Kolejny sukces Huawei - Komisja UE nie wykluczyła żadnych firm z 5G

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Komisja UE nie wykluczyła żadnych firm z 5G

Komisja zatwierdziła dziś wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyka dla bezpieczeństwa związane z uruchomieniem sieci 5G.

 

Komisja inicjuje odpowiednie działania w ramach swoich kompetencji i wzywa do wprowadzenia kluczowych środków do 30 kwietnia 2020 r.

 

Według Komisji, chociaż za bezpieczeństwo procesu wdrożenia sieci 5G w dużej mierze odpowiedzialni są uczestnicy rynku, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe spoczywa na państwach członkowskich, to bezpieczeństwo sieci 5G jest kwestią o strategicznym znaczeniu dla całego jednolitego rynku i suwerenności technologicznej UE.

 

Zestaw narzędzi uwzględnia wszystkie rodzaje ryzyka zidentyfikowane w ramach skoordynowanej oceny UE, w tym zagrożenia związane z czynnikami nietechnicznymi, takie jak ryzyko ingerencji państwa spoza UE lub podmiotów wspieranych przez obce państwa na dowolnym etapie łańcucha dostaw rozwiązań 5G.

 

W konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi państwa członkowskie zobowiązały się zaostrzyć wymogi w zakresie bezpieczeństwa, oceniać profile ryzyka dostawców, stosować odpowiednie ograniczenia w odniesieniu do dostawców uznanych za stwarzających wysokie ryzyko, w tym niezbędne wyłączenia w odniesieniu do kluczowych zasobów uznanych za krytyczne I wrażliwe (takich jak podstawowe funkcje sieci) oraz wdrożyć strategie mające na celu zapewnienie dywersyfikacji dostawców.

 

Komisja będzie wspierać realizację unijnego podejścia w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G i na wniosek państw członkowskich będzie podejmować, w stosownych przypadkach, odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G i łańcucha dostaw 5G z wykorzystaniem wszystkich dostępnych jej narzędzi, takich jak:

 

  • przepisy dotyczące telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa;
  • koordynacja normalizacji oraz ogólnounijnej certyfikacji;
  • ramy w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w celu ochrony europejskiego łańcucha dostaw 5G;
  • instrumenty ochrony handlu;
  • reguły konkurencji;
  • zamówienia publiczne zapewniające należyte uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa;
  • programy finansowania UE zapewniające przestrzeganie przez beneficjentów odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

 

Huawei wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie:

 

Huawei z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej, która umożliwi Huawei dalszy udział we wdrażaniu 5G w Europie.

To bezstronne i oparte na faktach podejście do bezpieczeństwa 5G pozwala krajom Unii Europejskiej na stworzenie bezpieczniejszej i szybszej sieci 5G.

Huawei jest obecny w Europie od prawie 20 lat i ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa. Będziemy nadal współpracować z europejskimi rządami i ekosystemem w celu opracowania wspólnych standardów, aby wzmocnić bezpieczeństwo i niezawodność sieci.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: