Grupa Polsat Plus: wyniki bardzo dobre, ale klienci rezygnują z telewizji satelitarnej

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Grupa Polsat Plus: wyniki bardzo dobre, ale klienci rezygnują z telewizji satelitarnej

Przychody Grupy Polsat Plus w 2Q’21 wzrosły 10,4% r/r, osiągając poziom 3.160 mln zł.

Koszty Grupy w 2Q’21 wyniosły 2.468 mln PLN i wzrosły r/r o 0,5%.

Zysk netto Grupy wzrósł o 86,3% r/r, osiągając poziom 542 mln PLN.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w 2Q’21 wzrosły r/r o 55,2% do poziomu 330 mln PLN, podczas gdy w tym czasie cały rynek reklamy telewizyjnej zanotował wzrost o 48,7%. W efekcie udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Polsat wzrósł do 28,6%.

Całkowita liczba RGU (revenue generating unit – jednostka generująca dochody)

Była na poziomie 18.023 tys., z czego 85,6% RGU świadczonych w modelu kontraktowym,

Baza klientów kontraktowych wyniosła 5.473 tys.

ARPU kontraktowe wyniosło 91,4 zł w 2Q’21, rosnąc r/r o 5,7% w porównaniu do poziomu 86,5 zł w 2Q’20.

Wskaźnik nasycenia RGU na klienta wynosił 2,82x i pozostaje w trendzie wzrostowym,

Wskaźnik churn był na poziomie 7,0% w skali roku.

Nastąpił wzrost całkowitej bazy usług kontraktowych r/r o 447 tys. (3,0%) i wzrost r/r o 461 tys. (5,6%) RGU telefonii komórkowej.

Liczba usług płatnej telewizji zanotowała spory spadek o 40 tys., co było głównie związane z mniejszą liczbą świadczonych usług telewizji satelitarnej.

Grupa CP miała wzrost r/r o 26 tys. (1,4%) RGU Internetu.

Zanotowano wzrost liczby klientów multiplay o 67 tys. r/r. Łączna liczba klientów korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 2,10 mln na koniec 2Q’21.

Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 38,3%.

Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych urosła do 6,47 mln.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku świadczono ponad 11 mln usług telefonii komórkowej w modelu kontraktowym i przedpłaconym.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku świadczono ok. 1,9 mln usług dostępu do Internetu, głównie w modelu kontraktowym.

Na koniec drugiego kwartału 2021 roku świadczono 8.650 tys. kontraktowych usług telefonii komórkowej.

Liczba przedpłaconych usług telefonii komórkowej wzrosła o 49 tys. (+2,1% r/r) do poziomu 2.414 tys. RGU, przy jednoczesnym spadku liczby przedpłaconych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu o 21 tys.

12 lipca 2021 roku spółka Polkomtel Infrastruktura zmieniła swoją nazwę na Towerlink Poland.

6 sierpnia 2021 roku Polkomtel nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki TMS Ossa za 47 mln zł oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Horest, Hotel pod Żaglami za kwotę 2,2 mln zł.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: