 86,00 zł 35,00 zł 64,00 zł 64,00 zł
Całkowita cena za sprzęt 3 503,00 zł 3 495,00 zł 3 495,00 zł 3 491,00 zł 3 495,00 zł 3 495,00 zł 3 478,00 zł 3 470,00 zł 3 470,00 zł
Huawei Mate 10 Pro Dual SIM Opłata początkowa 1 783,59 zł 395,58 zł 395,58 zł 1 783,54 zł 395,58 zł 395,58 zł 1 782,49 zł 394,56 zł 394,56 zł
Rata 70,39 zł 127,89 zł 127,89 zł 46,60 zł 85,26 zł 85,26 zł 34,70 zł 63,45 zł 63,45 zł
Całkowita cena za sprzęt 3 473,00 zł 3 465,00 zł 3 465,00 zł 3 461,00 zł 3 465,00 zł 3 465,00 zł 3 448,00 zł 3 440,00 zł 3 440,00 zł
  • dla firm:
Nazwa telefonu Model ratalny 25 rat
(opłata początkowa + 24 raty miesięczne)
37 rat
(opłata początkowa + 36 rat miesięczne)
Nazwa Planu Cenowego JA+Moja Firma 39 (standard) JA+Moja Firma 49 (standard) JA+Moja Firma 69 (standard) JA+Moja Firma 89 (standard) JA+Moja Firma 39 JA+Moja Firma 49 JA+Moja Firma 69 JA+Moja Firma 89
Huawei Mate 10 Pro + 360 Panoramic Camera-CV60 Opłata początkowa 1 799,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 1 799,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 399,00 zł
Rata 71,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 129,00 zł 47,00 zł 86,00 zł 86,00 zł 86,00 zł
Całkowita cena za sprzęt 3 503,00 zł 3 495,00 zł 3 495,00 zł 3 495,00 zł 3 491,00 zł 3 495,00 zł 3 495,00 zł 3 495,00 zł
Huawei Mate 10 Pro Dual SIM Opłata początkowa 1 783,59 zł 395,58 zł 395,58 zł 395,58 zł 1 783,54 zł 395,58 zł 395,58 zł 395,58 zł
Rata 70,39 zł 127,89 zł 127,89 zł 127,89 zł 46,60 zł 85,26 zł 85,26 zł 85,26 zł
Całkowita cena za sprzęt 3 473,00 zł 3 465,00 zł 3 465,00 zł 3 465,00 zł 3 461,00 zł 3 465,00 zł 3 465,00 zł 3 465,00 zł

Ceny brutto.

Inne informacje na temat smartfonów Huawei Mate 10 pro i Mate 10 lite:

Materiały dodatkowe: