Utrudnili przetarg PKP PLK na budowę GSM-R - teraz mają duży problem

Newsy
Żródło: Rynek Kolejowy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Utrudnili przetarg PKP PLK na budowę GSM-R

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie dotyczącej m. in. utrudniania przetargu publicznego, którym objęto 10 osób.

Wymienionych oskarżono o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, utrudnili przetarg publiczny ogłoszony przez PKP PLK S.A. z/s w Warszawie, a także usiłowali doprowadzić PKP PLK SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 1.102.581.285,76 zł, oraz podmiot biorący udział w przetargu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.789.708.880 zł. Jedna z osób została oskarżona o składanie fałszywych zeznań w toku postępowania przygotowawczego.

W toku śledztwa ustalono, że w wyniku ogłoszonego przez PKP PLK S.A. z/s w Warszawie przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oskarżeni -  pracownicy Instytutu Łączności Oddział we Wrocławiu oraz pracownicy i osoby współpracujące z konsorcjum, które uczestniczyło w przetargu, jednakże go nie wygrało, sporządzili nierzetelne naukowo opracowania dot. jednej z konkurencyjnych ofert, złożonej w toku w/w postępowania przetargowego przez firmę, którą w jego toku wyłoniono.                      

Nadano im pozory opinii technicznych, sporządzonych przez Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu, a które jednocześnie zawierały błędy merytoryczne, a także nierzetelne, nieuzasadnione naukowo tezy.

Opiniami tymi posłużono się przedstawiając je Krajowej Izbie Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym od rozstrzygnięcia PKP PLK SA, czym usiłowano doprowadzić do unieważnienia dokonanego wyboru oferty konkurencyjnej, a w efekcie także do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PKP PLK SA oraz jednej ze spółek biorących udział w przetargu, lecz zamierzony cel nie został osiągnięty ze względu na oddalenie odwołania.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: