Kolejna firma rezygnuje z budowy światłowodów z funduszy europejskich

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Fiberhost też rezygnuje z budowy światłowodów z funduszy europejskich

Fiberhost zrezygnował z realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowej z funduszy KPO (Krajowy Plan Odbudowy) i FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy).

Fiberhost wydał w tej sprawie tylko krótkie oświadczenie:

Potwierdzamy, że w zeszłym tygodniu podjęliśmy trudną dla nas decyzję o rezygnacji z realizacji projektów KPO i FERC.

Obecna sytuacja regulacyjna oraz niesprzyjające środowisko inwestycyjne nie pozwalają nam kontynuować prac nad tymi projektami. Stosowne wyjaśnienia oraz powody naszej rezygnacji szczegółowo przedstawiliśmy w oświadczeniu przekazanym do instytucji nadzorującej te projekty. O naszej decyzji poinformowaliśmy również firmy wykonawcze, z którymi chcieliśmy podjąć współpracę.

Na ten moment,  to nasz jedyny komentarz w tej sprawie.

Ostatnio Fiberhost, INEA oraz spółki z nimi powiązane, zamknęły proces kredytowy o wartości 2,8 mld zł, które pozyskano od konsorcjum polskich i międzynarodowych banków. Otrzymane finansowanie miało zostać przeznaczone na realizację strategicznych celów Grupy, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury multi-światłowodowej, ekspansji zasięgu usług na otwartych sieciach oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia.

Wcześniej (pod koniec grudnia), Polski Światłowód Otwarty (spółka PLAY) nie podpisał żadnej z umów na budowę sieci z programu KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Polski Światłowód Otwarty tak tłumaczył rezygnację z uczestniczenia z budowy sieci na tzw. białych plamach:

Argumenty biznesowe przeważyły w podjęciu niełatwej decyzji o rezygnacji z realizacji inwestycji w ramach KPO. Zarówno krótki czas na realizację projektu, jaki i znacząco wyższe od pierwotnie określonych koszty realizacji przedsięwzięcia, przy ponownej ocenie ryzyka, w szczególności ryzyka całkowitej utraty subsydium, wpłynęły na decyzję o niepodpisaniu umów w tej edycji konkursu.

Polski Światłowód Otwarty to hurtowy operator oferujący światłowody i sieć kablową UPC.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: