BSA - problemy teoretycznie tylko do końca miesiąca

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 13

Urząd Regulacji Telekomunikacji poinformował, że zgodnie z oświadczeniem Telekomunikacji Polskiej problemy w uruchamianiu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez operatorów alternatywnych potrwają do 28 marca 2007 r.

W ostatnich tygodniach Klienci, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług Net24 i Multimo oferowanych przez firmy Netia S.A. i GTS Energis napotkali na wiele problemów związanych z uruchomieniem i aktywacją usługi.

1. Zidentyfikowane problemy.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na bieżąco obserwuje problemy związane z uruchomieniem usługi Bitstream Access (BSA). Do najczęściej powtarzających się problemów należy zaliczyć:

Generalny problem z aktywacją usługi Net24 i Multimo - czas przełączania pomiędzy operatorami miał trwać nie dłużej niż 12 godzin;
Niską przepustowość łącza szerokopasmowego u alternatywnych operatorów – prędkość połączenia drastycznie odbiega od zamówionej przez Klientów;
Opóźnienia w przekazywaniu do Telekomunikacji Polskiej S.A. zleceń na uruchomienie usług BSA a także wypowiedzeń umowy na świadczenie usługi Neostrada tp. Aby Klient mógł rozwiązać umowę na świadczenie usługi Neostrada tp bez ponoszenia negatywnych konsekwencji – wypowiedzenie powinno było wpłynąć do TP S.A. najpóźniej do 14 lutego 2007 r. (Jeśli wpłynęło po tym terminie, wówczas TP S.A. kontaktowała się z klientami pytając, czy podtrzymują swoją chęć rozwiązania umowy i jednocześnie mają świadomość obciążenia karą za przedwczesną rezygnację z umowy zawartej na czas określony.);
Brak wywiązywania się przez Telekomunikację Polską S.A. z terminów wynikających z umów podpisanych z operatorami BSA – tygodniowy termin na aktywację klienta nierzadko przeciągał się do 3 tygodni, przekraczany jest 48-godzinny termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje zgłaszane przez alternatywnych operatorów. Reklamacje rozpatrywane są przez Telekomunikację Polską S.A. na zasadzie „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”, co powoduje, że starsze zgłoszenia reklamacyjne nie są na bieżąco obsługiwane i zalegają bez odpowiedzi;
Pozyskiwanie przez Operatorów alternatywnych większej ilości klientów, niż istniały możliwości techniczne ich obsługi;
Utrudniony kontakt Klientów z operatorem usługi Net24 – przeciążona infolinia oraz dział obsługi reklamacji, niemożność uzyskania wiążących informacji (najczęstsza odpowiedź „przekazaliśmy do TP S.A. – nadal nie mamy odpowiedzi”;
Błędy techniczne w aktywacji usługi – do nich należy zaliczyć błędy synchronizacji (sławny kod błędu 721) czy też błędne kody aktywacyjne przesyłane Klientom;
Brak niezwłocznego uzupełniania przez Netię wniosków Klientów, odrzucanych z powodów błędów formalnych (np. brak numeru mieszkania, błędy w nazwisku, etc.);
Nierównomierne kierowanie ruchu na punkty styku sieci. Telekomunikacja Polska S.A. podłączała klientów firmy Netia S.A. na jeden punkt styku, najbardziej obciążony z 3 punktów styku pomiędzy operatorami, podczas gdy 2 inne były zajęte w 20% lub wcale. Odbijało się to negatywnie na jakości świadczonej usługi;
Wprowadzanie w błąd przez TP S.A. - zwraca uwagę postawa Telekomunikacji Polskiej S.A., która tego samego klienta zapewniała, że w ciągu 3 dni jest w stanie podłączyć mu usługę Neostrada TP a jednocześnie operatorów alternatywnych informowała, że brak jest możliwości technicznych uruchomienia usługi BSA.

2. Zdesperowani konsumenci i działania UKE.

Klienci, którzy nie mieli uruchomionej usługi aktywnie kontaktowali się z UKE. Wszystkie otrzymywane e-maile były przesyłane do Operatorów z prośbą o niezwłoczną aktywację i uruchomienie usługi lub wyjaśnienie sprawy. Również utworzono gorącą linię z działem rozpatrywania reklamacji Netii, na bieżąco wyjaśniając najtrudniejsze przypadki. W ostatnich dniach do Prezesa UKE wpływa od 80-120 nowych skarg dziennie. Również przeciążone jest Centrum Informacji Konsumenckiej, które stara się zbierać informacje i przekazywać do wyjaśnienia u Operatorów. Ponadto pracownicy UKE śledzą także wpisy dotyczące problemów z uruchamianiem BSA na forach internetowych. Jednakże, opisane powyżej problemy nie podlegają bezpośredniej interwencji Prezesa UKE. W konsekwencji uprawnienia Prezesa UKE są przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne ograniczone wyłącznie do wszczynania postępowań wyjaśniających w indywidualnych przypadkach.

Należy zaznaczyć, iż mówimy tu o Klientach, którzy wbrew podpisanym przez siebie umowom, nie tylko nie zostali przełączeni w ciągu 12 godzin, ale nie mają dostępu do Internetu już od jednego do półtorej miesiąca problem ten dotyczy osób korzystających z dostępu do Internetu w celach zarobkowych, edukacyjnych czy małych firm, które mają problemy, aby przesłać do ZUSu comiesięczne rozliczenie podatkowe.

28 lutego 2007 r. Prezes UKE wezwał operatorów do wyeliminowania w terminie do 7 marca 2007 r. powstałych trudności, rozpatrzenie wszystkich zaległych skarg i reklamacji abonentów oraz doprowadzenie do sytuacji, w której okres przerwy w świadczeniu usług szerokopasmowych na rzecz użytkownika przejmowanego przez Netię, jeśli umowa nie stanowi inaczej, nie trwał dłużej niż 12 godzin. Do 7 marca 2007 r. operatorzy nie usunęli tejże nieprawidłowości, w zamian poinformowali o podpisaniu porozumienia, które do 15 marca miało wyeliminować problemy. Po upływie tego terminu, sytuacja nie uległa poprawie.

Część Klientów, w wyniku intensywnej akcji telemarketingowej zdecydowała się na powrót do korzystania z usług TP S.A. Telekomunikacja Polska S.A. z jednej strony nie przekazywała na czas danych technicznych niezbędnych do uruchomienia usługi, a jednocześnie nakłaniała interweniujących na Błękitnej Linii klientów do powrotu w ciągu 3 dni do korzystania z usługi Neostrada. Prezes UKE zwrócił się w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o podjęcie postępowania kontrolnego z uwagi na uporczywe naruszanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ze względu na długotrwały brak odpowiedzi od TP S.A. - Netia S.A. nie była w stanie wcześniej przekazywać Klientom informacji o konieczności rozwiązania umów z powodu braku możliwości technicznych. W konsekwencji działań Telekomunikacji Polskiej S.A. wiele osób znalazło się w sytuacji, w której po miesiącu czekania na możliwość skorzystania z tańszej oferty alternatywnego operatora nie tylko nie ma świadczonej usługi BSA, ale też nie może powrócić do korzystania z usługi Neostrada tp na użytkowanej linii abonenckiej ze względu na brak wolnych portów na centralach TP.

3. Kolejne spotkanie z operatorami.

19 marca 2007 r. odbyło się spotkanie z Operatorami, które wykazało, że pomimo podejmowanych działań przez operatorów alternatywnych - bez podjęcia współpracy i zdecydowanych działań przez Telekomunikację Polską S.A. - dalsze uruchamianie usług BSA jest niemożliwe.

W wyniku spotkania ustalono następująco:

a) Do 26 marca 2007 r. Telekomunikacja Polska S.A. zakończy przetwarzanie zleceń dla GTS Energis.

b) W odniesieniu do Netia S.A.

TP S.A. przeprocesuje do 28 marca 2007r. 3805 otwartych zgłoszeń interwencji, dokona w ciągu 4 dni od otrzymania wykazu numerów ponownej weryfikacji 6067 zamówień figurujących w systemach Netii S.A. jako „oczekujący na odpowiedź od TP”, do 23 marca 2007 r. – zweryfikuje bazę parametrów technicznych zleceń Netii i podejmie działania w celu realizacji usługi dla 6424 zleceń, zawierających błędny numer ID.

c) TP S.A. – zapewni bardziej równomierny rozkład ruchu na punktach styku z firmą Netia S.A.

d) Netia S.A. i TP S.A. podejmą wspólnie działania w celu możliwie szybkiej finalizacji rozbudowy pojemności traktów pomiędzy sieciami, co wyeliminuje problemy niskiej przepustowości w sieci Netii S.A. a jednocześnie wpłynie na prędkość korzystania z usługi Net24.

4. Postępowanie kontrolne UKE.

Niezależnie od podejmowanych powyżej działań, Prezes UKE prowadzi postępowanie kontrolne u każdego z Operatorów oferujących usługę BSA, a także zamierza po raz pierwszy nałożyć karę bezpośrednio na Prezesa TP S.A. w związku z problemami w uruchamianiu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez operatorów alternatywnych oraz naruszaniem postanowień oferty ramowej BSA.

Zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.) Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  lokop pisze: 2007-03-20 19:46
  Ja czekalem miesiac, a modemu i tan jeszcze od Netii nie dostalem, musialem pozyczyc. Ale podobno wyslali, wiec czekam.
  0
 • Users Avatars Mini
  kutar pisze: 2007-03-20 20:25
  Ja od paru dni mam Net24, ale: 1. mimo iż zamawiałem 1024 kbps... do 1024 "trochę" temu brakuje; 2. często rozłącza; 3. łączenie trwa długo i zanim się połączy wyświetla po kilka błędów;
  0
 • Users Avatars Mini
  Maciek-2 pisze: 2007-03-20 21:32
  jest kicha z predkoscia netu... na 2 megówce mam 25-30KB/s w ciagu dnia, w nocy np. po 2ej ... i tak do max. 6ej rano nie wiecej jak 140 :(
  0
 • Users Avatars Mini
  lokop pisze: 2007-03-20 21:40
  U mnie na szczescie caly czas max. Zadnych spadkow, zobaczymy jak bedzie dalej.
  0
 • Users Avatars Mini
  piter pisze: 2007-03-20 21:57
  na podłączenie netu czekałem 3 tygodnie. teraz smiga bez zaklocen.
  0
 • Users Avatars Mini
  mohamed pisze: 2007-03-20 22:56
  Od paru dni mam multimo w GtS Energis. Było trochę problemów bo TP SA robiło wiele problemów i utrudniało za wszelką cenę. Ale w końcu udało się , kurier dostarczył uporagniony mode Speed Touch i podłączyłem wszystko. Nie wiem tylko dlaczego sterowniki z płytki Multimo nie zadziałały od razu, bo dopiero ściągałem z internetu ze strony multimo.pl i dopiero wtedy błąd 0648 znikął. Bardzo ładnie chodzi ten internet z multimo. Zamawiasz 1 Gb/s i faktyczne tak jest. Zobaczymy jak będzie dalej....
  0
 • Users Avatars Mini
  maras pisze: 2007-03-20 23:43
  1Gigabit/s ?? - no proszę mówią ze Polska taka zacofana a my, okazuje sie, mamy łącza wielokrotnie przewyzszajace prędkością fastethernet ;-). to przepraszam gdzie to dają ten 1Gb/s zebym mógł sobie zamówic?
  0
 • Users Avatars Mini
  lokop pisze: 2007-03-21 01:00
  Lol chlopak sie pomylil, a ludzie juz sobie ubaw robia, nieladnie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Lukasso pisze: 2007-03-21 04:39
  A ja jestem klientem tpsa i prezd 14 rowiazalem ze zdziercami umowe ale szanowna netia do tej pory nie raczy sie ruszyc i pogonic tych darmozjadow do pracy!! a netu jak nie mialem taK nie mam!!! Ale konsekfencje oczywiscie wyciagne bo kazdego dnia trace kase bo musze placic krocie przez gps zeby utrzymac firme!!!!!!!!!!! COS TAKIEGO TO TYLKO W POLSCE MOZLIWE
  0
 • Users Avatars Mini
  Skorupa pisze: 2007-03-21 09:13
  PRECZ Z NETIĄ! 02.02.2007 podpisałem umowę o BSA, 14.02.2007 TP odłącza mi neostradę, 29.02.2007 telefon powitalny z Netii, lecz usługa nie działa, 01.03.2007 zgłosiłem awarję, 06.03.2007 usługa nadal nie działa, kolejne zgłaszanie awarii nic nie daje, 07.03.2007 wysłałem wypowiedzenie umowy z powodu niedotrzymania 30 dni na uruchomienie, 19.03.2007 !!! Netia podobno przesłała moje wypowiedziene do TP. Do dziś nie mam przez nich internetu!! Stanowczo odradzam tą firmę !!
  0
 • Users Avatars Mini
  dt pisze: 2007-03-21 13:35
  a ja tam mam 1Mb z Netii i smiga bez problemow nawet do 1,2Mb/s Troche to trwalo bo Tepsa nie odeslala warunkow technicznych na czas, ale jak juz to zrobili to dwa dni i net smigal :)
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciecdyrektor pisze: 2007-03-22 13:35
  a mój sąsiad ma Multimo 6Mbit i zapiedala 768 KB/S nie przesadzajcie z tym cyframi i dobrze sobie przeliczcie kilobity na KiloBajty to że ktoś ma 1Mbit a wyświetla się 1.3 to ma realnie max 128 KB/s
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciecdyrektor pisze: 2007-03-22 16:22
  a mój sąsiad ma Multimo 6Mbit i zapiedala 768 KB/S nie przesadzajcie z tym cyframi i dobrze sobie przeliczcie kilobity na KiloBajty to że ktoś ma 1Mbit a wyświetla się 1.3 to ma realnie max 128 KB/s
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: