Eurotel dostał 3,5 mln zł subwencji finansowej

Newsy
Opinie: 0

Eurotel podał, że z uwagi "na ograniczenia w prowadzeniu normalnej działalności oraz wynikający z tego powodu spadek przychodów spowodowany pandemią koronawirusa COVID-19", wystąpił o pomoc zewnętrzną w oparciu o program rządowy Tarcza Finansowa.

W ramach pomocy na konto spółki wpłynęła subwencja w kwocie 3,5 mln zł.

Subwencja podlega zwrotowi począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez spółkę warunków określonych w umowie i wynikających z nich kryteriów zwrotu pożyczki.

Subwencja służyć będzie zapewnieniu płynności finansowej w spółce oraz pokrywania bieżących kosztów.

Eurotel tak wcześniej oceniał wpływ epidemii na swój biznes.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: