F2M - spadek od 35 do 52 procent

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

UKE przygotowało analizę cen połączeń F2M (ang. Fixed to Mobile) w latach 2005-2007.

Materiały UKE:

Celem analizy jest zbadanie trendów i przedstawienie zmian cen połączeń wykonywanych przez abonentów sieci stacjonarnych kierowanych do abonentów sieci ruchomych tzw. połączeń F2M (ang. Fixed to Mobile), w latach 2005-2007. W tym celu porównano ceny za połączenia F2M stosowane przez następujących operatorów sieci stacjonarnych:

  • Telekomunikacja Polska S.A.

  • Tele2 Polska Sp. z o.o.

  • Netia S.A.

  • Telefonia Dialog S.A.

Stawki MTR

W kwietniu 2007 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje w sprawie dostosowania stawek za zakańczanie połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej następujących operatorów: Polkomtel S.A., PTK Centertel Sp. z o.o. oraz PTC Sp. z o.o. W decyzjach tych Prezes UKE nałożył obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych (stawki MTR – Mobile Termination Rates) od dnia 1 maja 2007 roku do poziomu 0,40 zł za minutę połączenia niezależnie od pory i rodzaju dnia (PSI – Płaska Stawka Interkonektowa).

Zgodnie z opracowanym w tym zakresie harmonogramem, docelowo stawka MTR ma zostać obniżona do poziomu 0,2162 zł za minutę połączenia do dnia 1 maja 2010 roku.


Średnie ceny F2M

Porównując wielkość przychodów osiąganych przez omawianych operatorów ze świadczenia usługi połączeń F2M z wolumenem ruchu w tym zakresie czyli z całkowitą liczbą minut połączeń F2M obliczono średnią cenę za połączenia F2M dla dwóch badanych lat: 2005 i 2007 roku.Z powyższego wykresu wynika, że średnia cena za 1 minutę połączenia F2M obliczona poprzez zestawienie przychodów osiąganych z tego tytułu przez operatorów i wielkości ruchu w 2007 roku była niższa o nieco ponad 5% w porównaniu ze średnią ceną w 2005 roku.

Na obniżenie wielkości cen za połączenia F2M w badanym okresie miał duży wpływ Regulator, ze względu na fakt wydania w lipcu 2007 decyzji w sprawie maksymalnych stawek detalicznych za 1 minutę połączenia F2M rozpoczynanego przez abonentów TP S.A.

Ceny w Unii Europejskiej

Porównując wielkość cen za połączenia F2M oferowanych przez operatorów w innych europejskich krajach, należy zauważyć, że ceny oferowane przez operatora zasiedziałego w 2007 roku nadal należały do wysokich.

Poniższy wykres przedstawia porównanie cen oferowanych przez TP z cenami oferowanymi przez innych europejskich operatorów w 2007 roku. Ceny zostały opracowane na podstawie danych Teligen.Polska uplasowała się na przedostatnim miejscu w zakresie średniej ceny za połączenie F2M oferowanej w planach taryfowych wziętych do analizy przez firmę Teligen. Pomimo obniżki cen za połączenia F2M dokonanej podczas ostatniej zmiany planów taryfowych TP, wielkość cen za połączenia F2M w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi nadal jest wysoka.

Wnioski

Ceny za połączenia F2M w roku 2007 spadły w porównaniu z rokiem 2005. Spadek ten w zależności od okresów taryfikacyjnych wynosił od 38 do 51% „w szczycie” oraz o 35-52% „poza szczytem”.

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE z lipca 2007 r. Telekomunikacja Polska S.A. nie może stosować w cennikach detalicznych opłat wyższych niż określone w decyzji. Ponadto wpływ na obniżenie wielkości opłat za połączenia F2M miało również wprowadzenie usługi WLR. W badanym okresie z tej usługi skorzystały dwa z omawianych przedsiębiorstw czyli Tele2 Polska Sp. z o.o. i Telefonia Dialog S.A.

Poza zauważalną obniżką cen za połączenia F2M pojawiły się znaczne uproszczenia w ich taryfikowaniu stosowane w 2007 roku przez operatorów alternatywnych polegające na:

  • stosowaniu jednakowej ceny niezależnie od pory dnia i tygodnia lub maksymalnie dwóch stawek obowiązujących w ciągu doby

  • wprowadzenie naliczania sekundowego jako obowiązującego standardu

  • rezygnacja w większości planów taryfowych z pobierana opłaty inicjacyjnej, która miała wpływ na wielkość ceny za połączenie F2M.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: