Rząd planuje wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów

Newsy
Opinie: 0
Start programu Cyfrowy Powiat

Rząd zaprezentował założenia programu Cyfrowy Powiat. W ramach programu, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów.

Cyfrowy Powiat to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Planowany budżet programu to 63 857 634 zł. Powiaty mogą wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 tys. do 350 tys. zł. Program Cyfrowy Powiat będzie realizowany w  ramach wsparcia samorządów w procesie cyfryzacji i wzmocnienia kompetencji w zakresie zdalnej obsługi interesantów. Wnioski można składać od 13 lipca do 11 września 2022 r. Nabór potrwa 60 dni i nie będzie dzielony na rundy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie, zgodnie z zasadami konkursu, będzie można wydatkować na 4 obszary:

  1. Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmurowych.
  2. Zakup sprzętu IT dla:
    • szkół i placówek specjalnych;
    • domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
  3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa a także zaawansowanych usług cyfrowych.
  4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: