LG Q6 i Nokia 5 w Plusie (ceny)

Promocje
Opinie: 5
LG Q6

W ofercie sieci Plus dostępne są dwa nowe smartfony LG Q6 i Nokia 5.

Ceny nowych smartfonów w promocjach:

  • dla klientów indywidualnych:
Nazwa telefonu Model ratalny 25 rat
(opłata początkowa + 24 raty miesięczne)
37 rat
(opłata początkowa + 36 rat miesięczne)
49 rat
(opłata początkowa + 48 rat miesięczne)
JA+ Rodzina 2 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ JA+ Rodzina 79,99 JA+ Rodzina 109,99 JA+ Rodzina 139,99 JA+ Rodzina 79,99 JA+ Rodzina 109,99 JA+ Rodzina 139,99 JA+ Rodzina 79,99 JA+ Rodzina 109,99 JA+ Rodzina 139,99
DUET 2 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ JA+ DUET 54,99 JA+ DUET 69,99 JA+ DUET 99,99 JA+ DUET 54,99 JA+ DUET 69,99 JA+ DUET 99,99 JA+ DUET 54,99 JA+ DUET 69,99 JA+ DUET 99,99
JA+ do wszystkich bez końca V – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ - - -
LG Q6 Opłata początkowa 598,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 599,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 598,99 zł 149,00 zł 149,00 zł
Rata 38,00 zł 56,00 zł 56,00 zł 25,00 zł 38,00 zł 38,00 zł 19,00 zł 28,00 zł 28,00 zł
Całkowita cena za sprzęt 1 510,00 zł 1 493,00 zł 1 493,00 zł 1 499,00 zł 1 517,00 zł 1 517,00 zł 1 510,99 zł 1 493,00 zł 1 493,00 zł
Nokia 5 Opłata początkowa 299,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 299,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 299,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Rata 27,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 18,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 14,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
Całkowita cena za sprzęt 947,00 zł 961,00 zł 961,00 zł 947,00 zł 937,00 zł 937,00 zł 971,00 zł 961,00 zł 961,00 zł
  • dla firm:
Nazwa telefonu Model ratalny 25 rat
(opłata początkowa + 24 raty miesięczne)
37 rat
(opłata początkowa + 36 rat miesięczne)
Nazwa Planu Cenowego JA+Moja Firma 39 (standard) JA+Moja Firma 49 (standard) JA+Moja Firma 69 (standard) JA+Moja Firma 89 (standard) JA+Moja Firma 39 JA+Moja Firma 49 JA+Moja Firma 69 JA+Moja Firma 89
LG Q6 Opłata początkowa 598,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 599,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 149,00 zł
Rata 38,00 zł 56,00 zł 56,00 zł 56,00 zł 25,00 zł 38,00 zł 38,00 zł 38,00 zł
Całkowita cena za sprzęt 1 510,00 zł 1 493,00 zł 1 493,00 zł 1 493,00 zł 1 499,00 zł 1 517,00 zł 1 517,00 zł 1 517,00 zł
Nokia 5 Opłata początkowa 299,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 299,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Rata 27,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 18,00 zł 26,00 zł 26,00 zł 26,00 zł
Całkowita cena za sprzęt 947,00 zł 961,00 zł 961,00 zł 961,00 zł 947,00 zł 937,00 zł 937,00 zł 937,00 zł

Ceny brutto.

W załączeniu poniżej dostępne są regulaminy promocji i pełne cenniki telefonów.

Materiały dodatkowe: