Dialog wybuduje sieć FTTH w Łodzi

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 0

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Telefonii DIALOG S.A. w województwie łódzkim”. Przedsięwzięcie zajęło pierwsze miejsce w konkursie wniosków o dotację „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt Telefonii DIALOG dotyczy budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej w technologii pasywnej sieci optycznej - tzw. „światłowód do domu” - na obszarze łódzkich osiedli Widzew i Olechów. Docelowo przedsięwzięcie obejmie około 22,5 tys. lokali. Dodatkowo w ramach projektu w okolicach Łodzi rozbudowana zostanie radiowa szerokopasmowa sieć dostępowa. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 roku. Całościowy koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 13 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach RPO - ponad 4, 6 mln zł.

Telefonia DIALOG realizuje już w Łodzi, na osiedlu Retkinia, projekt budowy szerokopasmowej sieci w technologii PON i doprowadzenia światłowodów wprost do domów klientów. Docelowo w zasięgu budowanej infrastruktury znajdzie się ok. 19 tysięcy mieszkań osiedla Retkinia, jego zakończenie planowane jest również na 2011 rok. To część największego w Polsce projektu wdrożenia innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON), na który Telefonii DIALOG przyznano unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

– Realizacja obydwu projektów oznacza objęcie nowoczesną infrastrukturą światłowodową ok. 41,5 tys. lokali, czyli ok. 100 tys. (13%) mieszkańców Łodzi – podkreśla Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu DIALOGu.

Oprócz Telefonii DIALOG – która jest jedynym podmiotem biznesowym na tej liście – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego przyznano Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej oraz Gminie Miasto Łowicz. Łączna wartość wszystkich trzech projektów to niemal 80,2 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wyniesie ponad 53,2 mln zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: