T-Mobile Polska - wyniki za 2015 r.

Newsy
Opinie: 14

Deutsche Telekom podał wyniki finansowe i operacyjne T-Mobile Polska w IV kw. i całym 2015 r.

T-Mobile podał, że w IV kw. wyłączył 3,838 mln nieaktywnych kart SIM w prepaid.

Wyniki operacyjne

    Note Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Change
%
FY
2014
FY
2015
Change
%
                       
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)   1                  
Fixed network Access Lines ('000)   0 12 18 17 18 n.a. 0 18 n.a.
 - IP ('000)   0 2 3 3 3 n.a. 0 3 n.a.
Broadband Access Lines Retail ('000)   0 6 9 8 10 n.a. 0 10 n.a.
TV (IPTV, SAT, Cable) ('000)   0 0 0 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Wholesale Bundled Access Lines ('000)   0 0 0 0 0 n.a. 0 0 n.a.
ULLs/Wholesale PSTN ('000)   0 0 0 0 0 n.a. 0 0 n.a.
Wholesale Unbundled Access Lines ('000)   0 5 4 4 5 n.a. 0 5 n.a.
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                    
Service revenue (€ million)   266 256 268 267 243 (8,6) 1 094 1 034 (5,5)
CUSTOMERS ('000)   15 702 15 794 15 827 15 696 12 056 (23,2) 15 702 12 056 (23,2)
 - contract ('000)   6 823 6 784 6 708 6 640 6 569 (3,7) 6 823 6 569 (3,7)
 - prepaid ('000) 2 8 878 9 010 9 118 9 056 5 487 (38,2) 8 878 5 487 (38,2)
NET ADDS ('000)   (27) 93 32 (130) (3 641) n.a. 138 (3 646) n.a.
 - contract ('000)   (68) (39) (76) (68) (71) (4,4) (226) (254) (12,4)
 - prepaid ('000) 2 41 132 108 (62) (3 569) n.a. 364 (3 391) n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%)   2,3 2,0 2,1 2,6 11,0 8,7p 2,0 4,3 2,3p
 - contract (%)   1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 0,0p 1,0 1,1 0,1p
SAC PER GROSS ADD (€)   5 5 11 6 7 40,0 9 7 (22,2)
 - contract (€)   22 21 65 34 35 59,1 44 38 (13,6)
 - prepaid (€)   2 2 2 1 1 (50,0) 2 2 0,0
SRC PER RETAINED CUSTOMER (€)   2 0 6 12 (12) n.a. 18 1 (94,4)
ARPU (€)   6 5 6 6 6 0,0 6 6 0,0
 - contract (€)   11 11 11 11 10 (9,1) 11 11 0,0
 - prepaid (€)   2 2 2 2 2 0,0 2 2 0,0
NON-VOICE % OF ARPU (%)   38 39 39 39 40 2p 37 39 2p
MOU PER CUSTOMER (min)   148 150 154 154 172 16,2 140 157 12,1
 - contract (min)   289 299 311 313 322 11,4 269 311 15,6

1 From January 2015 parts of the GTS Central Europe Group were integrated into Poland.
2 In the fourth quarter of 2015, the number of mobile customers in Poland decreased by 3 838 thousand in connection with the deactivation of inactive prepaid SIM cards.

Wyniki finansowe

    Note Q4
2014
millions of €
Q1
2015
millions of €
Q2
2015
millions of €
Q3
2015
millions of €
Q4
2015
millions of €
Change

%
FY
2014
millions of €
FY
2015
millions of €
Change

%
                       
TOTAL REVENUE   1 389 382 385 391 386 (0,8) 1 492 1 544 3,5
PRODUCT VIEW     389 382 385 391 386 (0,8) 1 492 1 544 3,5
 - Fixed network     3 23 29 26 23 n.a. 12 101 n.a.
 - Mobile communications     387 358 358 365 362 (6,5) 1 481 1 443 (2,6)
SEGMENT VIEW     389 382 385 391 386 (0,8) 1 492 1 544 3,5
 - of which Consumer     220 220 217 216 215 (2,3) 882 868 (1,6)
 - of which Business     124 136 136 132 132 6,5 499 536 7,4
EBITDA   1,2 155 130 145 164 141 (9,0) 579 580 0,2
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) %   39,8 34,0 37,7 41,9 36,5 (3,3p) 38,8 37,6 (1,2p)
CASH CAPEX (AS REPORTED)     42 62 45 34 48 14,3 285 189 (33,7)
CASH CONTRIBUTION     113 68 100 130 93 (17,7) 294 391 33,0

1 From January 2015 parts of the GTS Central Europe Group were integrated into Poland.
2 Special factors affecting EBITDA: EUR 5mn in Q4/14, EUR 1mn in Q1/15, EUR 6mn in Q2/15, EUR 1mn in Q3/15 and EUR 1mn in Q4/15.

Oficjalny komunikat T-Mobile Polska:

W 2015 roku przychody całkowite T-Mobile Polska wzrosły o 3,4% w wyniku integracji z GTS Poland, a skonsolidowany zysk EBITDA utrzymał się na stabilnym poziomie w porównaniu do 2014 roku. Dzięki stałym inwestycjom w infrastrukturę Spółka w czwartym kwartale 2015 zwiększyła zasięg LTE do 83% populacji kraju, a na początku 2016 roku udostępniła komercyjnie LTE z agregacją pasma z prędkością maksymalną nawet 250 Mpbs. W 2016 roku T-Mobile Polska rozpoczęła realizację nowej strategii, która zakłada dalsze inwestycje w infrastrukturę oraz rozbudowę zasięgu LTE na częstotliwościach 800 MHz, wdrażanie nowych technologii oraz ułatwianie klientom dostępu do cyfrowych usług.

T-Mobile Polska opublikowała dziś swoje wyniki finansowe i operacyjne uzyskane w 2015 roku. Przychody Spółki osiągnęły w czwartym kwartale 2015 roku 1,645 miliarda złotych. Dzięki pozytywnemu wpływowi integracji z GTS Poland w całym 2015 roku przychody T-Mobile Polska wyniosły 6,459 miliarda złotych i były wyższe o 3,4% w porównaniu do 2014 roku.

 

W czwartym kwartale 2015 roku skonsolidowany zysk EBITDA Spółki wyniósł 601 milionów złotych. Marża EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 36,5 % zmniejszając się o 3,1 punktu procentowego w porównaniu do czwartego kwartału 2014 roku. Wypracowany przez Spółkę skonsolidowany zysk EBIDTA w 2015 roku wyniósł 2,425 miliarda złotych i był wyższy o 0,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

„W 2015 roku na rynek telekomunikacyjny w Polsce największy wpływ wywierały spadające przychody z usług głosowych oraz wiadomości tekstowych, których nie rekompensował wzrost przychodów z usług mobilnej transmisji danych. T-Mobile Polska, pomimo tych niekorzystnych trendów, utrzymała skonsolidowany zysk EBITDA na stałym poziomie, a integracja z GTS Poland pozwoliła Spółce na zwiększenie przychodów całkowitych w 2015 roku.” - mówi Adam Sawicki, prezes T-Mobile Polska S.A. i dodaje „W 2016 roku T-Mobile Polska rozpoczyna wdrażanie nowej strategii rozwoju Spółki do 2020 roku, która zakłada wprowadzenie nowego modelu operacyjnego zwiększającego efektywność działania całej organizacji. Jej podstawą są inwestycje w rozbudowę infrastruktury, wdrażanie nowych technologii oraz skupienie się na digitalizacji. Dla klientów nowa strategia oznacza łatwiejszy i szybszy dostęp do cyfrowych usług m.in. dzięki sieci LTE zbudowanej na częstotliwościach 800 MHz.”

W drugiej połowie 2015 roku T-Mobile Polska rozpoczął wprowadzanie zmian dotyczących komunikacji z klientami. W czwartym kwartale ubiegłego roku operator zniósł opłatę za sprawdzanie salda konta dla usług prepaid, zmienił sposób aktywacji usług premium oraz istotnie uprościł proces obsługi gwarancyjnej. Spółka zaproponowała także, w październiku 2015 roku, nowe podejście do obsługi firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zaowocowało w okresie niespełna dwóch miesięcy od wprowadzenia zmian w październiku ubiegłego roku wzrostem liczby przedsiębiorców odwiedzających sklepy operatora o 18% oraz zwiększonym o 10% ruchem na stronie www. Również współczynnik polecenia, czyli chęci aktywnej rekomendacji produktów operatora, wzrósł o 11 punktów procentowych w tym czasie. Uzyskanie tych pozytywnych wyników nie byłoby możliwe bez odświeżenia komunikacji marketingowej dla marki T-Mobile. Nowe spoty reklamowe operatora spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno przez rynek jak i klientów.

T-Mobile Polska na koniec grudnia 2015 roku obsługiwała bazę 12,056 miliona klientów i posiadała w segmencie usług przedpłaconych 5,487 miliona klientów, a w segmencie usług abonamentowych było to 6,569 miliona klientów. Niższa o ponad 3,6 miliona kart SIM baza klientów obsługiwanych przez T-Mobile Polska wynika w głównej mierze z wprowadzenia przez Spółkę nowego standardu dotyczącego terminu utrzymywania w systemach numerów prepaid po wygaśnięciu ich ważności.

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych T-Mobile Polska jest Najlepsza Sieć stale rozbudowywana i optymalizowana, aby zapewnić klientom dostęp do usług o najwyższej jakości. Najważniejszym testem weryfikującym jakość sieci są zadowolenie klientów oraz przeprowadzone na zlecenie UKE w czwartym kwartale 2015 roku badania porównawcze sieci wszystkich czterech operatorów infrastrukturalnych. Wyniki uzyskane przez Spółkę potwierdzają najwyższą jakość świadczonych klientom przez T-Mobile Polska usług głosowych i transmisji danych.

W czwartym kwartale 2015 roku T-Mobile Polska skupił się na zwiększaniu zasięgu LTE, przygotowaniu infrastruktury pod wprowadzanie nowych technologii oraz uruchomienie usług na nowo pozyskanych częstotliwościach. Dzięki stale prowadzonym inwestycjom w tym czasie zasięg sieci T-Mobile w technologii LTE wzrósł z 76% do 83% populacji kraju. W grudniu ubiegłego roku Spółka zaprezentowała testy i zapowiedziała sukcesywne wdrażanie w 2016 roku trzech nowych technologii: VoLTE, VoWiFi a także carrier aggregation.

Już na początku lutego 2016 roku T-Mobile Polska, jako pierwszy operator w Polsce, udostępnił komercyjnie LTE oparte na agregacji pasma częstotliwości 800 MHz, 1800 MHz oraz 2600 MHz. W zależności od konfiguracji LTE z agregacją pasma pozwala na uzyskanie maksymalnej technologicznej prędkości na poziomie od 220 Mbps do ponad 250 Mbps. Wprowadzenie do Polski nowych technologii było możliwe dzięki pozyskaniu przez T-Mobile Polska częstotliwości z zakresów 800 MHz i 2600 MHz i rozpoczęciu wykorzystywania ich komercyjnie.