5G ma być szybko i wszędzie - urzędnicy nie mają z tym problemu

Najważniejsze | Newsy
Żródło: PAP Biznes
Opinie: 0
5G ma być szybko i wszędzie

Prezes UKE Jacek Oko ocenił jako realny postulat ministra Cieszyńskiego, dotyczący szybszego pokrycia szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) w aukcji 5G .

Istnieje skończone prawdopodobieństwo, że jest to realne - tak Oko odpowiedział na pytanie, czy proponowany przez KPRM 24-miesięczny termin pokrycia głównych szlaków komunikacyjnych, jest możliwy do zrealizowania przez operatorów.

Jest to jedno ze stanowisk konsultacyjnych. Analizujemy je i potrzebujemy jeszcze chwilę, bo chcielibyśmy stosunkowo szybko skończyć te konsultacje - dodał.

Minister Cieszyński chce bardzo ostrego zaostrzenia wymagań wobec operatorów.

Oto jego postulaty zgłoszone w czasie oficjalnych konsultacji związanych z aukcją 5G:

Mając na uwadze ambitne założenia pokryciowe warto również rozważyć dodanie kolejnego załącznika do dokumentacji aukcyjnej, który dotyczyłby autostrad i dróg krajowych objętych zobowiązaniami, ewentualnie uzupełnić o wskazane szlaki obecny dokument.

Rekomendujemy objęcie pełnoprawną siecią 5G wszystkich Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na autostradach i drogach ekspresowych oraz wszystkich dworców kolejowych obsługujących więcej niż np. 1000 pasażerów dziennie. (…)

(…) Ponadto w kontekście nałożonych na uczestników aukcji zobowiązań inwestycyjnych, które wynoszą co najmniej 3800 stacji bazowych na obszarze całego kraju pragniemy zwrócić uwagę, że publikowany cyklicznie przez UE raport European 5G Observatory wskazuje 8400 stacji bazowych, jako minimalną liczbę dla Polski, potrzebną do pokrycia terenów miejskich (Minimum number of 3.6 GHz base stations needed for urban area coverage (“optimal” 5G). (…)

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: