Dialog - zysk netto, ale spadek przychodów

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 1

9 miesięcy 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG zakończyła zyskiem netto w wysokości 8 062 tys. zł (w analogicznym okresie 2008 strata wyniosła -21 814 tys. zł)

W ciągu trzech kwartałów 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG odnotowała znacznie wyższy od osiągniętego po 9 miesiącach 2008 roku zysk na działalności operacyjnej. Wyniósł on 29 658 tys. zł (versus strata w wysokości –16 636 tys. zł, wzrost o 46 294 tys. zł). Zysk na działalności operacyjnej w samym III kwartale br. wyniósł 13 695 tys. zł.

Również EBITDA uległa znaczącej poprawie i w okresie od stycznia do września 2009 roku wyniosła 102 073 tys. zł (po trzech kwartałach 2008 jej wartość to 69 911 tys. zł, wzrost o 32 162 tys. zł). EBITDA od lipca do września 2009 wyniosła 37 996 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG - pomimo ogólnej tendencji spadkowej w telekomach stacjonarnych – zwiększyła poziom przychodów po wyłączeniu tranzytu - o ok. 7%. Ogółem przychody po trzech kwartałach 2009 roku wyniosły 389 190 tys. PLN i były (zgodnie z planem - z uwagi na założone w budżecie znaczne ograniczenie niskomarżowej usługi tranzytu ruchu) niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 27 523 tys. zł. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (WLR, BSA i prefiks 1011) - w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku o 16 933 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów 2009 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła zarówno liczbę klientów usług głosowych, jak i użytkowników usług transmisji danych. Na koniec września we własnej sieci Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG było 465,2 tys. linii dzwoniących, zaś w oparciu o sieć TP SA - 239,8 tys. linii WLR (przyrost o 48% w stosunku do końca 2008 roku), co daje ogólną ich liczbę 705 tysięcy. Liczba aktywnych usług internetowych wyniosła 154,7 tysiąca.

Wyjątkowym zainteresowaniem klientów cieszy się pakiet DIALOGmedia: telefon, internet i cyfrowa telewizja wraz z wypożyczalnią filmów na żądanie. Na koniec września liczba aktywnych usług IPTV wyniosła 14,2 tysiąca.
Pakiet DIALOGmedia to obecnie najważniejszy element oferty, którego sprzedaż jest mocno wspierana marketingowo. Trwa właśnie druga odsłona promocji „DIALOGmedia: Nie płać za TV”, w ramach której klient może otrzymać darmową telewizję nawet przez rok. Jej efektem są setki podpisywanych nowych umów dziennie, które są sukcesywnie uruchamiane i będą widoczne w wynikach rocznych.

Poniżej informacje opublikowane przez KGHM:

Dane finansowe Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. (tys. zł)

  Okres obrotowy
  za 3 miesiące kończący się 30 września 2009 za 9 miesięcy kończący się 30 września 2009 za 3 miesiące kończący się 30 września 2008 za 9 miesięcy kończący się 30 września 2008
Przychody ze sprzedaży 129 602 389 190 136 806 416 713
Wynik na sprzedaży 13 535 28 071 (1 804) (4 790)
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 13 695 29 658 (4 924) (16 636)
EBITDA 37 996 102 073 23 930 69 911
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 12 023 23 653 (6 962) (22 988)
Zysk /(strata) netto 6 470 8 062 (7 464) (21 814)

Dane finansowe DIALOG S.A. (tys. zł)

Okres obrotowy
za 3 miesiące kończący się 30 września 2009 za 9 miesięcy kończący się 30 września 2009 za 3 miesiące kończący się 30 września 2008 za 9 miesięcy kończący się 30 września 2008
Przychody ze sprzedaży 122 929 368 919 136 586 415 447
Wynik na sprzedaży 11 745 25 177 (1 447) (3 346)
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej 11 943 25 868 (6 860) (20 337)
EBITDA 34 422 92 733 21 428 64 120
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 10 370 20 211 (8 892) (26 671)
Zysk /(strata) netto 5 174 5 762 (9 419) (25 535)

W ciągu trzech kwartałów 2009 r. przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 27 523 tys. zł w związku z ograniczeniem niskomarżowej usługi tranzytu ruchu. Jednak po wyłączeniu usługi tranzytu ruchu, przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A., pomimo ogólnorynkowej tendencji spadkowej w telekomach stacjonarnych, były wyższe o 20 605 tys. zł, czyli o 6%. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (WLR, 1011 i BSA) - w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o 16 933 tys. zł.

Spadek przychodów nie wpłynął jednak na obniżenie wyniku finansowego a w okresie od 1.01 do 30.09.2009 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano znacznie wyższy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik na działalności operacyjnej oraz wynik EBITDA (odpowiednio o 46 205 tys. zł oraz 32 297 tys. zł).

W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. zwiększyła liczbę klientów zarówno w obszarze usług głosowych, jak i transmisji danych. Na koniec września 2009 r. posiadała 465,2 tys. linii dzwoniących na własnej sieci (pozyskując wyższą od planowanej liczbę klientów instytucjonalnych) oraz 239,8 tys. linii WLR (przyrost o 48% w stosunku do końca 2008 roku). Liczba klientów usług transmisji danych wyniosła 154,7 tys. (w tym 10,1 tys. użytkowników usługi BSA).

Włączony do oferty w 2008 roku pakiet DIALOGmedia łączący w sobie telefon stacjonarny, dostęp do Internetu oraz usługę telewizji cyfrowej i wideo na żądanie zyskał w bieżącym kwartale zainteresowanie ze strony klientów i ich liczba wzrosła do poziomu 14,2 tys. na koniec września 2009 r. (przyrost w bieżącym roku o 10,7 tys., z czego w samym III kwartale o 5,6 tys.).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: