Magna wygrywa w sądzie grube miliony - na szczęście wyrok nie jest prawomocny

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Wyrok zasądzający zapłatę od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA

Sąd Okręgowy w Warszawie 2 lipca 2021 r. zasądził od Emitela na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163.7 mln zł.   Odsetki naliczone od 2013 r. wynoszą 99.7 mln zł.  Sąd stwierdził, że koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej ponosi w całości Emitel. Sąd oddalił powództwo w pozostałej części. Wyrok jest nieprawomocny. Magna w pozwie chciała dostać 185 mln zł.

W grudniu 2013 roku Magna Polonia złożyła pozew w związku z roszczeniami dotyczącymi transakcji zbycia na rzecz Emitela właściciela Info-TV-Operatora. W ocenie Magna Polonia przy transakcji zbycia 100 proc. udziałów w kapitale spółki Romford Investments, będącej właścicielem operatora Info-TV-Operator, Emitel naruszył ciążące na nim "zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji". Emitel uważał, że te roszczenia są bezpodstawne.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: