Zarząd Cyfrowego Polsatu bez zmian

Newsy
Opinie: 0
Zarząd Cyfrowego Polsatu bez zmian

23 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Cyfrowy Polsat postanowiła powołać Macieja Steca na stanowisko wiceprezesa oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków zarządu.

 

Członkowie zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

 

Notki biograficzne Członków Zarządu

 

Mirosław Błaszczyk jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od kwietnia 2019 roku. Sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Polkomtel Sp. z o.o. (od kwietnia 2019 roku), Plus Pay Sp. z o.o. i Plus Finanse Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej spółek: Telewizji Polsat Sp. z.o.o., Info-TV-FM Sp. z o.o., Muzo FM Sp. z o.o., Plus Flota Sp. z o.o., Liberty Poland S.A., Ossa Medical Center Sp. z o.o. i CKS Ossa Sp. z o.o. Jest także członkiem Rady Fundacji Polsat. W latach 2007-2019 piastował funkcję Prezesa Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o., a do marca 2019 r. również Prezesa Zarządu spółek Lemon Records sp. z o.o. i Eska TV S.A.

Mirosław Błaszczyk posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas ponad 30 lat pracy na stanowiskach zarządczych w różnych branżach. W latach 1984-88 był dyrektorem na Politechnice Wrocławskiej, później przez rok pracował jako Asystent Prezesa i przedstawiciel handlowy spółki „Intersoft”, następnie od 1990 do 1991 roku jako przedstawiciel handlowy w Monachium spółki „Ampol”. Od 1992 roku pracował w firmie Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Solpol”, do 1993 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a następnie jako Dyrektor Biura Prawnego. W 1994 roku związał się z Telewizją Polsat, gdzie do 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu oraz pełnił funkcję Prokurenta. Jednocześnie od marca 2005 roku do września 2006 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Sprawował również funkcje członka rad nadzorczych m.in. w spółkach Plus Bank S.A. i Elektrim S.A.

 

Mirosław Błaszczyk ukończył studia na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Maciej Stec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od kwietnia 2019 roku i jest odpowiedzialny za strategię i nowe obszaru rozwoju biznesowego. W Zarządzie Spółki zasiada od listopada 2014 roku. Od kwietnia 2019 roku do maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwca 2022 roku objął funkcję Członka Rady Nadzorczej. W kwietniu 2019 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z.o.o. Zasiada w radach nadzorczych spółek ZE PAK S.A., PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o., Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery Sp. z o.o., Grupa Interia.pl Sp. z o.o., Polsat Boxing Promotion Sp. z o.o., Mobiem Polska Sp. z o.o., BCast Sp. z o.o., Esoleo Sp. z o.o., Muzo.fm Sp. z o.o. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach Polsat Ltd. oraz Polsat Jim Jam Ltd. oraz członka organu nadzoru w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska.

 

Maciej Stec posiada wszechstronne, wieloletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji i mediów, od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem telewizyjnym. W latach 2007-2019 był Członkiem Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Sprzedaży i Zakupów Zagranicznych, natomiast w okresie 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Eleven Sports Network Sp. z o.o. Od 1998 roku pracował m.in. w domu mediowym OMD Poland Sp. z o.o. należącym do Omnicom Group, gdzie w latach 1998-2003 zajmował stanowisko dyrektora Brand & Media OMD. Od lutego 2003 do maja 2007 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego biura reklamy Telewizji Polsat - Polsat Media Sp. z o.o. (obecnie Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp.k.).

 

Maciej Stec posiada również kompetencje w dziedzinie czystej energetyki i zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie poprzez zaangażowanie od roku 2020 w organy nadzorcze spółek z grupy ZE PAK S.A. oraz zarządzenie spółkami z Grupy Polsat Plus działającymi w obszarze zero i niskoemisyjnej energetyki – Esoleo i Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery.

 

Maciej Stec ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Jacek Felczykowski jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od kwietnia 2019 roku. W ramach Grupy odpowiada za sieć telekomunikacyjną oraz szeroko rozumianą technologię. Dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz innowacyjnych technologii, takich jak informatyka i telekomunikacja. Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest również Wiceprezesem Zarządu w BCast Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek Interphone Service Sp. z o.o. oraz Info-TV-FM Sp. z o.o.

 

W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrum Obsługi Wierzytelności Cross Sp. z o.o., a od 2007 do 2008 roku Członka Zarządu TFI Plejada S.A. W latach 2008-2010 jako Prezes Zarządu kierował spółką NFI Midas S.A., będącą jednym ze światowych pionierów wdrażania szybkiego, bezprzewodowego Internetu w technologii LTE. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Sferia S.A., a od 2011 do 2013 roku Prezesem Zarządu spółki IT Polpager S.A.

 

Aneta Jaskólska jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od lipca 2010 roku. W ramach sprawowania swojej funkcji odpowiada w Spółce za Pion Obsługi Klienta oraz Pion Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. W latach 2015-2022 pełniła funkcję Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce Info-TV-FM Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu w spółkach Liberty Poland S.A., CPSPV1 Sp. z o.o., CPSPV2 Sp. z o.o. a także Członka Rady Nadzorczej w spółce Vindix S.A. Zajmuje także stanowisko Wiceprezesa Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

 

W latach 2004-2007 pełniła funkcję Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o. Wchodziła w skład Komisji Prawa Autorskiego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych.

 

Aneta Jaskólska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe).

 

Agnieszka Odorowicz jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2016 roku i odpowiada za produkcję filmową oraz zarządzanie studiami telewizyjnymi Grupy.

 

W latach 2001-2009 była pracowniczką naukową w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autorką publikacji nt. zarządzania kulturą, ekonomii kultury i promocji regionów. Władze uczelni powołały ją w latach 2002-2004 na funkcję dyrektor Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2003-2004 była pełnomocniczką Ministra Kultury ds. funduszy strukturalnych, odpowiedzialną za negocjacje z Komisją Europejską ws. wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju infrastruktury kultury. W latach 1997-2003 dyrektor artystyczna Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej, producentka kilkudziesięciu programów dla telewizji publicznej. W latach 2004-2005 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiadała za departament prawny, departament ekonomiczny, sprawy europejskie i współpracę z Parlamentem. W tym samym czasie była przewodniczącą międzyresortowego zespołu do spraw polityki państwa w dziedzinie mediów. W latach 2005-2010 pierwsza dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2010 roku ponownie wybrana w konkursie na to stanowisko, zarządzała Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do października 2015 roku. W latach 2014-2015 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA.

 

Agnieszka Odorowicz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z zawodu ekonomistką i managerem kultury. Współautorka licznych publikacji na temat ekonomii kultury. Odznaczona za zasługi dla kultury m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Katarzyna Ostap-Tomann związana jest z Grupą Polsat Plus od 2009 roku, gdzie w latach 2015-2016 roku pełniła funkcję zastępcy CFO Grupy, a od października 2016 roku jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse Grupy. W latach 2016-2022 pełniła funkcję Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach INFO-TV-FM Sp. z o.o., CPSPV1 Sp. z o.o., CPSPV2 Sp. z o.o., CPE Sp. z o.o. i Polsat License Ltd. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Plus Banku S.A., Członkiem Rady Fundacji Polsat oraz Prokurentem w HCH SPV1 Sp. z o.o. Wcześniej, do kwietnia 2019 roku, pełniła również funkcję Członka Zarządu w Telewizji Polsat Sp. z o.o.

 

Posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zdobytą podczas wieloletniej pracy na stanowiskach zarządczych w spółkach działających w szczególności w branżach mediowej i telekomunikacyjnej.

 

W latach 1996–2004 pracowała w Philip Morris w Polsce i w regionalnej centrali firmy w Szwajcarii na różnych stanowiskach związanych z finansami, gdzie zdobywała wszechstronne doświadczenie w obszarze finansów korporacyjnych, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu wewnętrznego. W latach 2004–2009 pracowała w Grupie TVN na stanowisku Kontrolera Finansowego grupy kapitałowej. Była odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdań finansowych na poziomie grupy kapitałowej oraz raportowanie wewnętrzne. W 2009 roku objęła stanowisko Dyrektora Kontrolingu, a w 2012 Dyrektora Finansowego w Cyfrowym Polsacie. Od 2011 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego a następnie od 2014 roku Członka Zarządu Telewizji Polsat.

 

Katarzyna Ostap-Tomann od 2001 roku jest Członkiem ACCA. W latach 2013-2017 była Członkiem Rady ACCA w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz posiada tytuł MBA Oxford Brookes University.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: